بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتمال رسيدن كسى كه با اراده به سمت ستاره اى مى تازد بيشتر ازكسى است كه با ترديد به سمت خانه قدم برمى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم پرحرف تخم میپاشد وآدم خاموش درومیکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که می خواهد کاری انجام دهد؛؛؛ راهش را پیدا می کند و کسی که نمی خواهد؛؛؛ بهانه اش را؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند؛؛؛ یک زندگی به پایان می رسد؛؛؛  اما وقتی از داخل می شکند ؛؛؛یک زندگی آغاز می شود ؛؛؛  تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان شروع می شود ؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای موفق با زندگی بازی میکنن انسانهای نا موفق زندگی با آنها بازی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي عمرم راسپري كردم تابه خوشبختي برسم. درنهايت فهميدم خوشبختي همان لحظاتي بودكه سپري كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه ما این است که فکر میکنیم همه چی میدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق دارد پشت میله ها باشم یا در خیابان شهر ! وقتی آرزوهایم در حبس باشند . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتن" وقتی یه حس قلبی باشه و فارغ از نیازها و روزمرگی ها و فرار از واقعیت های سخت زندگی باشه حتی اگر پایان خوشی نداشته باشه مطمعنا نتیجه ی خوبی داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان چیزی به نام اغاز و پایان وجود ندارد. زندگی امروز خود را به شیوه ای بگذرانید که گویی همه چیز همین امروز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بایکی قهر میکنید جوری خرابش نکنید که نه راه برگشتی برای شما بمونه نه برای اون !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری گشتیم به دنبال دست خدا برای گرفتن … غافل ار آنکه دست خدا ، دست همان بنده اش بود ؛ بنده ای که نیاز به دستگیری داشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت داشتی میباختی یه لبخند بزن تا حریفت به بردنش شک کنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من انتظار و تقلای ساعتی شنی ام! که بر سر خودش از نو خراب خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قبل از حرف زدن  کلمات را ذره ذره میجویدیم قورت میدادیم و هضم میکردیم نه اینکه همه رو بلعیده ...و آخر به روی طرف بالا بیاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سایه هم که مخفی شوی  عاقبت در ساعتی در روز خورشید بالای سرت قرار خواهد گرفت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتمال رسيدن كسى كه با اراده به سمت ستاره اى مى تازد بيشتر ازكسى است كه با ترديد به سمت خانه قدم برمى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم پرحرف تخم میپاشد وآدم خاموش درومیکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که می خواهد کاری انجام دهد؛؛؛ راهش را پیدا می کند و کسی که نمی خواهد؛؛؛ بهانه اش را؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند؛؛؛ یک زندگی به پایان می رسد؛؛؛  اما وقتی از داخل می شکند ؛؛؛یک زندگی آغاز می شود ؛؛؛  تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان شروع می شود ؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای موفق با زندگی بازی میکنن انسانهای نا موفق زندگی با آنها بازی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي عمرم راسپري كردم تابه خوشبختي برسم. درنهايت فهميدم خوشبختي همان لحظاتي بودكه سپري كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه ما این است که فکر میکنیم همه چی میدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرق دارد پشت میله ها باشم یا در خیابان شهر ! وقتی آرزوهایم در حبس باشند . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتن" وقتی یه حس قلبی باشه و فارغ از نیازها و روزمرگی ها و فرار از واقعیت های سخت زندگی باشه حتی اگر پایان خوشی نداشته باشه مطمعنا نتیجه ی خوبی داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان چیزی به نام اغاز و پایان وجود ندارد. زندگی امروز خود را به شیوه ای بگذرانید که گویی همه چیز همین امروز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بایکی قهر میکنید جوری خرابش نکنید که نه راه برگشتی برای شما بمونه نه برای اون !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری گشتیم به دنبال دست خدا برای گرفتن … غافل ار آنکه دست خدا ، دست همان بنده اش بود ؛ بنده ای که نیاز به دستگیری داشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت داشتی میباختی یه لبخند بزن تا حریفت به بردنش شک کنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من انتظار و تقلای ساعتی شنی ام! که بر سر خودش از نو خراب خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قبل از حرف زدن  کلمات را ذره ذره میجویدیم قورت میدادیم و هضم میکردیم نه اینکه همه رو بلعیده ...و آخر به روی طرف بالا بیاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سایه هم که مخفی شوی  عاقبت در ساعتی در روز خورشید بالای سرت قرار خواهد گرفت...