بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شرایط دشوار زندگی" مرد بزرگ به خود سخت میگیرد" مرد کوچک به دیگران........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....نه كنجكاو ونگران بهشتم نه جهنم چون هم خنده ي مادرم را ديده ام هم گريه اش را .!!! " اوزدمير آصف"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش قبل از اينكه درمورد راه رفتن كسي قضاوت كنيم.چند قدمي با كفش هاي او راه مي رفتيم حسن ماجيكار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منطق است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه چوبی با صدای نهیب شیر ویران نمیشود اما با دندان ریز موریانه ممکن است محو شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازفكرمصيبتهاي بيشماري رنج بردم كه بيشترآنها اتفاق نيفتاد(ب.ويلسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشته اینه که فکر کنه که دیگه پلی جلوش نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل فكرهاي بسته اين است.... كه دهانشان پيوسته باز است....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی میرسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای... (هزینه فرصت اقتصاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زجر گناهی است که یک روز کسی در پی درک نیاز سوی او دست کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی را گفتند، از دوست داشتن "زیاد" چه برآید؟ گفت : هیچ چیز جز افسوس و افسوس،افسوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است ((میگذرد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مالکیت آسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید ، میتواند سرچشمه آن گنجی باشد که دنبالش می گشتید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شرایط دشوار زندگی" مرد بزرگ به خود سخت میگیرد" مرد کوچک به دیگران........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....نه كنجكاو ونگران بهشتم نه جهنم چون هم خنده ي مادرم را ديده ام هم گريه اش را .!!! " اوزدمير آصف"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش قبل از اينكه درمورد راه رفتن كسي قضاوت كنيم.چند قدمي با كفش هاي او راه مي رفتيم حسن ماجيكار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل کردن آدمهایی که ادعای منطقی بودن دارند سخت تر از تحمل آدمهای بی منطق است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه چوبی با صدای نهیب شیر ویران نمیشود اما با دندان ریز موریانه ممکن است محو شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازفكرمصيبتهاي بيشماري رنج بردم كه بيشترآنها اتفاق نيفتاد(ب.ويلسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشته اینه که فکر کنه که دیگه پلی جلوش نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل فكرهاي بسته اين است.... كه دهانشان پيوسته باز است....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی میرسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای... (هزینه فرصت اقتصاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زجر گناهی است که یک روز کسی در پی درک نیاز سوی او دست کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی را گفتند، از دوست داشتن "زیاد" چه برآید؟ گفت : هیچ چیز جز افسوس و افسوس،افسوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است ((میگذرد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مالکیت آسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید ، میتواند سرچشمه آن گنجی باشد که دنبالش می گشتید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قویترین عللی که منجر به ورود آدمی به عرصهء علم و هنر می شود فرار از زندگی روزمره است.