بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم بودن خوبه ولي خوب بودن مهم تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همه محکوميم به زندگي کردن تا شاهد مرگ آرزوهاي خويش باشيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبعید به معنای رفتن نیست. تبعید به معنای سلب اعتماد از همه چیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا فكرمي كردم شير اگر پيرهم شود شير است. اما تجربه نشانم داد پير اگر شير هم باشد پيراست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندان براین باورند که چوپان آنها را دوست دارد  فارغ از اینکه چوپان، صمیمی ترین دوست قصاب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه ضرب المثل خيلي زيبا هست كه ميگه: اگه خواستي پارچه بخري به حاشيه هاش نگاه كن!!! و واگه خواستي زن بگيري به مادرش نگاه كن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض می شوند،بی ارزشها با ارزش می شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكته ها چون تيغ پولاد است تيز گر نداري تو سپر واپس گريز پيش اين الماس بي اسپير ميا كز بريدن تيغ را نبود حيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز فردای دیروزه پس با تجربه دیروز و به خاطر فردا ،امروز زندگی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شيخ بهايى پرسيدند:خيلي سخت ميگذرد،چه بايد كرد؟ شيخ فرمود:خودت كه مي گويى سخت ميگذرد،سخت كه نميماند.پس خداراشكر كه ميگذرد و نميماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار قفس پرنده صدایش نزنید..... دلش میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه توتاي شيرين پاي درخت ميوفتن  اما ،ما هميشه دنبال توت نوك درختيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"همیشه گرفتاری مثل موج میاد و مثل قطره پس میکشه" ف"همیشه کابوس های وحشتناک به حقیقت می پیونده ولی رویاهای زیبا هرگز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست خاموش ماندن.... زمانی که کسی انتظار دارد تا شما خشمگین شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباری تان وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت هر چیز قیمتی دارد پنیر مجانی فقط در تله موش یافت می شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم بودن خوبه ولي خوب بودن مهم تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همه محکوميم به زندگي کردن تا شاهد مرگ آرزوهاي خويش باشيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبعید به معنای رفتن نیست. تبعید به معنای سلب اعتماد از همه چیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبلا فكرمي كردم شير اگر پيرهم شود شير است. اما تجربه نشانم داد پير اگر شير هم باشد پيراست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندان براین باورند که چوپان آنها را دوست دارد  فارغ از اینکه چوپان، صمیمی ترین دوست قصاب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه ضرب المثل خيلي زيبا هست كه ميگه: اگه خواستي پارچه بخري به حاشيه هاش نگاه كن!!! و واگه خواستي زن بگيري به مادرش نگاه كن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ارزشها عوض می شوند،بی ارزشها با ارزش می شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكته ها چون تيغ پولاد است تيز گر نداري تو سپر واپس گريز پيش اين الماس بي اسپير ميا كز بريدن تيغ را نبود حيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز فردای دیروزه پس با تجربه دیروز و به خاطر فردا ،امروز زندگی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شيخ بهايى پرسيدند:خيلي سخت ميگذرد،چه بايد كرد؟ شيخ فرمود:خودت كه مي گويى سخت ميگذرد،سخت كه نميماند.پس خداراشكر كه ميگذرد و نميماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار قفس پرنده صدایش نزنید..... دلش میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه توتاي شيرين پاي درخت ميوفتن  اما ،ما هميشه دنبال توت نوك درختيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"همیشه گرفتاری مثل موج میاد و مثل قطره پس میکشه" ف"همیشه کابوس های وحشتناک به حقیقت می پیونده ولی رویاهای زیبا هرگز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست خاموش ماندن.... زمانی که کسی انتظار دارد تا شما خشمگین شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردباری تان وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت هر چیز قیمتی دارد پنیر مجانی فقط در تله موش یافت می شود