بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه خوردن بر نداشته ها هدر دادن داشته هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار شما را در شرایط سخت قرار داد نگویید چرا من؟؟ بگویید نشونت میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بی کس نیست...........ولی موفق کسی هست که با هر کس نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثه ساعت شنی میمونه تا میای یکم طعم خوشیو بچشی برعکست میکنن مشکلا سرازیر شن روت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست باب میل و دلخواه همه باشم چون همه آدمها نیز  دلخواه و پسند من نیستن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی تاجی است بر سر تندرستان که جز بیماران کسی آن را نمیبیند ... ................قدر سلامتیتون رو بدونین................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یتیم ترازآن است که به دست روزگارش بسپاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد آمده بود چیزی بگوید سرفه امانش نداده بود . . . چه می توانست بگوید وقتی تمام فهم یک شهر از جانباز سهمیه دانشگاه است وبعد از مرگ .شاید اسم یک کوچه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را دفن کردند.... ندانستند ما " دانه " ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که توی فهمیدن فهمیدم نفهمیدن واقعیت ها بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که به ما نمیای.... حداقل به خودت بیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب عشق در یک نگاه اعتقادی ندارم ولی ب از چشم افتادن تو ی لحظه عجیب معتقدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند کسانی که ز می پرهیزند زانسان که بمیرند چنان برخیزند ما با می و معشوق ازآنیم مدام تابو که زخاکمان چنان انگیزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه عادلانه تقسيم شده، زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از ادما تابلو هستن،، ولی ارزش هنری ندارن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی که باتو هم عقیده نبوده و الان ساکته دلیل براین نیست که تو حرفت درسته. . . . . . . . شاید اون تورو بیشتر ازخودش دوست داره!!!!!!!!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه خوردن بر نداشته ها هدر دادن داشته هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار شما را در شرایط سخت قرار داد نگویید چرا من؟؟ بگویید نشونت میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بی کس نیست...........ولی موفق کسی هست که با هر کس نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثه ساعت شنی میمونه تا میای یکم طعم خوشیو بچشی برعکست میکنن مشکلا سرازیر شن روت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست باب میل و دلخواه همه باشم چون همه آدمها نیز  دلخواه و پسند من نیستن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی تاجی است بر سر تندرستان که جز بیماران کسی آن را نمیبیند ... ................قدر سلامتیتون رو بدونین................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یتیم ترازآن است که به دست روزگارش بسپاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد آمده بود چیزی بگوید سرفه امانش نداده بود . . . چه می توانست بگوید وقتی تمام فهم یک شهر از جانباز سهمیه دانشگاه است وبعد از مرگ .شاید اسم یک کوچه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را دفن کردند.... ندانستند ما " دانه " ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که توی فهمیدن فهمیدم نفهمیدن واقعیت ها بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که به ما نمیای.... حداقل به خودت بیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب عشق در یک نگاه اعتقادی ندارم ولی ب از چشم افتادن تو ی لحظه عجیب معتقدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند کسانی که ز می پرهیزند زانسان که بمیرند چنان برخیزند ما با می و معشوق ازآنیم مدام تابو که زخاکمان چنان انگیزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه عادلانه تقسيم شده، زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از ادما تابلو هستن،، ولی ارزش هنری ندارن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی که باتو هم عقیده نبوده و الان ساکته دلیل براین نیست که تو حرفت درسته. . . . . . . . شاید اون تورو بیشتر ازخودش دوست داره!!!!!!!!!!!!!!!!