بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شيخ بهايى پرسيدند:خيلي سخت ميگذرد،چه بايد كرد؟ شيخ فرمود:خودت كه مي گويى سخت ميگذرد،سخت كه نميماند.پس خداراشكر كه ميگذرد و نميماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار قفس پرنده صدایش نزنید..... دلش میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه توتاي شيرين پاي درخت ميوفتن  اما ،ما هميشه دنبال توت نوك درختيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"همیشه گرفتاری مثل موج میاد و مثل قطره پس میکشه" ف"همیشه کابوس های وحشتناک به حقیقت می پیونده ولی رویاهای زیبا هرگز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست خاموش ماندن.... زمانی که کسی انتظار دارد تا شما خشمگین شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباری تان وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت هر چیز قیمتی دارد پنیر مجانی فقط در تله موش یافت می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حالت اینه که ما اشتباه کنیم... بد ترین حالت اینه که ما اون اشتباهو تکرار کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا تحمل بزرگی آدمها رو نداره.... همه رو بلاخره یه روز کوچیک می کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا کردن یک کار انسانی و تکرار آن یک کار حیوانی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا “برای” رسیدن به جایی و بعضیا “بعد” از رسیدن به جایی همه چیزو زیر پا میذارند . . . بله....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگیر ، قدر هر چیزی را که داری بدانی، قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که: می بایست قدر چیزی را که داشتی، میدانستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر بالایی مهم اینه که اون بالا لاشخوری یا عقاب......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترین مردم کسانی نیستند که لزوما بهترین چیزها را داشته باشند، بلکه افرادی هستند که قدر امکاناتی را که دارند می دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوش تا عظمت در نگاه تو باشد... نه در آن چيزي ك به آن مينگري... *اندره ژيد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر غرور نبود !!! چشمهایمان به جای لب هایمان سخن نمیگفتند ! و ما کلام محبت را در ... نگاه های گهگاه جستجو نمیکردیم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شيخ بهايى پرسيدند:خيلي سخت ميگذرد،چه بايد كرد؟ شيخ فرمود:خودت كه مي گويى سخت ميگذرد،سخت كه نميماند.پس خداراشكر كه ميگذرد و نميماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار قفس پرنده صدایش نزنید..... دلش میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه توتاي شيرين پاي درخت ميوفتن  اما ،ما هميشه دنبال توت نوك درختيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"همیشه گرفتاری مثل موج میاد و مثل قطره پس میکشه" ف"همیشه کابوس های وحشتناک به حقیقت می پیونده ولی رویاهای زیبا هرگز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست خاموش ماندن.... زمانی که کسی انتظار دارد تا شما خشمگین شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباری تان وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت هر چیز قیمتی دارد پنیر مجانی فقط در تله موش یافت می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حالت اینه که ما اشتباه کنیم... بد ترین حالت اینه که ما اون اشتباهو تکرار کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا تحمل بزرگی آدمها رو نداره.... همه رو بلاخره یه روز کوچیک می کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا کردن یک کار انسانی و تکرار آن یک کار حیوانی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا “برای” رسیدن به جایی و بعضیا “بعد” از رسیدن به جایی همه چیزو زیر پا میذارند . . . بله....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگیر ، قدر هر چیزی را که داری بدانی، قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که: می بایست قدر چیزی را که داشتی، میدانستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر بالایی مهم اینه که اون بالا لاشخوری یا عقاب......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترین مردم کسانی نیستند که لزوما بهترین چیزها را داشته باشند، بلکه افرادی هستند که قدر امکاناتی را که دارند می دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بكوش تا عظمت در نگاه تو باشد... نه در آن چيزي ك به آن مينگري... *اندره ژيد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر غرور نبود !!! چشمهایمان به جای لب هایمان سخن نمیگفتند ! و ما کلام محبت را در ... نگاه های گهگاه جستجو نمیکردیم .