بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار برکه نیست/درد زیستن با ماهیانیست که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی را که می خوانی نباید به جایت فکر کند. بلکه باید تو رو به اندیشیدن وا دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با چگونگی رفتار با خودتان به مردم یاد میدهید چگونه با شما رفتار کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما با با اشک به دنیا میایم ولی باید طوری زندگی کنیم که با لبخند از دنیا بریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمرکز بر روی کاری که انجام می دهیم باعث تسریع تر شدن روند ان کار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر شرایط زندگی تغییرات زیادی را در اعتقادات انسان می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست. اگر زندگیت ابری است به این دلیل است که روحت آن قدر که باید بالا نرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرض ورزی یعنی تو بگویی : مخالفم ! انتقاد یعنی تو بگویی : به این دلیل من مخالفم !!! و غرض ورزی از حسادت میاد و انتقاد از دلسوزی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی یاد گرفتم که برای رسیدن به هرچیز باید عمل کرد و عمل کرد و عمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به بزرگ ترین ها باید جلو رفت فکر کردن انسان را در سر جای خود می خوشکاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند وبنگر که دنیا با تو میخندد,بنال و ببین که در تنهایی اشک میریزی!زیرا این جهان پیر رعنا شادی های خود را وام میگیرد اما از غصه و رنج چندان که خواهی در خزانه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر آنکه با سرمایه اش فقط زمین می خرد روزی خواهد آمد که با خود بگوید : برای چنین روزهای مبادایی، کاش قطعه ای آسمان می خریدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه اصلی ما در زندگی. هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم، بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با هم بودن را تجربه میکنیم و شاید فردا به یاد هم بودن را ! پس امروزمان را زیبا کنیم به حرمت خاطرات فردا....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار برکه نیست/درد زیستن با ماهیانیست که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی را که می خوانی نباید به جایت فکر کند. بلکه باید تو رو به اندیشیدن وا دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با چگونگی رفتار با خودتان به مردم یاد میدهید چگونه با شما رفتار کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما با با اشک به دنیا میایم ولی باید طوری زندگی کنیم که با لبخند از دنیا بریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمرکز بر روی کاری که انجام می دهیم باعث تسریع تر شدن روند ان کار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر شرایط زندگی تغییرات زیادی را در اعتقادات انسان می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست. اگر زندگیت ابری است به این دلیل است که روحت آن قدر که باید بالا نرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرض ورزی یعنی تو بگویی : مخالفم ! انتقاد یعنی تو بگویی : به این دلیل من مخالفم !!! و غرض ورزی از حسادت میاد و انتقاد از دلسوزی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکسانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی یاد گرفتم که برای رسیدن به هرچیز باید عمل کرد و عمل کرد و عمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به بزرگ ترین ها باید جلو رفت فکر کردن انسان را در سر جای خود می خوشکاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند وبنگر که دنیا با تو میخندد,بنال و ببین که در تنهایی اشک میریزی!زیرا این جهان پیر رعنا شادی های خود را وام میگیرد اما از غصه و رنج چندان که خواهی در خزانه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر آنکه با سرمایه اش فقط زمین می خرد روزی خواهد آمد که با خود بگوید : برای چنین روزهای مبادایی، کاش قطعه ای آسمان می خریدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه اصلی ما در زندگی. هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم، بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داری گناه میکنی چپ و راست رو نگاه میکنی یکبار بالا رو نگاه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز با هم بودن را تجربه میکنیم و شاید فردا به یاد هم بودن را ! پس امروزمان را زیبا کنیم به حرمت خاطرات فردا....