بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار غیرممکن وجود ندارد. ما سخت را به غیرممکن میل می دهیم همان گونه که اعداد بزرگ را به بی نهایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشحال هستی قول نده وقتی عصبانی هستی جواب نده وقتی ناراحت هستی تصمیم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد عشق نفرت نیست بی تفاوتی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قانونی هست که میگه: تا قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس، فکر کن، شک کن، دو دل شو، پشیمون شو اما وقتی که پریدی اگه وسط راه پشیمون شدی، بازی رو باختی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز کرد عاقبت ماهے کہ شورے دریا براے نمک گیر کردنش کافے نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ترجیح می دهم که یا الان چیزی را داشته باشم یا اینکه بدانم هرگز آن را نخواهم داشت! تا دیگر مجبور نباشم به آن فکر کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازت نیست... دست به اندازه ی خودت نزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملاصدرا ميگويد:خداوند بی نهايت است ولامکان،وبی زمان،اما به قدرتوکوچک ميشودوبه قدرنيازتوفرود می آيد و به قدرآرزوی تو گسترده ميشود وبه قدرايمان توکارگشا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی من با خوشبختیم به اندازه ی فاصله ای که با خودم گرفته ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستایوفسکی میگه آدمای خوشبخت همشون شبیه همدیگه هستن تنوع تو ما بدبختا هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوری از کسی باید تمایل خود را دانست... ، امّا برای نزدیکی به کسی باید تمایل آن‌کس را دانست . ادب ِ فاصله به همین سادگی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهــــــــــربانے مهمترین اصـــــل انسانیت اســـــت اگـــــر کســـــے از مـــــن کمکے بخواهـــــد یعنـــــے مـــــن هنــــــــــوز روے زمےن ارزش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دشمنانت، کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعری که تو را جان می بخشد، شاعرش را یک بار کشته است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که در لابه لای مشغله شان وقتی برای شما پیدا می کنند احترام بگذارید اما عاشق کسانی باشید که وقتی شما به آنها نیاز دارید هرگز به مشغله شان نگاه نمی کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ خیلی اوقات موانعی که جلوی پیشرفت ما را میگیرند ‏،‏ بیشتر ساخته ی ذهن ما هستند تا آنکه واقعی باشند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار غیرممکن وجود ندارد. ما سخت را به غیرممکن میل می دهیم همان گونه که اعداد بزرگ را به بی نهایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشحال هستی قول نده وقتی عصبانی هستی جواب نده وقتی ناراحت هستی تصمیم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد عشق نفرت نیست بی تفاوتی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قانونی هست که میگه: تا قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس، فکر کن، شک کن، دو دل شو، پشیمون شو اما وقتی که پریدی اگه وسط راه پشیمون شدی، بازی رو باختی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز کرد عاقبت ماهے کہ شورے دریا براے نمک گیر کردنش کافے نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ترجیح می دهم که یا الان چیزی را داشته باشم یا اینکه بدانم هرگز آن را نخواهم داشت! تا دیگر مجبور نباشم به آن فکر کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازت نیست... دست به اندازه ی خودت نزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملاصدرا ميگويد:خداوند بی نهايت است ولامکان،وبی زمان،اما به قدرتوکوچک ميشودوبه قدرنيازتوفرود می آيد و به قدرآرزوی تو گسترده ميشود وبه قدرايمان توکارگشا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی من با خوشبختیم به اندازه ی فاصله ای که با خودم گرفته ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستایوفسکی میگه آدمای خوشبخت همشون شبیه همدیگه هستن تنوع تو ما بدبختا هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوری از کسی باید تمایل خود را دانست... ، امّا برای نزدیکی به کسی باید تمایل آن‌کس را دانست . ادب ِ فاصله به همین سادگی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهــــــــــربانے مهمترین اصـــــل انسانیت اســـــت اگـــــر کســـــے از مـــــن کمکے بخواهـــــد یعنـــــے مـــــن هنــــــــــوز روے زمےن ارزش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دشمنانت، کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعری که تو را جان می بخشد، شاعرش را یک بار کشته است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که در لابه لای مشغله شان وقتی برای شما پیدا می کنند احترام بگذارید اما عاشق کسانی باشید که وقتی شما به آنها نیاز دارید هرگز به مشغله شان نگاه نمی کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ خیلی اوقات موانعی که جلوی پیشرفت ما را میگیرند ‏،‏ بیشتر ساخته ی ذهن ما هستند تا آنکه واقعی باشند.