بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار بدیست...درست وقتی که در اتش میسوزی همه به بهانه اب میروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش ..از کم بودنت نترس اونی که اگه کم باشی ولت میکنه همونه که اگر زیاد باشی حیفو میلت میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درستی که بهترین راه فرار از مسئولیت این است که بگویی من "مسئولیت هایی" دارم.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست آخرین زلزله زندگیت چند ریشتر بود مهم شروع دوباره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قدرت انتقام را داری ... ، گذشت بالاترین درجه عقل توست ، و انتقام اولین نشانه ضعفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از مردا هستند که اگه زور و بازو رو ازشون بگیری، همون حکمه جلبکو دارن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما........ تا کسی مجبور نبود دروغ نمیگفت ! الان تا کسی مجبور نباشه راست نمیگه ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما تنها میتوانیم صاحب آن خوشبختی باشیم که برایمان قابل فهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد شکست خورده میگویند ممکن است ولی سخت است ولی افراد پیروز میگویند سخت است ولی ممکن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هدیه هایش را در بسته ای از مشکلات ب بندگانش میدهد! شما ک نا امیدی آره با شمام... هدیه را نگاه کن ن بسته را !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچـه مـا کـردیم بـا خـود , هـیچ نـابـینا نـکرد ...  در میـان خـانه گـم کـردیم صــاحـب خـانه را ... !!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آماده بودن برای مرگ دلی میخواهد, به وسعت خاک... به وسعت خواب... به وسعت خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید یه نقطه بزاری باز شروع کنی. بخندی باز بجنگی باز بیفتی ومحکمتر پاشی. گاهی باید به همه تلخی ها یه لبخند خوشگل بزنی و بگی مرسی که یادم دادین جز خودم کسی به دادم نمیرسه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدمها تا جایی به هم نزدیك می شوند كه دیگر یكدیگر را نمی بینند! شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درست آنها از یكدیگر شود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش،ساده راه برو اما در برخورد با دیگران ساده نباش زیرا سادگی ات را نشانه میگیرند برای در هم شکستن غرورت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی تحقیر می شود که اجازه بدهد تحقیرش کنند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار بدیست...درست وقتی که در اتش میسوزی همه به بهانه اب میروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش ..از کم بودنت نترس اونی که اگه کم باشی ولت میکنه همونه که اگر زیاد باشی حیفو میلت میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درستی که بهترین راه فرار از مسئولیت این است که بگویی من "مسئولیت هایی" دارم.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست آخرین زلزله زندگیت چند ریشتر بود مهم شروع دوباره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قدرت انتقام را داری ... ، گذشت بالاترین درجه عقل توست ، و انتقام اولین نشانه ضعفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از مردا هستند که اگه زور و بازو رو ازشون بگیری، همون حکمه جلبکو دارن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما........ تا کسی مجبور نبود دروغ نمیگفت ! الان تا کسی مجبور نباشه راست نمیگه ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما تنها میتوانیم صاحب آن خوشبختی باشیم که برایمان قابل فهم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد شکست خورده میگویند ممکن است ولی سخت است ولی افراد پیروز میگویند سخت است ولی ممکن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هدیه هایش را در بسته ای از مشکلات ب بندگانش میدهد! شما ک نا امیدی آره با شمام... هدیه را نگاه کن ن بسته را !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچـه مـا کـردیم بـا خـود , هـیچ نـابـینا نـکرد ...  در میـان خـانه گـم کـردیم صــاحـب خـانه را ... !!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آماده بودن برای مرگ دلی میخواهد, به وسعت خاک... به وسعت خواب... به وسعت خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید یه نقطه بزاری باز شروع کنی. بخندی باز بجنگی باز بیفتی ومحکمتر پاشی. گاهی باید به همه تلخی ها یه لبخند خوشگل بزنی و بگی مرسی که یادم دادین جز خودم کسی به دادم نمیرسه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدمها تا جایی به هم نزدیك می شوند كه دیگر یكدیگر را نمی بینند! شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درست آنها از یكدیگر شود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش،ساده راه برو اما در برخورد با دیگران ساده نباش زیرا سادگی ات را نشانه میگیرند برای در هم شکستن غرورت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی تحقیر می شود که اجازه بدهد تحقیرش کنند