بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زمان گذر عمر است.. دقایقی که خالی از خوشی است،عمرمان تلف شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه ی همسایه ات هم چراغ آرزو کن .... قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه باعث می شود انسان ارامش درونی ندشته باشیم محدود کردن خودمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند خدا همیشه با ماست ای غم ،نکند خدا تو باشی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور که دیگر شلوار پاره نشانه فقر نیست! سکوت هم نشانه ی رضایت نیست. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن تصميم آسان و اجراي آن سخت است و زندگي، مجموعه همين سختي ها و آساني هاست. ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل عبادت کردن می مونه بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها به ما آموختند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موجیم و وصل ما از خود بریدن است ساحل بهانه است رفتن رسیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار برکه نیست/درد زیستن با ماهیانیست که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی را که می خوانی نباید به جایت فکر کند. بلکه باید تو رو به اندیشیدن وا دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با چگونگی رفتار با خودتان به مردم یاد میدهید چگونه با شما رفتار کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما با با اشک به دنیا میایم ولی باید طوری زندگی کنیم که با لبخند از دنیا بریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمرکز بر روی کاری که انجام می دهیم باعث تسریع تر شدن روند ان کار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر شرایط زندگی تغییرات زیادی را در اعتقادات انسان می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست. اگر زندگیت ابری است به این دلیل است که روحت آن قدر که باید بالا نرفته است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت زمان گذر عمر است.. دقایقی که خالی از خوشی است،عمرمان تلف شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه ی همسایه ات هم چراغ آرزو کن .... قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه باعث می شود انسان ارامش درونی ندشته باشیم محدود کردن خودمان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند خدا همیشه با ماست ای غم ،نکند خدا تو باشی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور که دیگر شلوار پاره نشانه فقر نیست! سکوت هم نشانه ی رضایت نیست. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن تصميم آسان و اجراي آن سخت است و زندگي، مجموعه همين سختي ها و آساني هاست. ولتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل عبادت کردن می مونه بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها به ما آموختند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موجیم و وصل ما از خود بریدن است ساحل بهانه است رفتن رسیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار برکه نیست/درد زیستن با ماهیانیست که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی را که می خوانی نباید به جایت فکر کند. بلکه باید تو رو به اندیشیدن وا دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با چگونگی رفتار با خودتان به مردم یاد میدهید چگونه با شما رفتار کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما با با اشک به دنیا میایم ولی باید طوری زندگی کنیم که با لبخند از دنیا بریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمرکز بر روی کاری که انجام می دهیم باعث تسریع تر شدن روند ان کار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر شرایط زندگی تغییرات زیادی را در اعتقادات انسان می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به خاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست. اگر زندگیت ابری است به این دلیل است که روحت آن قدر که باید بالا نرفته است.