بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای توجه نکردن به دوست خود دوستی خود را به خطر نیندازید وصییت کسی که دیگر دوستانش به ان توجه نمیکنند :(((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها خیلی چیزها ما رو بنده خودشون میکنن  گاهی باید از این خیلی چیزها گذشت و خود بود  همانند یک عقاب که گاهی فقط برای ثابت کردن این که عقاب است پرواز میکند نه برای شکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بدانند... "تقوا" آن نیست که با یک "تق" "وا" برود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راهت ادامه بده ! اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که واق واق می کند سنگ پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ وصیت اش این بود : پوستم را بسوزانید تا هیچوقت شغالی در آن نقش ما را بازی نکند که نفرین بره ای پشت سرمان باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرت دست خداست، اما فکرت دست خودت  پس دَس دَس نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن هاي پست ، آدمهاي حقير را جذب و خرمندان را فراري مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم بودن خوبه ولي خوب بودن مهم تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همه محکوميم به زندگي کردن تا شاهد مرگ آرزوهاي خويش باشيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبعید به معنای رفتن نیست. تبعید به معنای سلب اعتماد از همه چیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا فكرمي كردم شير اگر پيرهم شود شير است. اما تجربه نشانم داد پير اگر شير هم باشد پيراست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندان براین باورند که چوپان آنها را دوست دارد  فارغ از اینکه چوپان، صمیمی ترین دوست قصاب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه ضرب المثل خيلي زيبا هست كه ميگه: اگه خواستي پارچه بخري به حاشيه هاش نگاه كن!!! و واگه خواستي زن بگيري به مادرش نگاه كن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض می شوند،بی ارزشها با ارزش می شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكته ها چون تيغ پولاد است تيز گر نداري تو سپر واپس گريز پيش اين الماس بي اسپير ميا كز بريدن تيغ را نبود حيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز فردای دیروزه پس با تجربه دیروز و به خاطر فردا ،امروز زندگی کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای توجه نکردن به دوست خود دوستی خود را به خطر نیندازید وصییت کسی که دیگر دوستانش به ان توجه نمیکنند :(((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها خیلی چیزها ما رو بنده خودشون میکنن  گاهی باید از این خیلی چیزها گذشت و خود بود  همانند یک عقاب که گاهی فقط برای ثابت کردن این که عقاب است پرواز میکند نه برای شکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بدانند... "تقوا" آن نیست که با یک "تق" "وا" برود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راهت ادامه بده ! اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که واق واق می کند سنگ پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ وصیت اش این بود : پوستم را بسوزانید تا هیچوقت شغالی در آن نقش ما را بازی نکند که نفرین بره ای پشت سرمان باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرت دست خداست، اما فکرت دست خودت  پس دَس دَس نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن هاي پست ، آدمهاي حقير را جذب و خرمندان را فراري مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم بودن خوبه ولي خوب بودن مهم تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همه محکوميم به زندگي کردن تا شاهد مرگ آرزوهاي خويش باشيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبعید به معنای رفتن نیست. تبعید به معنای سلب اعتماد از همه چیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا فكرمي كردم شير اگر پيرهم شود شير است. اما تجربه نشانم داد پير اگر شير هم باشد پيراست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندان براین باورند که چوپان آنها را دوست دارد  فارغ از اینکه چوپان، صمیمی ترین دوست قصاب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه ضرب المثل خيلي زيبا هست كه ميگه: اگه خواستي پارچه بخري به حاشيه هاش نگاه كن!!! و واگه خواستي زن بگيري به مادرش نگاه كن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض می شوند،بی ارزشها با ارزش می شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكته ها چون تيغ پولاد است تيز گر نداري تو سپر واپس گريز پيش اين الماس بي اسپير ميا كز بريدن تيغ را نبود حيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز فردای دیروزه پس با تجربه دیروز و به خاطر فردا ،امروز زندگی کن