بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا؛ اینک، سکان زندگی طوفان زده ام را به تو می سپارم؛ می دانم که نتیجه ی این اعتماد و توکل، آرامش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد. حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا که در جاده زندگی برخی هر چه میدوندنمیرسند  و گروهی ندویده رسیده اند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان ما، حاصل اندیشه ما نیستند؛ حاصل اعمال ما هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای ضعیف انتقام میگیرند.انسانهای قوی می بخشند.انسانهای باهوش نادیده میگیرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همانند مرد یخ فروشی است که می گفت:  نخریدند ولی تمام شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط در يکجا پيروزى قبل از تلاش قرار ميگيرد آن هم در فرهنگ لغت است. ويدال ساسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمـیرد دنیـا ! یکبـار آمده اـیم وُ بـ ه هـزار بــار رفـتن ما هـم رضا نمـے دهـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد،معلوم می شود امروز کار بزرگی انجام نداده اید. (جان ماکسول)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من 1000 بار شکست خوردم  ولی هیچوقت نمیگم 1000 بار شکست خوردم همیشه میگم: 1000 راه برای شکست وجود داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، خود سخت ترین آزمون است ! اکثرا در ان مردود میشویم ، زیرا از هم تقلب میکنیم ... غافل از اینکه هر یک برگه سوالاتی متفاوت داریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرت مردم به مانند سگ درنده است ‏ گرتو از پیشش گریزی زودتر گیرد تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از کسی که با من موافق بوده چیزی یاد نگرفته ام ! موافق هستید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان می کوشند خود را همرنگ محیط کنند ولی دیوانگان سعی می کنند محیط را به رنگ خوددرآورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن دوست به کیفیته ...نه به کمیت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مملو ازبالاوپايين است،رمزش آن است كه دربالاها لذت ببريم ودرپايين ها شجاع و استوار باشيم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا؛ اینک، سکان زندگی طوفان زده ام را به تو می سپارم؛ می دانم که نتیجه ی این اعتماد و توکل، آرامش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد. حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا که در جاده زندگی برخی هر چه میدوندنمیرسند  و گروهی ندویده رسیده اند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان ما، حاصل اندیشه ما نیستند؛ حاصل اعمال ما هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای ضعیف انتقام میگیرند.انسانهای قوی می بخشند.انسانهای باهوش نادیده میگیرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همانند مرد یخ فروشی است که می گفت:  نخریدند ولی تمام شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط در يکجا پيروزى قبل از تلاش قرار ميگيرد آن هم در فرهنگ لغت است. ويدال ساسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمـیرد دنیـا ! یکبـار آمده اـیم وُ بـ ه هـزار بــار رفـتن ما هـم رضا نمـے دهـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد،معلوم می شود امروز کار بزرگی انجام نداده اید. (جان ماکسول)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من 1000 بار شکست خوردم  ولی هیچوقت نمیگم 1000 بار شکست خوردم همیشه میگم: 1000 راه برای شکست وجود داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، خود سخت ترین آزمون است ! اکثرا در ان مردود میشویم ، زیرا از هم تقلب میکنیم ... غافل از اینکه هر یک برگه سوالاتی متفاوت داریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرت مردم به مانند سگ درنده است ‏ گرتو از پیشش گریزی زودتر گیرد تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از کسی که با من موافق بوده چیزی یاد نگرفته ام ! موافق هستید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان می کوشند خود را همرنگ محیط کنند ولی دیوانگان سعی می کنند محیط را به رنگ خوددرآورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن دوست به کیفیته ...نه به کمیت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مملو ازبالاوپايين است،رمزش آن است كه دربالاها لذت ببريم ودرپايين ها شجاع و استوار باشيم