بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین نیاز هر مردی اینست که به او نیاز داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آخرت هم مثل زندگی دنیاست.آنجاهم به لوازم نیازداریدپس لوازم زندگی اخروی خود راازپیش بفرستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جاییست که در آن مردم با هر شرایط سختی به بهترین نحو ، خود را وفق میدهند و در آخر میگویند هیچ چیز دست ما نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ که باشی .... . . . . . . مگس دورت کمتر میشه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه ذهن خسته ، توی یه فضای بسته چه انتظاری میشه داشت ... ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیای رنگارنگ هنر آن است که یک رنگ باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است........ در جوانی ارزوی مرگ داریم .!!!!!!! در پیری حرص زندگی!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش" انان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند. *کورش بزرگ*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا راضین به رضایه خدا. چون غیر ار این چاره ای ندارن.و گرنه به خیلی چیزای دیگه هم راضین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالبه!!! با "خردسالى" زندگيمون شروع ميشه و با "سال خوردگى" تموم! فقط جاى كلمه ها در لفظ عوض شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو روز در زندگی انسان مهمه اول روزی که بدنیا میاد و دوم روزی که میفهمه چرا!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رویاهای ما می توانند محقق شوند. اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تنهايي يعني خيلي ها در حدت نيستن پس ناراحت نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺یــــِــه دردایــے هَـــم هَـســت ✌ ⇜ کــــــــه هیـــچ وقـــــتــــــ×ــ تـــــــوے بـَــرگـِــه ے آزمــایــشـ نِــوشتـِـه نَشــُـد↻☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جوان *متمدن* یادت باشد...: شهوت "عامل" ازدواج است نه "دلیل" ازدواج یادت باشد،زندگی بازیچه نیست خوشبختی زندگی عاقلانه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه مدرن جايي است كه: ابلهان لباس نصيحت گري پوشيده اند! عاقلان لباس گناه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین نیاز هر مردی اینست که به او نیاز داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آخرت هم مثل زندگی دنیاست.آنجاهم به لوازم نیازداریدپس لوازم زندگی اخروی خود راازپیش بفرستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جاییست که در آن مردم با هر شرایط سختی به بهترین نحو ، خود را وفق میدهند و در آخر میگویند هیچ چیز دست ما نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ که باشی .... . . . . . . مگس دورت کمتر میشه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه ذهن خسته ، توی یه فضای بسته چه انتظاری میشه داشت ... ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیای رنگارنگ هنر آن است که یک رنگ باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است........ در جوانی ارزوی مرگ داریم .!!!!!!! در پیری حرص زندگی!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش" انان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند. *کورش بزرگ*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا راضین به رضایه خدا. چون غیر ار این چاره ای ندارن.و گرنه به خیلی چیزای دیگه هم راضین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالبه!!! با "خردسالى" زندگيمون شروع ميشه و با "سال خوردگى" تموم! فقط جاى كلمه ها در لفظ عوض شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو روز در زندگی انسان مهمه اول روزی که بدنیا میاد و دوم روزی که میفهمه چرا!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رویاهای ما می توانند محقق شوند. اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تنهايي يعني خيلي ها در حدت نيستن پس ناراحت نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜↺یــــِــه دردایــے هَـــم هَـســت ✌ ⇜ کــــــــه هیـــچ وقـــــتــــــ×ــ تـــــــوے بـَــرگـِــه ے آزمــایــشـ نِــوشتـِـه نَشــُـد↻☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جوان *متمدن* یادت باشد...: شهوت "عامل" ازدواج است نه "دلیل" ازدواج یادت باشد،زندگی بازیچه نیست خوشبختی زندگی عاقلانه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه مدرن جايي است كه: ابلهان لباس نصيحت گري پوشيده اند! عاقلان لباس گناه!