بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد آمده بود چیزی بگوید سرفه امانش نداده بود . . . چه می توانست بگوید وقتی تمام فهم یک شهر از جانباز سهمیه دانشگاه است وبعد از مرگ .شاید اسم یک کوچه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را دفن کردند.... ندانستند ما " دانه " ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که توی فهمیدن فهمیدم نفهمیدن واقعیت ها بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که به ما نمیای.... حداقل به خودت بیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب عشق در یک نگاه اعتقادی ندارم ولی ب از چشم افتادن تو ی لحظه عجیب معتقدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند کسانی که ز می پرهیزند زانسان که بمیرند چنان برخیزند ما با می و معشوق ازآنیم مدام تابو که زخاکمان چنان انگیزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه عادلانه تقسيم شده، زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از ادما تابلو هستن،، ولی ارزش هنری ندارن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی که باتو هم عقیده نبوده و الان ساکته دلیل براین نیست که تو حرفت درسته. . . . . . . . شاید اون تورو بیشتر ازخودش دوست داره!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذران امروز"رای شکایت از دیروز  فردای بهتری نخواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقت می شوم بادبانم باش بگذار هر چه حرف پشتمان می زنند مردم باد هوا شود دورترمان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زندگی" ‏ . ‏ . ‏ . سخت "آسان"است  ‏ . ‏ . ‏ . و ما چه "آسان"سخت زندگی میکنیم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد ساکت  پر سرو صداترین افکار رو دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان‌گونه كه روز خوب، خواب خوش در پي دارد، زندگي هم اگر به ‌خوبي سپري شود، مرگي آمرزيده در پي خواهد داشت. لئوناردو داوينچي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه به دست آورده ای و در قبال آن،چه از دست داده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند دچرخه هست هر یه پایی که می زنی اونم یه ذره می برد جلو اما اگه چرخ زنگی پاره شه هر چه قدر هم که می خوای پا بزن اما هیچی جلو نمیری ... 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد آمده بود چیزی بگوید سرفه امانش نداده بود . . . چه می توانست بگوید وقتی تمام فهم یک شهر از جانباز سهمیه دانشگاه است وبعد از مرگ .شاید اسم یک کوچه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را دفن کردند.... ندانستند ما " دانه " ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که توی فهمیدن فهمیدم نفهمیدن واقعیت ها بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که به ما نمیای.... حداقل به خودت بیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب عشق در یک نگاه اعتقادی ندارم ولی ب از چشم افتادن تو ی لحظه عجیب معتقدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند کسانی که ز می پرهیزند زانسان که بمیرند چنان برخیزند ما با می و معشوق ازآنیم مدام تابو که زخاکمان چنان انگیزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه عادلانه تقسيم شده، زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از ادما تابلو هستن،، ولی ارزش هنری ندارن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی که باتو هم عقیده نبوده و الان ساکته دلیل براین نیست که تو حرفت درسته. . . . . . . . شاید اون تورو بیشتر ازخودش دوست داره!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذران امروز"رای شکایت از دیروز  فردای بهتری نخواهد ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقت می شوم بادبانم باش بگذار هر چه حرف پشتمان می زنند مردم باد هوا شود دورترمان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زندگی" ‏ . ‏ . ‏ . سخت "آسان"است  ‏ . ‏ . ‏ . و ما چه "آسان"سخت زندگی میکنیم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد ساکت  پر سرو صداترین افکار رو دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان‌گونه كه روز خوب، خواب خوش در پي دارد، زندگي هم اگر به ‌خوبي سپري شود، مرگي آمرزيده در پي خواهد داشت. لئوناردو داوينچي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه به دست آورده ای و در قبال آن،چه از دست داده ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند دچرخه هست هر یه پایی که می زنی اونم یه ذره می برد جلو اما اگه چرخ زنگی پاره شه هر چه قدر هم که می خوای پا بزن اما هیچی جلو نمیری ...