بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ضعیفانند که بی رحمند،نرم خویی را تنها از انان که قوی ترند میتوان انتظار داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین هم که باشی، بی شخصیتی تو را زشت نشان خواهد داد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ اکثریت مردم زندگی میکنند ‏،‏ بی آنکه نیازی داشته باشند ‏،‏ ‏ به اینکه بدانند چرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه نگران باشید... آماده باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده ها کسایی هستند که از باختن خیلی می ترسن، اونقدر که حتی امتحانم نمی کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بخواهد کاري را انجام دهد راهش را پيدا ميکند و هر کس نخواهد کاري را انجام دهد بهانه اش را پيدا ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ افراد ساکت پرسروصدا ترین افکار را دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((بزرگترین سعادن نداشتن درد است)) این حرف شوپن هاور عالیه! و درد به طور اعم در جمله معنی میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رمز پيروزي را نميدانم؛ ولي رمز شكست اينست كه سعي كني همه را راضي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی فرق وجود داره بین اونی که وسط میدون جنگه و ژنرالی که از بالای تپه فقط نگاه می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر هدفی که میرسم،بلافاصله برای لحظه ای پشت سرم را نگاه میکنم! از دور چوب های شکسته و خرد شده ای را میبینم که دیگران زمانی میخواستند برای متوقف کردنم لای چرخم کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چالش های زندگی مانند آتش برای همه یکسان است، این انسانها هستند که تصمیم میگیرند برای عبور از آنها! پخته شوند،خیلی پخته شوند،خیلی خیلی پخته شوند، بسوزند یا خاکستر شوند.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرم هامیتواننددرتنگنای پیله به پروانه های رنگین بدل شوند...‏↳‏ مارها اما هزار بار هم که پوست بیندازند همان خزنده ی خطرناک باقی می مانند‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها تکراری نیست........... این ماایم که کارهای تکراری میکنیم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهین کردن نمایش اقتدار افراد ضعیف است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گذشته باهات تماس گرفت  بذار بره رو پیغامگیر چون حرف جدیدی برای گفتن نداره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ضعیفانند که بی رحمند،نرم خویی را تنها از انان که قوی ترند میتوان انتظار داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین هم که باشی، بی شخصیتی تو را زشت نشان خواهد داد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ اکثریت مردم زندگی میکنند ‏،‏ بی آنکه نیازی داشته باشند ‏،‏ ‏ به اینکه بدانند چرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه نگران باشید... آماده باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده ها کسایی هستند که از باختن خیلی می ترسن، اونقدر که حتی امتحانم نمی کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بخواهد کاري را انجام دهد راهش را پيدا ميکند و هر کس نخواهد کاري را انجام دهد بهانه اش را پيدا ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ افراد ساکت پرسروصدا ترین افکار را دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((بزرگترین سعادن نداشتن درد است)) این حرف شوپن هاور عالیه! و درد به طور اعم در جمله معنی میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رمز پيروزي را نميدانم؛ ولي رمز شكست اينست كه سعي كني همه را راضي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی فرق وجود داره بین اونی که وسط میدون جنگه و ژنرالی که از بالای تپه فقط نگاه می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر هدفی که میرسم،بلافاصله برای لحظه ای پشت سرم را نگاه میکنم! از دور چوب های شکسته و خرد شده ای را میبینم که دیگران زمانی میخواستند برای متوقف کردنم لای چرخم کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چالش های زندگی مانند آتش برای همه یکسان است، این انسانها هستند که تصمیم میگیرند برای عبور از آنها! پخته شوند،خیلی پخته شوند،خیلی خیلی پخته شوند، بسوزند یا خاکستر شوند.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرم هامیتواننددرتنگنای پیله به پروانه های رنگین بدل شوند...‏↳‏ مارها اما هزار بار هم که پوست بیندازند همان خزنده ی خطرناک باقی می مانند‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها تکراری نیست........... این ماایم که کارهای تکراری میکنیم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهین کردن نمایش اقتدار افراد ضعیف است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گذشته باهات تماس گرفت  بذار بره رو پیغامگیر چون حرف جدیدی برای گفتن نداره