بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی وسعادت..بیماری وسعادت..فقروغناساخته ذهن شماست..اسپنسر...شمابه هرانچه بیندیشیدهمان میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه همون تغییری باش که دوست داری توزندگیت اتفاق بیفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد زیستن همه جا پشت در است در گشودن هنر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم مردم بفهمند... . . . . . اما آنها فقط خندیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین  وقتی بهم رسیدی یا درو کن یا دور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهیزکار گذشته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس........ هیچوقت قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی اختیار بادها دست ما نیست ، ولی اختیار بادبانها دست ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است کسی را که آتش گرفته از دویدن منع کرد! فقط و فقط باید اورا خاموش کرد!ه همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید که یکـــ نــــفر " هـــمه چــــیز " زندگی تان شــود... زیرا زمـــانیکه او را از دست بـــدهید , دیگر " هـــیچ چــــیز " نخواهید داشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که پرواز بلد نیست . . . . به قفس میگوید تقدیر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواناترين مترجم كسي است كه سكوت ديگران را ترجمه مي كند . شايد سكوتي تلخ گوياي دوست داشتني شيرين باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دائما بین بد و بدتر مخیر می شویم  "لفت دادن" گاه از "ادد" های زوری بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیل اطلاعات مفصل و سرگرمی های پشمکی آدمیان را هم زمان باهوش تر و ابله تر میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصیت خود….. بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید. زیرا شخصیت شما… جوهر وجود شماست... و آبرویتان… تصورات دیگران نسبت به شما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای اینکه رویامو پازل بچینم  ترجیح میدم حقیقتو واضح ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان باش که به هرکس بتوانی بگویی : مثل من رفتار کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی وسعادت..بیماری وسعادت..فقروغناساخته ذهن شماست..اسپنسر...شمابه هرانچه بیندیشیدهمان میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه همون تغییری باش که دوست داری توزندگیت اتفاق بیفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد زیستن همه جا پشت در است در گشودن هنر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم مردم بفهمند... . . . . . اما آنها فقط خندیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین  وقتی بهم رسیدی یا درو کن یا دور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهیزکار گذشته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس........ هیچوقت قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی اختیار بادها دست ما نیست ، ولی اختیار بادبانها دست ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است کسی را که آتش گرفته از دویدن منع کرد! فقط و فقط باید اورا خاموش کرد!ه همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید که یکـــ نــــفر " هـــمه چــــیز " زندگی تان شــود... زیرا زمـــانیکه او را از دست بـــدهید , دیگر " هـــیچ چــــیز " نخواهید داشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که پرواز بلد نیست . . . . به قفس میگوید تقدیر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواناترين مترجم كسي است كه سكوت ديگران را ترجمه مي كند . شايد سكوتي تلخ گوياي دوست داشتني شيرين باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دائما بین بد و بدتر مخیر می شویم  "لفت دادن" گاه از "ادد" های زوری بهتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیل اطلاعات مفصل و سرگرمی های پشمکی آدمیان را هم زمان باهوش تر و ابله تر میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصیت خود….. بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید. زیرا شخصیت شما… جوهر وجود شماست... و آبرویتان… تصورات دیگران نسبت به شما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای اینکه رویامو پازل بچینم  ترجیح میدم حقیقتو واضح ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان باش که به هرکس بتوانی بگویی : مثل من رفتار کن