بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتنی رسیدن نیست ، ولی برای هر رسیدن راهی جزء رفتن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر دراز نبود ....... من از هجوم حقيقت به خاك افتادم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رنج آن دلقك دوره گرد را كه اقيانوسى از غرور در دلش موج مىزند اما سكه صدقه رهگذر خودخواهى آن را مى‎ ‎خشكاند,احساس كرده ام. نامه چاپلين به دخترش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر باش اما معطل نشو تحمل کن اما توقف نکن قاطع باش اما لجباز نباش صريح باش اما گستاخ نباش بگو آره اما نگو حتما بگو نه ولي نگو ابدا اين يعني همه چي باش و هيچي نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میمون ها در این مورد به انسان ها برتری دارند: وقتی میمون خود را در آینه می بیند، یك میمون می بیند. –

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآنچه گذشت آنچه شکست آنچه نشد آنچه ریخت حسرت نخور زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها برای هم سنگ تمام میگذارند اما نه وقتی که پیششان هستی نه... وقتی که در خاک خوابیدی سنگ تمام را میگذارند و میروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق می تواند به ازدواج تبدیل شود، اما ازدواج نمی تواند عشق بیاورد. "وشو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان تنها كسي موفق مي شود كه به انتظار ديگران ننشينيد و همه چيز را از خود بخواهد.( فردريش شيللر )‏‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بزرگ، نه از آن جهت كه داراي قدرتي مافوق بشرند، بلكه بدان جهت كه به قدرت بشري خود پي برده اند به جايي رسيده اند.كوريه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز باید تا حد امکان ساده شود ، اما از آن ساده تر نه (آینشتاین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تمدن به لخت بودنه پس حیوانات از همه متمدن ترن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جک لندن: هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اون نسیت که سر حرفش بمونه مرد اونه که جرئت داشته باشه بگه حرفم اشتباه بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حسادت تنها يك نتيجه عايد حسود مي شود و آن از بين رفتن تدريجي خود اوست.((مثل انگليسي))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتنی رسیدن نیست ، ولی برای هر رسیدن راهی جزء رفتن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر دراز نبود ....... من از هجوم حقيقت به خاك افتادم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رنج آن دلقك دوره گرد را كه اقيانوسى از غرور در دلش موج مىزند اما سكه صدقه رهگذر خودخواهى آن را مى‎ ‎خشكاند,احساس كرده ام. نامه چاپلين به دخترش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر باش اما معطل نشو تحمل کن اما توقف نکن قاطع باش اما لجباز نباش صريح باش اما گستاخ نباش بگو آره اما نگو حتما بگو نه ولي نگو ابدا اين يعني همه چي باش و هيچي نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میمون ها در این مورد به انسان ها برتری دارند: وقتی میمون خود را در آینه می بیند، یك میمون می بیند. –

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآنچه گذشت آنچه شکست آنچه نشد آنچه ریخت حسرت نخور زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها برای هم سنگ تمام میگذارند اما نه وقتی که پیششان هستی نه... وقتی که در خاک خوابیدی سنگ تمام را میگذارند و میروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق می تواند به ازدواج تبدیل شود، اما ازدواج نمی تواند عشق بیاورد. "وشو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان تنها كسي موفق مي شود كه به انتظار ديگران ننشينيد و همه چيز را از خود بخواهد.( فردريش شيللر )‏‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان بزرگ، نه از آن جهت كه داراي قدرتي مافوق بشرند، بلكه بدان جهت كه به قدرت بشري خود پي برده اند به جايي رسيده اند.كوريه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز باید تا حد امکان ساده شود ، اما از آن ساده تر نه (آینشتاین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تمدن به لخت بودنه پس حیوانات از همه متمدن ترن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جک لندن: هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اون نسیت که سر حرفش بمونه مرد اونه که جرئت داشته باشه بگه حرفم اشتباه بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حسادت تنها يك نتيجه عايد حسود مي شود و آن از بين رفتن تدريجي خود اوست.((مثل انگليسي))