بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که دماغ آدم بلای چشمای آدم باشه!!!! چون پتو رو میندازی روی چشا و دماغت بالای پتو نفس میکشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفند ها میدانند که چوپان دوستشان دارد اما نمیدانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام "خداوند"ي كه همه رو با يه چشم ميبينه و حسابو كتابش با حسابو كتابه ما آدما كلي فرق ميكنه و هميشه "يكي يه دونه" هست و يكي يه دونه ميمونه بخاطر اينكه "آدم" نيست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش هايم را سوزاندم بوي (تو) برخواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیداد را به امید دادگری داد بزن... شاید هنوز هم باشند کسانی که شکم هایشان از حرام خالی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاربزرگی وجود ندارد مگر اینکه آن کار از تقسیم کارهای کوچک بوجود بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص نابینایی از سِنت آنتونی پرسید : ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه ؟ او جواب داد : بله ، از دست دادن بصیرت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز گذشت ، از فردا هم کسی خبر ندارد،پس امروزت را قدر بدان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش های سنگین بهانه اند ، حرف های ما شنیدنی نیست گاهی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای توجه نکردن به دوست خود دوستی خود را به خطر نیندازید وصییت کسی که دیگر دوستانش به ان توجه نمیکنند :(((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها خیلی چیزها ما رو بنده خودشون میکنن  گاهی باید از این خیلی چیزها گذشت و خود بود  همانند یک عقاب که گاهی فقط برای ثابت کردن این که عقاب است پرواز میکند نه برای شکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بدانند... "تقوا" آن نیست که با یک "تق" "وا" برود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راهت ادامه بده ! اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که واق واق می کند سنگ پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ وصیت اش این بود : پوستم را بسوزانید تا هیچوقت شغالی در آن نقش ما را بازی نکند که نفرین بره ای پشت سرمان باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرت دست خداست، اما فکرت دست خودت  پس دَس دَس نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن هاي پست ، آدمهاي حقير را جذب و خرمندان را فراري مي دهد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که دماغ آدم بلای چشمای آدم باشه!!!! چون پتو رو میندازی روی چشا و دماغت بالای پتو نفس میکشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفند ها میدانند که چوپان دوستشان دارد اما نمیدانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام "خداوند"ي كه همه رو با يه چشم ميبينه و حسابو كتابش با حسابو كتابه ما آدما كلي فرق ميكنه و هميشه "يكي يه دونه" هست و يكي يه دونه ميمونه بخاطر اينكه "آدم" نيست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش هايم را سوزاندم بوي (تو) برخواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیداد را به امید دادگری داد بزن... شاید هنوز هم باشند کسانی که شکم هایشان از حرام خالی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاربزرگی وجود ندارد مگر اینکه آن کار از تقسیم کارهای کوچک بوجود بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص نابینایی از سِنت آنتونی پرسید : ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه ؟ او جواب داد : بله ، از دست دادن بصیرت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز گذشت ، از فردا هم کسی خبر ندارد،پس امروزت را قدر بدان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش های سنگین بهانه اند ، حرف های ما شنیدنی نیست گاهی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای توجه نکردن به دوست خود دوستی خود را به خطر نیندازید وصییت کسی که دیگر دوستانش به ان توجه نمیکنند :(((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت ها خیلی چیزها ما رو بنده خودشون میکنن  گاهی باید از این خیلی چیزها گذشت و خود بود  همانند یک عقاب که گاهی فقط برای ثابت کردن این که عقاب است پرواز میکند نه برای شکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بدانند... "تقوا" آن نیست که با یک "تق" "وا" برود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راهت ادامه بده ! اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که واق واق می کند سنگ پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ وصیت اش این بود : پوستم را بسوزانید تا هیچوقت شغالی در آن نقش ما را بازی نکند که نفرین بره ای پشت سرمان باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرت دست خداست، اما فکرت دست خودت  پس دَس دَس نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن هاي پست ، آدمهاي حقير را جذب و خرمندان را فراري مي دهد.