بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان زندگي كنيد كه: كساني كه شما را ميشناسد،  اما خدا را نميشناسند،  به واسطه اشنايي با شما ، با خدا اشنا شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست شدن با بعضیا...مثه بستن اشتباهیه دکمه های لباسه... تا به آخرش نرسی نمی فهمی اشتباه کردی....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذیرفتن اینکه خطاکرده ای بهترین شیوه ای است که نشان میدهدکمی عاقلترشده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست تا چه حد در جاده اشتباه پیش رفتی, هنوز جای امید هست دور بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سالروز انقلاب توست، در من عشق کودتا میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلیلی وجود نداره که به خاطر چیزی که نمیتوانید تغییرش دهید خود را دچار استرس کنید به پیش روید و قوی تر شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند!! (1) وقتی نمی توانند در حد شما باشند... (2) وقتی چیزی که شما دارید را ندارند... (3) وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزگار گفتم: چرا روی چرخ و فلک تو بعضیا بالان ... بعضیا پایین... لبخند زدو گفت: نگران نباش ... می چرخه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا بهتره از هیچکی توقع نداشته باشی نه دوست ٬ نه آشنا و فقط روی پای خود بایستیم و هر چی باشیم بهتره تا چیزی باشیم که دیگران بهمون شاخ و برگ میدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ضعیفانند که بی رحمند،نرم خویی را تنها از انان که قوی ترند میتوان انتظار داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین هم که باشی، بی شخصیتی تو را زشت نشان خواهد داد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ اکثریت مردم زندگی میکنند ‏،‏ بی آنکه نیازی داشته باشند ‏،‏ ‏ به اینکه بدانند چرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه نگران باشید... آماده باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده ها کسایی هستند که از باختن خیلی می ترسن، اونقدر که حتی امتحانم نمی کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بخواهد کاري را انجام دهد راهش را پيدا ميکند و هر کس نخواهد کاري را انجام دهد بهانه اش را پيدا ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ افراد ساکت پرسروصدا ترین افکار را دارند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان زندگي كنيد كه: كساني كه شما را ميشناسد،  اما خدا را نميشناسند،  به واسطه اشنايي با شما ، با خدا اشنا شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست شدن با بعضیا...مثه بستن اشتباهیه دکمه های لباسه... تا به آخرش نرسی نمی فهمی اشتباه کردی....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذیرفتن اینکه خطاکرده ای بهترین شیوه ای است که نشان میدهدکمی عاقلترشده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست تا چه حد در جاده اشتباه پیش رفتی, هنوز جای امید هست دور بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سالروز انقلاب توست، در من عشق کودتا میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلیلی وجود نداره که به خاطر چیزی که نمیتوانید تغییرش دهید خود را دچار استرس کنید به پیش روید و قوی تر شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند!! (1) وقتی نمی توانند در حد شما باشند... (2) وقتی چیزی که شما دارید را ندارند... (3) وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزگار گفتم: چرا روی چرخ و فلک تو بعضیا بالان ... بعضیا پایین... لبخند زدو گفت: نگران نباش ... می چرخه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا بهتره از هیچکی توقع نداشته باشی نه دوست ٬ نه آشنا و فقط روی پای خود بایستیم و هر چی باشیم بهتره تا چیزی باشیم که دیگران بهمون شاخ و برگ میدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ضعیفانند که بی رحمند،نرم خویی را تنها از انان که قوی ترند میتوان انتظار داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین هم که باشی، بی شخصیتی تو را زشت نشان خواهد داد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ اکثریت مردم زندگی میکنند ‏،‏ بی آنکه نیازی داشته باشند ‏،‏ ‏ به اینکه بدانند چرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه نگران باشید... آماده باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده ها کسایی هستند که از باختن خیلی می ترسن، اونقدر که حتی امتحانم نمی کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بخواهد کاري را انجام دهد راهش را پيدا ميکند و هر کس نخواهد کاري را انجام دهد بهانه اش را پيدا ميکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏ افراد ساکت پرسروصدا ترین افکار را دارند.