بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرصبر تلخ آمد ولیکن عاقبت، میوه ی شیرین دهد پرمنفعت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض ها را گاهی باید قورت داد...عاشقانه ها را از پنجره تف کرد..و درها را به روی همه بست..گاهی هیچ کس ارزش دچار شدن را ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر ناکسان را بر افراشتن/ وز آنان امید بهی داشتن  سر رشته خویش گم کردن است/ به جیب اندرون مار پروردن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا گناه کنیم، جایی که خدا نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی وارد میشوی لباست معرف توست وقتی میروی حرفایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... !!! صــورت آرزوهــایــم کــبود اســت!!! ... ... !!! عــجب دســتِ سنگیــنی داشـــت !!! ... ... !!! ســرنوشــتـــــ !!! ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند، هر چقدر اوج بگیری کوچک و کوچکتر خواهی شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنــــــــگ تــند زنــــــــــــــــــدگی برای رقــــــــــــصیدن است نــــــــه دویدن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت آدما اينه كه فراموش كارن اگه تو بري يكي ديگه رو در اغوش دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گذشته اذیت‌ام می کند پس هنوز نگذشته ست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است که انسان بعضی وقت ها به تماشای سحر برود تا با همه وجود ، باور کند که آفتاب بی گمان خواهد دمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی برگ بودن درمسیربادنیست،امتحان ریشه هاست. ریشه هم هرگزاسیربادنیست.زندگی چون پیچک است،انتهایش میرسدپیش خدا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

,وقتی مجبور به گریختن بودم تازه فهمیدم شهر چقدر بن بست دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است… به زمینت می کوبند… سر پول عشقت را می فروشند… به خیانت می گویند تفکر اروپایی… اگر عاشق باشی فکر می کنند احمقی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درد را احساس کردی زنده ای..... اما اگر درد دیگران را احساس کردی انسانی....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرصبر تلخ آمد ولیکن عاقبت، میوه ی شیرین دهد پرمنفعت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض ها را گاهی باید قورت داد...عاشقانه ها را از پنجره تف کرد..و درها را به روی همه بست..گاهی هیچ کس ارزش دچار شدن را ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر ناکسان را بر افراشتن/ وز آنان امید بهی داشتن  سر رشته خویش گم کردن است/ به جیب اندرون مار پروردن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا گناه کنیم، جایی که خدا نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی وارد میشوی لباست معرف توست وقتی میروی حرفایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... !!! صــورت آرزوهــایــم کــبود اســت!!! ... ... !!! عــجب دســتِ سنگیــنی داشـــت !!! ... ... !!! ســرنوشــتـــــ !!! ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند، هر چقدر اوج بگیری کوچک و کوچکتر خواهی شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنــــــــگ تــند زنــــــــــــــــــدگی برای رقــــــــــــصیدن است نــــــــه دویدن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت آدما اينه كه فراموش كارن اگه تو بري يكي ديگه رو در اغوش دارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گذشته اذیت‌ام می کند پس هنوز نگذشته ست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است که انسان بعضی وقت ها به تماشای سحر برود تا با همه وجود ، باور کند که آفتاب بی گمان خواهد دمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی برگ بودن درمسیربادنیست،امتحان ریشه هاست. ریشه هم هرگزاسیربادنیست.زندگی چون پیچک است،انتهایش میرسدپیش خدا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

,وقتی مجبور به گریختن بودم تازه فهمیدم شهر چقدر بن بست دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است… به زمینت می کوبند… سر پول عشقت را می فروشند… به خیانت می گویند تفکر اروپایی… اگر عاشق باشی فکر می کنند احمقی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درد را احساس کردی زنده ای..... اما اگر درد دیگران را احساس کردی انسانی....