بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی پاول ویلسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی ... رنگین کمان را ببینی ... باید یاد بگیری که باران را دوست داشته باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که آمادگی با فرصت تلاقی می کند، اقبال به وجود می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرميخواهى دشمن نگيرى رازت را به دوستت نگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن نعمت های خداوند زیباست اما پرستیدنشون آدم رو پست میکنه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه ی آنها را خودمان تجربه کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا ميدانيد چرا خوشبخت بودن مشكل است؟؟؟ چون از رها كردن چيزهايي كه باعث غمگيني ما ميشوند سرباز ميزنيم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل ﺩﻧﯿﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﻬﯿﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺩﯾﺪﻧﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﻤﻖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را آینه ای در مقابلت بیندیش هر کاری انجام دهی او هم همان کار را انجام می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه به دنیا می آیی اما چنان کن که با خنده از دنیا بروی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعی مث آنتن دیجیتال میمونه که فقط یه شبکه رو میگیره!!!!!! ولی عشقهای کاذب مث آنتن های معمولی که یک شبکه رو خوب می گیره شبکه بعدی رو ضعیف!!!!!!!!!! پس حواستون باشه! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا فقط از آنهایی درس گرفته ایم که تحسین مان کرده اند و دوستمان داشته اند ؟ و آیا درس نگرفته ایم از کسانی که طردمان کرده اند و رو در رویمان ایستاده اند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر نفس کشیدن،امتحانی است.ببین با انگیزه رحمانی آغاز می شود یا با انگیزه شیطانی آمیخته می گردد. رجبعلی خیاط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن، رحمت است.... مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست چی هستیم کجا هستیم و چه موقعیتی داریم در هر صورت با همه ی تفاوتهای ظاهری و باطنی ، بعضی وقتها همه ی آدما حسهای مشترک و کاملا مشابهی دارن  شاید برابری واقعی همین باشد؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان خوبند ...، اگر خلاف کردند بزرگترها را ادب کنید ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی پاول ویلسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی ... رنگین کمان را ببینی ... باید یاد بگیری که باران را دوست داشته باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که آمادگی با فرصت تلاقی می کند، اقبال به وجود می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرميخواهى دشمن نگيرى رازت را به دوستت نگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن نعمت های خداوند زیباست اما پرستیدنشون آدم رو پست میکنه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه ی آنها را خودمان تجربه کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا ميدانيد چرا خوشبخت بودن مشكل است؟؟؟ چون از رها كردن چيزهايي كه باعث غمگيني ما ميشوند سرباز ميزنيم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل ﺩﻧﯿﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﻬﯿﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺩﯾﺪﻧﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﻤﻖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را آینه ای در مقابلت بیندیش هر کاری انجام دهی او هم همان کار را انجام می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه به دنیا می آیی اما چنان کن که با خنده از دنیا بروی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعی مث آنتن دیجیتال میمونه که فقط یه شبکه رو میگیره!!!!!! ولی عشقهای کاذب مث آنتن های معمولی که یک شبکه رو خوب می گیره شبکه بعدی رو ضعیف!!!!!!!!!! پس حواستون باشه! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا فقط از آنهایی درس گرفته ایم که تحسین مان کرده اند و دوستمان داشته اند ؟ و آیا درس نگرفته ایم از کسانی که طردمان کرده اند و رو در رویمان ایستاده اند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر نفس کشیدن،امتحانی است.ببین با انگیزه رحمانی آغاز می شود یا با انگیزه شیطانی آمیخته می گردد. رجبعلی خیاط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن، رحمت است.... مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست چی هستیم کجا هستیم و چه موقعیتی داریم در هر صورت با همه ی تفاوتهای ظاهری و باطنی ، بعضی وقتها همه ی آدما حسهای مشترک و کاملا مشابهی دارن  شاید برابری واقعی همین باشد؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان خوبند ...، اگر خلاف کردند بزرگترها را ادب کنید ...