بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگي را بپذیر ،حتي اگرگاهي تورابه قعر دريا ببرد.. آن ماهيِ آسوده كه هميشه برسطح آب هاميبينی،مرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باباورهاي غلط سعی در كتمان حقیقت داردوپندارهاي اشتباه خودراموجه میپندارد بیاییم درست اندیشیدن راسرلوحه زندگی خود نماییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه ما را نسبت به دیگران مورد اهمیت قرار می دهد چگونه زیستن نیست بلکه چگونه خواست برای زیستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جستن و جستن کار ملخک است اما هنگامی که انسان عقل خود را به کار نگیرد کار او می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که کسی رو برای مشورت نداریم فکر کردن بهتر از مشورت با کسانی هست که می گوییم بهتر از هیچی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تصمیم می گیرد و عمل نمی کند به خود نیرنگ می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز سیستم کامپیوتری قدرتمندی است که نیاز به ارتقا ندارد اما نحوه استفاده از تمام قدرت ان به کارکننده ان بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن باعث سریع تر رسیدن به خواسته ها نمی شود بلکه باعث لنگیدن در رسیدن به خواسته می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتن در مورد زندگی دیگران باعث می شود تا نتوانیم در مورد زندگی خود نیز تصمیم بگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده دار ترین و گریه اورترین بخش زندگی این است که به تصمیمات مهمی که گرفته ایم عمل نمی کنیم و این سست عنصر بودن ذات ما را نشان می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهیم سریع در مورد یک موضوع تصمیم بگیریم یک بعد دارد اما اگر بخواهیم منطقی تصمیم بگیریم بعدها بی پایان می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه مغز انسان را بزرگ می کند خواندن کتاب نیست بلکه تفکیک مطالب و بدست اوردن دلایل نوشته های ان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید دنبال زندگی جاودانه گشت بلکه باید به دنبال فکر و ایده جاودانه گشت تا با ان حقیقت وجودیتان را جاودانه کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیبترین چیز دنیا این است زندگی انسان هاست در عین پر رمز و راضی ساده و بی حرکت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان کس که حاضر است یک ساعت از عمرش را تلف کند، هنوز ارزش عُمر را درک نکرده است. - چالرز داروین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد در جستجوی چیزی که بدان نیازمندند، به سفر می روند و برای یافتنش به وطن خود بازمیگردند. - جورج ادوارد مور

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگي را بپذیر ،حتي اگرگاهي تورابه قعر دريا ببرد.. آن ماهيِ آسوده كه هميشه برسطح آب هاميبينی،مرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باباورهاي غلط سعی در كتمان حقیقت داردوپندارهاي اشتباه خودراموجه میپندارد بیاییم درست اندیشیدن راسرلوحه زندگی خود نماییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه ما را نسبت به دیگران مورد اهمیت قرار می دهد چگونه زیستن نیست بلکه چگونه خواست برای زیستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جستن و جستن کار ملخک است اما هنگامی که انسان عقل خود را به کار نگیرد کار او می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که کسی رو برای مشورت نداریم فکر کردن بهتر از مشورت با کسانی هست که می گوییم بهتر از هیچی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تصمیم می گیرد و عمل نمی کند به خود نیرنگ می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز سیستم کامپیوتری قدرتمندی است که نیاز به ارتقا ندارد اما نحوه استفاده از تمام قدرت ان به کارکننده ان بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن باعث سریع تر رسیدن به خواسته ها نمی شود بلکه باعث لنگیدن در رسیدن به خواسته می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتن در مورد زندگی دیگران باعث می شود تا نتوانیم در مورد زندگی خود نیز تصمیم بگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده دار ترین و گریه اورترین بخش زندگی این است که به تصمیمات مهمی که گرفته ایم عمل نمی کنیم و این سست عنصر بودن ذات ما را نشان می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهیم سریع در مورد یک موضوع تصمیم بگیریم یک بعد دارد اما اگر بخواهیم منطقی تصمیم بگیریم بعدها بی پایان می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه مغز انسان را بزرگ می کند خواندن کتاب نیست بلکه تفکیک مطالب و بدست اوردن دلایل نوشته های ان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید دنبال زندگی جاودانه گشت بلکه باید به دنبال فکر و ایده جاودانه گشت تا با ان حقیقت وجودیتان را جاودانه کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیبترین چیز دنیا این است زندگی انسان هاست در عین پر رمز و راضی ساده و بی حرکت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان کس که حاضر است یک ساعت از عمرش را تلف کند، هنوز ارزش عُمر را درک نکرده است. - چالرز داروین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد در جستجوی چیزی که بدان نیازمندند، به سفر می روند و برای یافتنش به وطن خود بازمیگردند. - جورج ادوارد مور