بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حالت اینه که ما اشتباه کنیم... بد ترین حالت اینه که ما اون اشتباهو تکرار کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا تحمل بزرگی آدمها رو نداره.... همه رو بلاخره یه روز کوچیک می کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا کردن یک کار انسانی و تکرار آن یک کار حیوانی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا “برای” رسیدن به جایی و بعضیا “بعد” از رسیدن به جایی همه چیزو زیر پا میذارند . . . بله....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگیر ، قدر هر چیزی را که داری بدانی، قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که: می بایست قدر چیزی را که داشتی، میدانستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر بالایی مهم اینه که اون بالا لاشخوری یا عقاب......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترین مردم کسانی نیستند که لزوما بهترین چیزها را داشته باشند، بلکه افرادی هستند که قدر امکاناتی را که دارند می دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوش تا عظمت در نگاه تو باشد... نه در آن چيزي ك به آن مينگري... *اندره ژيد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر غرور نبود !!! چشمهایمان به جای لب هایمان سخن نمیگفتند ! و ما کلام محبت را در ... نگاه های گهگاه جستجو نمیکردیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که به تو محتاج است، اطاعتش از تو به اندازه نیازش است.  "امام علی (ع)"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدماي مهربون هيچ وقت عصباني نميشن ولي ساكت ميشن. ساكت كه شدن تازه ميفهمي چكار كردي باهاشون و اون موقع شديدا عذاب وجدان ميگيري ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام ابر ها ببارند گل های قالی جوانه نمیزنند، این قانون زیر پا ماندن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی عقل را خرید و فروش کنند ؛همه ما به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید یاد بگیریم زود قضاوت نباشیم و به دنباله علت باشیم بهتر از آنست که زود باور باشیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـــگفـــت نه غصــــه ی این دنیــــا را بخـــور ونه نگــــران آن دنیـــــا باش چون نه ایــن دنــیا ((ارزش)) داره و نه آن دنیـــا ((وجود))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حالت اینه که ما اشتباه کنیم... بد ترین حالت اینه که ما اون اشتباهو تکرار کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا تحمل بزرگی آدمها رو نداره.... همه رو بلاخره یه روز کوچیک می کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا کردن یک کار انسانی و تکرار آن یک کار حیوانی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا “برای” رسیدن به جایی و بعضیا “بعد” از رسیدن به جایی همه چیزو زیر پا میذارند . . . بله....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگیر ، قدر هر چیزی را که داری بدانی، قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که: می بایست قدر چیزی را که داشتی، میدانستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر بالایی مهم اینه که اون بالا لاشخوری یا عقاب......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترین مردم کسانی نیستند که لزوما بهترین چیزها را داشته باشند، بلکه افرادی هستند که قدر امکاناتی را که دارند می دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوش تا عظمت در نگاه تو باشد... نه در آن چيزي ك به آن مينگري... *اندره ژيد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر غرور نبود !!! چشمهایمان به جای لب هایمان سخن نمیگفتند ! و ما کلام محبت را در ... نگاه های گهگاه جستجو نمیکردیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که به تو محتاج است، اطاعتش از تو به اندازه نیازش است.  "امام علی (ع)"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدماي مهربون هيچ وقت عصباني نميشن ولي ساكت ميشن. ساكت كه شدن تازه ميفهمي چكار كردي باهاشون و اون موقع شديدا عذاب وجدان ميگيري ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام ابر ها ببارند گل های قالی جوانه نمیزنند، این قانون زیر پا ماندن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی عقل را خرید و فروش کنند ؛همه ما به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید یاد بگیریم زود قضاوت نباشیم و به دنباله علت باشیم بهتر از آنست که زود باور باشیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـــگفـــت نه غصــــه ی این دنیــــا را بخـــور ونه نگــــران آن دنیـــــا باش چون نه ایــن دنــیا ((ارزش)) داره و نه آن دنیـــا ((وجود))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند.