بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد،،، حیله گری "انسانها" کلافه اش کرده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی افرادی هم که به سرنوشت اعتقاد دارند هنگام عبور از خیابان به دو طرف ان مینگرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دیدی حریف داره برنده می شه، یه لبخند بزن تا به بُردش شک کنه.لبخند بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن حقیقت شاید افراد را ناراحت کند اما انکار حقیقت افراد را نابود میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهیزگاری گذشته ای دارد و هر گناهکار آینده ای.پس قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عاشق بهترین ها نباش! سعی کن همیشه بهترین باشی تا بهترین ها عاشقت شوند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها به ما میگویند که " همیشه راهی هست" حتی در دل سنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا نادان را می شناسد زیرا روزی خود نادان بوده است ولی نادان دانا را نمی شناسد زیرا هیچوقت دانا نبوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش مانعی است در برابر آگاهی ، دانش را به سویی افکن ، آگاهی شکوفا خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی اخطارها زنگ ندارند.....گاهی سکوت اخرین اخطاراست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تا از چند تا رفیق بد زخم رفاقت نخوره هیچ وقت یه رفیق خوب گیرش نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل فوتبال می مونه! وقتی جلوتو گرفتن و چاره ای نداری پاس میدی... اما در حقیقت اونی که بیشتر پاس میده برنده ست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مملکتی ک ارزش زن ب زیبایی و ارزش مرد ب دارایی است دنبال اندیشه و انسانیت نگردید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زنان سرزمینم می فهمیدند باید عروس بود نه عروسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارماراببین مرغمان یک پادارد هیچ  گاومان هم هروز می زاید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روش جوک گفتن من این است که"واقعیت"را بگویم. واقعیت"خنده دار"ترین لطیفه دنیاست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد،،، حیله گری "انسانها" کلافه اش کرده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی افرادی هم که به سرنوشت اعتقاد دارند هنگام عبور از خیابان به دو طرف ان مینگرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دیدی حریف داره برنده می شه، یه لبخند بزن تا به بُردش شک کنه.لبخند بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن حقیقت شاید افراد را ناراحت کند اما انکار حقیقت افراد را نابود میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهیزگاری گذشته ای دارد و هر گناهکار آینده ای.پس قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه عاشق بهترین ها نباش! سعی کن همیشه بهترین باشی تا بهترین ها عاشقت شوند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها به ما میگویند که " همیشه راهی هست" حتی در دل سنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا نادان را می شناسد زیرا روزی خود نادان بوده است ولی نادان دانا را نمی شناسد زیرا هیچوقت دانا نبوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش مانعی است در برابر آگاهی ، دانش را به سویی افکن ، آگاهی شکوفا خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی اخطارها زنگ ندارند.....گاهی سکوت اخرین اخطاراست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تا از چند تا رفیق بد زخم رفاقت نخوره هیچ وقت یه رفیق خوب گیرش نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل فوتبال می مونه! وقتی جلوتو گرفتن و چاره ای نداری پاس میدی... اما در حقیقت اونی که بیشتر پاس میده برنده ست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مملکتی ک ارزش زن ب زیبایی و ارزش مرد ب دارایی است دنبال اندیشه و انسانیت نگردید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زنان سرزمینم می فهمیدند باید عروس بود نه عروسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارماراببین مرغمان یک پادارد هیچ  گاومان هم هروز می زاید 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روش جوک گفتن من این است که"واقعیت"را بگویم. واقعیت"خنده دار"ترین لطیفه دنیاست.