بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((بزرگترین سعادن نداشتن درد است)) این حرف شوپن هاور عالیه! و درد به طور اعم در جمله معنی میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رمز پيروزي را نميدانم؛ ولي رمز شكست اينست كه سعي كني همه را راضي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی فرق وجود داره بین اونی که وسط میدون جنگه و ژنرالی که از بالای تپه فقط نگاه می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر هدفی که میرسم،بلافاصله برای لحظه ای پشت سرم را نگاه میکنم! از دور چوب های شکسته و خرد شده ای را میبینم که دیگران زمانی میخواستند برای متوقف کردنم لای چرخم کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چالش های زندگی مانند آتش برای همه یکسان است، این انسانها هستند که تصمیم میگیرند برای عبور از آنها! پخته شوند،خیلی پخته شوند،خیلی خیلی پخته شوند، بسوزند یا خاکستر شوند.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرم هامیتواننددرتنگنای پیله به پروانه های رنگین بدل شوند...‏↳‏ مارها اما هزار بار هم که پوست بیندازند همان خزنده ی خطرناک باقی می مانند‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها تکراری نیست........... این ماایم که کارهای تکراری میکنیم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهین کردن نمایش اقتدار افراد ضعیف است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گذشته باهات تماس گرفت  بذار بره رو پیغامگیر چون حرف جدیدی برای گفتن نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترسیم از گناه در برابر شاهدی که خودش قاضی خواهد بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺮﺗﺮ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند به آینده تان تعلق ندارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ جرات پیشروی داشته باشید ‏، حتی زمانی که می ترسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها عوض میشوند. عشق دل می شکند. رفیقان میروند . کار ها گره می خورد. اما همیشه یادتان باشد _ که زندگی میگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مشکلات دنیا این است که احمق های متعصب کاملا از حرفشان مطمئن اند اما آدم های عاقل همیشه شک دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیگر همه از اب گل الود ماهی میگیرند از بدیشان نیست! آبهای تمیز دیگر ماهی ندارند!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((بزرگترین سعادن نداشتن درد است)) این حرف شوپن هاور عالیه! و درد به طور اعم در جمله معنی میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رمز پيروزي را نميدانم؛ ولي رمز شكست اينست كه سعي كني همه را راضي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی فرق وجود داره بین اونی که وسط میدون جنگه و ژنرالی که از بالای تپه فقط نگاه می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر هدفی که میرسم،بلافاصله برای لحظه ای پشت سرم را نگاه میکنم! از دور چوب های شکسته و خرد شده ای را میبینم که دیگران زمانی میخواستند برای متوقف کردنم لای چرخم کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چالش های زندگی مانند آتش برای همه یکسان است، این انسانها هستند که تصمیم میگیرند برای عبور از آنها! پخته شوند،خیلی پخته شوند،خیلی خیلی پخته شوند، بسوزند یا خاکستر شوند.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرم هامیتواننددرتنگنای پیله به پروانه های رنگین بدل شوند...‏↳‏ مارها اما هزار بار هم که پوست بیندازند همان خزنده ی خطرناک باقی می مانند‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ها تکراری نیست........... این ماایم که کارهای تکراری میکنیم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهین کردن نمایش اقتدار افراد ضعیف است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت گذشته باهات تماس گرفت  بذار بره رو پیغامگیر چون حرف جدیدی برای گفتن نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترسیم از گناه در برابر شاهدی که خودش قاضی خواهد بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺮﺗﺮ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند به آینده تان تعلق ندارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ جرات پیشروی داشته باشید ‏، حتی زمانی که می ترسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها عوض میشوند. عشق دل می شکند. رفیقان میروند . کار ها گره می خورد. اما همیشه یادتان باشد _ که زندگی میگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مشکلات دنیا این است که احمق های متعصب کاملا از حرفشان مطمئن اند اما آدم های عاقل همیشه شک دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیگر همه از اب گل الود ماهی میگیرند از بدیشان نیست! آبهای تمیز دیگر ماهی ندارند!!