بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعیف الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. "ادگار آلن پو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت ، هیچ چیز  از هیچ کس  بعید نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ادما سعی میکنند مـــهــــم به نظــر برسند به جز انهایی که واقعا مــــهم اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو ساده نگیر وگرنه زندگی ساده می گیردت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچگاه به دروغگويان ميدان کارگزاري ندهيد ، با وجود اين که توانايي انجام آن را بهتر از هر کسي داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام باش رفيق!هيچ گرسنه اي باقي نميماند.......شك ندارم همين روزها همه سير ميشوند از زندگي!!!!!!!!!!!1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جمله در برابر دوستی که بهت می گه مشکل دارم اینه که بهش بگی منم با مشکل تو مشکل دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم هرکسی آنجایی است که حرف او رانفهمند.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم،اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم كه در آرزوى آن باشيم "نويسنده معروف روس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛ گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد ! هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛ کـــه دریــده شـــده ایــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواد ادای آدمهای فهمیده رو در بیاری که اذیت شی دنیا به عوضی هم احتیاج داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد. " امرسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن..95درصد خوشبختیها و بدبختیهای زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت زمانیست که فکر منفی نداری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آدمهای زندگی همانایی هستند که وقتی کنارشان میشینی ، چایی ات سرد میشود ، دلت گرم. ...؛

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعیف الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. "ادگار آلن پو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت ، هیچ چیز  از هیچ کس  بعید نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ادما سعی میکنند مـــهــــم به نظــر برسند به جز انهایی که واقعا مــــهم اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو ساده نگیر وگرنه زندگی ساده می گیردت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچگاه به دروغگويان ميدان کارگزاري ندهيد ، با وجود اين که توانايي انجام آن را بهتر از هر کسي داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام باش رفيق!هيچ گرسنه اي باقي نميماند.......شك ندارم همين روزها همه سير ميشوند از زندگي!!!!!!!!!!!1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جمله در برابر دوستی که بهت می گه مشکل دارم اینه که بهش بگی منم با مشکل تو مشکل دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم هرکسی آنجایی است که حرف او رانفهمند.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم،اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم كه در آرزوى آن باشيم "نويسنده معروف روس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛ گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد ! هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛ کـــه دریــده شـــده ایــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواد ادای آدمهای فهمیده رو در بیاری که اذیت شی دنیا به عوضی هم احتیاج داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد. " امرسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن..95درصد خوشبختیها و بدبختیهای زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت زمانیست که فکر منفی نداری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آدمهای زندگی همانایی هستند که وقتی کنارشان میشینی ، چایی ات سرد میشود ، دلت گرم. ...؛