بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدگويي حسود دليل برتري شماست.((تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود تصور مي كند چنانچه پاي همسايه اش بشكند، او بهتر راه تواند رفت.((MSA))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زمستون عکس المعل آدم ها هم مثل باکتری ها کند میشه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیز های خوب به سراغ کسانی میروند که صبر میکنند اما چیز های بهتر به سراغ کسانی میروند که برایش تلاش میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان هیچ استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند . . . مراقب حرف هایتان باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به زندگیتان وارد میشود خدا او را به دلیلی میفرستد یا برای درس گرفتن از او و یا برای ماندن با او برای همیشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگانم را آزاد کردم ؛ زیرا فهمیدم “نداشتن” تنها راه “از دست ندادن” است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شرایط دشوار زندگی" مرد بزرگ به خود سخت میگیرد" مرد کوچک به دیگران........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....نه كنجكاو ونگران بهشتم نه جهنم چون هم خنده ي مادرم را ديده ام هم گريه اش را .!!! " اوزدمير آصف"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش قبل از اينكه درمورد راه رفتن كسي قضاوت كنيم.چند قدمي با كفش هاي او راه مي رفتيم حسن ماجيكار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منطق است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه چوبی با صدای نهیب شیر ویران نمیشود اما با دندان ریز موریانه ممکن است محو شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازفكرمصيبتهاي بيشماري رنج بردم كه بيشترآنها اتفاق نيفتاد(ب.ويلسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشته اینه که فکر کنه که دیگه پلی جلوش نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل فكرهاي بسته اين است.... كه دهانشان پيوسته باز است....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدگويي حسود دليل برتري شماست.((تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود تصور مي كند چنانچه پاي همسايه اش بشكند، او بهتر راه تواند رفت.((MSA))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زمستون عکس المعل آدم ها هم مثل باکتری ها کند میشه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیز های خوب به سراغ کسانی میروند که صبر میکنند اما چیز های بهتر به سراغ کسانی میروند که برایش تلاش میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان هیچ استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند . . . مراقب حرف هایتان باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به زندگیتان وارد میشود خدا او را به دلیلی میفرستد یا برای درس گرفتن از او و یا برای ماندن با او برای همیشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگانم را آزاد کردم ؛ زیرا فهمیدم “نداشتن” تنها راه “از دست ندادن” است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شرایط دشوار زندگی" مرد بزرگ به خود سخت میگیرد" مرد کوچک به دیگران........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....نه كنجكاو ونگران بهشتم نه جهنم چون هم خنده ي مادرم را ديده ام هم گريه اش را .!!! " اوزدمير آصف"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش قبل از اينكه درمورد راه رفتن كسي قضاوت كنيم.چند قدمي با كفش هاي او راه مي رفتيم حسن ماجيكار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منطق است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه چوبی با صدای نهیب شیر ویران نمیشود اما با دندان ریز موریانه ممکن است محو شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازفكرمصيبتهاي بيشماري رنج بردم كه بيشترآنها اتفاق نيفتاد(ب.ويلسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشته اینه که فکر کنه که دیگه پلی جلوش نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل فكرهاي بسته اين است.... كه دهانشان پيوسته باز است....!