بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جوان را از عشق منع کنید مانند این است که مریض را برای کسالتش سرزنش کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلبم،روحم،منطقم و تمام من با هم برای خواسته ای متحد شوند، آن خواسته محکوم است که یا از آن من میشود،و یا از آن من میشود و یا اینکه از آن من میشود.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی شخصیت واقعی یک انسان را بشناسی به حرفهایی که دیگران درباره او می زنند توجه نکن ببین که او درباره دیگران چطور صحبت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که کتابهای خوبی نمی خواند ... ، هیچ برتری نسبت به کسی که کتاب نمی خواند ندارد . کتاب خواندن مهم نیست، کتاب خوب خواندن مهم است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار هر انسانی میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند. خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشدشخصیت تودرگرو سرکردن باهمین ادمهاست.ادمهای زندگی مامعلم های مااند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یک مگس بالهای پروانه روبدی،نه قشنگ میشه،نه میتونه باهاش پروازکنه میدونی دارم ازچی حرف میزنم؟ «اصالت»!!! بال و پر بیخود به کسی دادن اشتباهه!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان زندگي كنيد كه: كساني كه شما را ميشناسد،  اما خدا را نميشناسند،  به واسطه اشنايي با شما ، با خدا اشنا شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست شدن با بعضیا...مثه بستن اشتباهیه دکمه های لباسه... تا به آخرش نرسی نمی فهمی اشتباه کردی....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذیرفتن اینکه خطاکرده ای بهترین شیوه ای است که نشان میدهدکمی عاقلترشده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست تا چه حد در جاده اشتباه پیش رفتی, هنوز جای امید هست دور بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سالروز انقلاب توست، در من عشق کودتا میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلیلی وجود نداره که به خاطر چیزی که نمیتوانید تغییرش دهید خود را دچار استرس کنید به پیش روید و قوی تر شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند!! (1) وقتی نمی توانند در حد شما باشند... (2) وقتی چیزی که شما دارید را ندارند... (3) وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزگار گفتم: چرا روی چرخ و فلک تو بعضیا بالان ... بعضیا پایین... لبخند زدو گفت: نگران نباش ... می چرخه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا بهتره از هیچکی توقع نداشته باشی نه دوست ٬ نه آشنا و فقط روی پای خود بایستیم و هر چی باشیم بهتره تا چیزی باشیم که دیگران بهمون شاخ و برگ میدن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جوان را از عشق منع کنید مانند این است که مریض را برای کسالتش سرزنش کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلبم،روحم،منطقم و تمام من با هم برای خواسته ای متحد شوند، آن خواسته محکوم است که یا از آن من میشود،و یا از آن من میشود و یا اینکه از آن من میشود.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی شخصیت واقعی یک انسان را بشناسی به حرفهایی که دیگران درباره او می زنند توجه نکن ببین که او درباره دیگران چطور صحبت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که کتابهای خوبی نمی خواند ... ، هیچ برتری نسبت به کسی که کتاب نمی خواند ندارد . کتاب خواندن مهم نیست، کتاب خوب خواندن مهم است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار هر انسانی میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند. خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشدشخصیت تودرگرو سرکردن باهمین ادمهاست.ادمهای زندگی مامعلم های مااند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یک مگس بالهای پروانه روبدی،نه قشنگ میشه،نه میتونه باهاش پروازکنه میدونی دارم ازچی حرف میزنم؟ «اصالت»!!! بال و پر بیخود به کسی دادن اشتباهه!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان زندگي كنيد كه: كساني كه شما را ميشناسد،  اما خدا را نميشناسند،  به واسطه اشنايي با شما ، با خدا اشنا شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست شدن با بعضیا...مثه بستن اشتباهیه دکمه های لباسه... تا به آخرش نرسی نمی فهمی اشتباه کردی....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذیرفتن اینکه خطاکرده ای بهترین شیوه ای است که نشان میدهدکمی عاقلترشده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست تا چه حد در جاده اشتباه پیش رفتی, هنوز جای امید هست دور بزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سالروز انقلاب توست، در من عشق کودتا میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلیلی وجود نداره که به خاطر چیزی که نمیتوانید تغییرش دهید خود را دچار استرس کنید به پیش روید و قوی تر شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند!! (1) وقتی نمی توانند در حد شما باشند... (2) وقتی چیزی که شما دارید را ندارند... (3) وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزگار گفتم: چرا روی چرخ و فلک تو بعضیا بالان ... بعضیا پایین... لبخند زدو گفت: نگران نباش ... می چرخه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا بهتره از هیچکی توقع نداشته باشی نه دوست ٬ نه آشنا و فقط روی پای خود بایستیم و هر چی باشیم بهتره تا چیزی باشیم که دیگران بهمون شاخ و برگ میدن...