بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس چرا....؟ چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه... بهمین سادگی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن دلیل و بهانه نمی خواهد  تنها اندکی مهربانی کافیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــاضـــــــے بـــه خـــانــــــــه بــَـرگــشـــــــت . در جــیـــــــبِ کـــُـتـــَـــــش خــــودکـــــــار ــــــــے بود که... زار زار مــــــے گـــریـــســــــت ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـیـازی نـیـسـت. بــرای خــاص کــردنِ چـیـزی، فـقـط بـایـد بـاور کـنـی کـه اون چـیـز خـاصـه»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هلاک تو شدم تو در جنون #عشق او ، او در #فراق دیگری ! یک نفر #اهل_حساب تقسیم کند عشق را به ما ماهی چقدر ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید خواب هایتان تعبیر شوند ، اول باید بیدار شوید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعوایی که ادم تو ذهنش با بقیه میکنه صد برابر بدتر از دعوای واقعی بهش ضرر میرسونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار غیرممکن وجود ندارد. ما سخت را به غیرممکن میل می دهیم همان گونه که اعداد بزرگ را به بی نهایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشحال هستی قول نده وقتی عصبانی هستی جواب نده وقتی ناراحت هستی تصمیم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد عشق نفرت نیست بی تفاوتی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قانونی هست که میگه: تا قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس، فکر کن، شک کن، دو دل شو، پشیمون شو اما وقتی که پریدی اگه وسط راه پشیمون شدی، بازی رو باختی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز کرد عاقبت ماهے کہ شورے دریا براے نمک گیر کردنش کافے نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ترجیح می دهم که یا الان چیزی را داشته باشم یا اینکه بدانم هرگز آن را نخواهم داشت! تا دیگر مجبور نباشم به آن فکر کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازت نیست... دست به اندازه ی خودت نزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملاصدرا ميگويد:خداوند بی نهايت است ولامکان،وبی زمان،اما به قدرتوکوچک ميشودوبه قدرنيازتوفرود می آيد و به قدرآرزوی تو گسترده ميشود وبه قدرايمان توکارگشا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی من با خوشبختیم به اندازه ی فاصله ای که با خودم گرفته ام.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس چرا....؟ چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه... بهمین سادگی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن دلیل و بهانه نمی خواهد  تنها اندکی مهربانی کافیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــاضـــــــے بـــه خـــانــــــــه بــَـرگــشـــــــت . در جــیـــــــبِ کـــُـتـــَـــــش خــــودکـــــــار ــــــــے بود که... زار زار مــــــے گـــریـــســــــت ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـیـازی نـیـسـت. بــرای خــاص کــردنِ چـیـزی، فـقـط بـایـد بـاور کـنـی کـه اون چـیـز خـاصـه»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هلاک تو شدم تو در جنون #عشق او ، او در #فراق دیگری ! یک نفر #اهل_حساب تقسیم کند عشق را به ما ماهی چقدر ؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهید خواب هایتان تعبیر شوند ، اول باید بیدار شوید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعوایی که ادم تو ذهنش با بقیه میکنه صد برابر بدتر از دعوای واقعی بهش ضرر میرسونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار غیرممکن وجود ندارد. ما سخت را به غیرممکن میل می دهیم همان گونه که اعداد بزرگ را به بی نهایت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشحال هستی قول نده وقتی عصبانی هستی جواب نده وقتی ناراحت هستی تصمیم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد عشق نفرت نیست بی تفاوتی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قانونی هست که میگه: تا قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی بترس، فکر کن، شک کن، دو دل شو، پشیمون شو اما وقتی که پریدی اگه وسط راه پشیمون شدی، بازی رو باختی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرواز کرد عاقبت ماهے کہ شورے دریا براے نمک گیر کردنش کافے نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ترجیح می دهم که یا الان چیزی را داشته باشم یا اینکه بدانم هرگز آن را نخواهم داشت! تا دیگر مجبور نباشم به آن فکر کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی اندازت نیست... دست به اندازه ی خودت نزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملاصدرا ميگويد:خداوند بی نهايت است ولامکان،وبی زمان،اما به قدرتوکوچک ميشودوبه قدرنيازتوفرود می آيد و به قدرآرزوی تو گسترده ميشود وبه قدرايمان توکارگشا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی من با خوشبختیم به اندازه ی فاصله ای که با خودم گرفته ام.