بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها برای هم سنگ تمام میگذارند اما نه وقتی که پیششان هستی نه... وقتی که در خاک خوابیدی سنگ تمام را میگذارند و میروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق می تواند به ازدواج تبدیل شود، اما ازدواج نمی تواند عشق بیاورد. "وشو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان تنها كسي موفق مي شود كه به انتظار ديگران ننشينيد و همه چيز را از خود بخواهد.( فردريش شيللر )‏‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بزرگ، نه از آن جهت كه داراي قدرتي مافوق بشرند، بلكه بدان جهت كه به قدرت بشري خود پي برده اند به جايي رسيده اند.كوريه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز باید تا حد امکان ساده شود ، اما از آن ساده تر نه (آینشتاین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تمدن به لخت بودنه پس حیوانات از همه متمدن ترن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جک لندن: هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اون نسیت که سر حرفش بمونه مرد اونه که جرئت داشته باشه بگه حرفم اشتباه بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حسادت تنها يك نتيجه عايد حسود مي شود و آن از بين رفتن تدريجي خود اوست.((مثل انگليسي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدگويي حسود دليل برتري شماست.((تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود تصور مي كند چنانچه پاي همسايه اش بشكند، او بهتر راه تواند رفت.((MSA))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زمستون عکس المعل آدم ها هم مثل باکتری ها کند میشه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیز های خوب به سراغ کسانی میروند که صبر میکنند اما چیز های بهتر به سراغ کسانی میروند که برایش تلاش میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان هیچ استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند . . . مراقب حرف هایتان باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به زندگیتان وارد میشود خدا او را به دلیلی میفرستد یا برای درس گرفتن از او و یا برای ماندن با او برای همیشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگانم را آزاد کردم ؛ زیرا فهمیدم “نداشتن” تنها راه “از دست ندادن” است !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها برای هم سنگ تمام میگذارند اما نه وقتی که پیششان هستی نه... وقتی که در خاک خوابیدی سنگ تمام را میگذارند و میروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق می تواند به ازدواج تبدیل شود، اما ازدواج نمی تواند عشق بیاورد. "وشو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان تنها كسي موفق مي شود كه به انتظار ديگران ننشينيد و همه چيز را از خود بخواهد.( فردريش شيللر )‏‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بزرگ، نه از آن جهت كه داراي قدرتي مافوق بشرند، بلكه بدان جهت كه به قدرت بشري خود پي برده اند به جايي رسيده اند.كوريه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز باید تا حد امکان ساده شود ، اما از آن ساده تر نه (آینشتاین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تمدن به لخت بودنه پس حیوانات از همه متمدن ترن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جک لندن: هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اون نسیت که سر حرفش بمونه مرد اونه که جرئت داشته باشه بگه حرفم اشتباه بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حسادت تنها يك نتيجه عايد حسود مي شود و آن از بين رفتن تدريجي خود اوست.((مثل انگليسي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدگويي حسود دليل برتري شماست.((تن))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود تصور مي كند چنانچه پاي همسايه اش بشكند، او بهتر راه تواند رفت.((MSA))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زمستون عکس المعل آدم ها هم مثل باکتری ها کند میشه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیز های خوب به سراغ کسانی میروند که صبر میکنند اما چیز های بهتر به سراغ کسانی میروند که برایش تلاش میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان هیچ استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند . . . مراقب حرف هایتان باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به زندگیتان وارد میشود خدا او را به دلیلی میفرستد یا برای درس گرفتن از او و یا برای ماندن با او برای همیشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگانم را آزاد کردم ؛ زیرا فهمیدم “نداشتن” تنها راه “از دست ندادن” است !!!