بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی میرسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای... (هزینه فرصت اقتصاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زجر گناهی است که یک روز کسی در پی درک نیاز سوی او دست کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی را گفتند، از دوست داشتن "زیاد" چه برآید؟ گفت : هیچ چیز جز افسوس و افسوس،افسوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است ((میگذرد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مالکیت آسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید ، میتواند سرچشمه آن گنجی باشد که دنبالش می گشتید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زمان گذر عمر است.. دقایقی که خالی از خوشی است،عمرمان تلف شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه ی همسایه ات هم چراغ آرزو کن .... قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه باعث می شود انسان ارامش درونی ندشته باشیم محدود کردن خودمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند خدا همیشه با ماست ای غم ،نکند خدا تو باشی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور که دیگر شلوار پاره نشانه فقر نیست! سکوت هم نشانه ی رضایت نیست. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن تصميم آسان و اجراي آن سخت است و زندگي، مجموعه همين سختي ها و آساني هاست. ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل عبادت کردن می مونه بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها به ما آموختند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موجیم و وصل ما از خود بریدن است ساحل بهانه است رفتن رسیدن است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی میرسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای... (هزینه فرصت اقتصاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زجر گناهی است که یک روز کسی در پی درک نیاز سوی او دست کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی را گفتند، از دوست داشتن "زیاد" چه برآید؟ گفت : هیچ چیز جز افسوس و افسوس،افسوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است ((میگذرد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مالکیت آسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید ، میتواند سرچشمه آن گنجی باشد که دنبالش می گشتید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زمان گذر عمر است.. دقایقی که خالی از خوشی است،عمرمان تلف شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه ی همسایه ات هم چراغ آرزو کن .... قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه باعث می شود انسان ارامش درونی ندشته باشیم محدود کردن خودمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند خدا همیشه با ماست ای غم ،نکند خدا تو باشی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور که دیگر شلوار پاره نشانه فقر نیست! سکوت هم نشانه ی رضایت نیست. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن تصميم آسان و اجراي آن سخت است و زندگي، مجموعه همين سختي ها و آساني هاست. ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل عبادت کردن می مونه بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها به ما آموختند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موجیم و وصل ما از خود بریدن است ساحل بهانه است رفتن رسیدن است