بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول که شیرها قویترند.... اما هیچ گرگی با شلاق ها، دلقک سیرک نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بی ارزش ترین کالای دنیاست وقتی عذاب وجدان داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بذار .... تالات.... تولوپ.... اره این صدای ساعت زندگیته که در عین حال که بهت زندگی بخشیده شمارش معکوس رو هم برات شروع کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های گرسنه پرنده ها را زدند و کشتند،، سفره های خالی جلوی پروازو میگیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کاغذ سفید را، هر چقدر هم سفید و تمیز باشد کسی قاب نمی گیرد. برای ماندگاری باید حرفی برای گفتن داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترسید! از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا انسان را افرید گفت از من چیزی بخواه ، انسان گفت به من وجدان نده! خدا او را به گرگ تبدیل کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد،،، حیله گری "انسانها" کلافه اش کرده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی افرادی هم که به سرنوشت اعتقاد دارند هنگام عبور از خیابان به دو طرف ان مینگرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دیدی حریف داره برنده می شه، یه لبخند بزن تا به بُردش شک کنه.لبخند بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن حقیقت شاید افراد را ناراحت کند اما انکار حقیقت افراد را نابود میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهیزگاری گذشته ای دارد و هر گناهکار آینده ای.پس قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عاشق بهترین ها نباش! سعی کن همیشه بهترین باشی تا بهترین ها عاشقت شوند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها به ما میگویند که " همیشه راهی هست" حتی در دل سنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا نادان را می شناسد زیرا روزی خود نادان بوده است ولی نادان دانا را نمی شناسد زیرا هیچوقت دانا نبوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش مانعی است در برابر آگاهی ، دانش را به سویی افکن ، آگاهی شکوفا خواهد شد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول که شیرها قویترند.... اما هیچ گرگی با شلاق ها، دلقک سیرک نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بی ارزش ترین کالای دنیاست وقتی عذاب وجدان داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بذار .... تالات.... تولوپ.... اره این صدای ساعت زندگیته که در عین حال که بهت زندگی بخشیده شمارش معکوس رو هم برات شروع کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های گرسنه پرنده ها را زدند و کشتند،، سفره های خالی جلوی پروازو میگیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کاغذ سفید را، هر چقدر هم سفید و تمیز باشد کسی قاب نمی گیرد. برای ماندگاری باید حرفی برای گفتن داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترسید! از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا انسان را افرید گفت از من چیزی بخواه ، انسان گفت به من وجدان نده! خدا او را به گرگ تبدیل کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد،،، حیله گری "انسانها" کلافه اش کرده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی افرادی هم که به سرنوشت اعتقاد دارند هنگام عبور از خیابان به دو طرف ان مینگرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دیدی حریف داره برنده می شه، یه لبخند بزن تا به بُردش شک کنه.لبخند بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن حقیقت شاید افراد را ناراحت کند اما انکار حقیقت افراد را نابود میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهیزگاری گذشته ای دارد و هر گناهکار آینده ای.پس قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عاشق بهترین ها نباش! سعی کن همیشه بهترین باشی تا بهترین ها عاشقت شوند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها به ما میگویند که " همیشه راهی هست" حتی در دل سنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا نادان را می شناسد زیرا روزی خود نادان بوده است ولی نادان دانا را نمی شناسد زیرا هیچوقت دانا نبوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش مانعی است در برابر آگاهی ، دانش را به سویی افکن ، آگاهی شکوفا خواهد شد.