بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــثــــل ترکی: عاقل انچه را که نمی داند نمی گوید.نادان نمی داند که چه می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب را ترک کن و علم را بدست بیاور چرا که هرکسی هدف و مقصد را شناخت آنچه را که از دست میدهد برایش ناچیز است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ عبارت است از.............. جنگ دوسرباز که هم همدیگر را نمیشناسند و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و با هم نمیجنگند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در یک مرداب متعفن گل رز نمی روید. ( ژوزف استالین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آدمای گوشه گیر مردمکای ناامید دنیا کم و زیاد داره اما قشنگش میشه دید ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که با کنایه هایشان خاطرت را آزرده و مسموم میکنند ، خرده نگیر . آنها خود نیز زخمی اند و با مسموم کردن ذهنت ، قصد آرام کردن دل خویش را دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مقابله با استرس های روحی دو قدم برداریم: ۱- با مسایل جزئی خود را درگیر نکنیم . ۲- بدانیم که تقریبا تمام مسایل جزیی هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که دماغ آدم بلای چشمای آدم باشه!!!! چون پتو رو میندازی روی چشا و دماغت بالای پتو نفس میکشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفند ها میدانند که چوپان دوستشان دارد اما نمیدانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام "خداوند"ي كه همه رو با يه چشم ميبينه و حسابو كتابش با حسابو كتابه ما آدما كلي فرق ميكنه و هميشه "يكي يه دونه" هست و يكي يه دونه ميمونه بخاطر اينكه "آدم" نيست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش هايم را سوزاندم بوي (تو) برخواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیداد را به امید دادگری داد بزن... شاید هنوز هم باشند کسانی که شکم هایشان از حرام خالی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاربزرگی وجود ندارد مگر اینکه آن کار از تقسیم کارهای کوچک بوجود بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص نابینایی از سِنت آنتونی پرسید : ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه ؟ او جواب داد : بله ، از دست دادن بصیرت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز گذشت ، از فردا هم کسی خبر ندارد،پس امروزت را قدر بدان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش های سنگین بهانه اند ، حرف های ما شنیدنی نیست گاهی…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــثــــل ترکی: عاقل انچه را که نمی داند نمی گوید.نادان نمی داند که چه می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب را ترک کن و علم را بدست بیاور چرا که هرکسی هدف و مقصد را شناخت آنچه را که از دست میدهد برایش ناچیز است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ عبارت است از.............. جنگ دوسرباز که هم همدیگر را نمیشناسند و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و با هم نمیجنگند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در یک مرداب متعفن گل رز نمی روید. ( ژوزف استالین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آدمای گوشه گیر مردمکای ناامید دنیا کم و زیاد داره اما قشنگش میشه دید ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که با کنایه هایشان خاطرت را آزرده و مسموم میکنند ، خرده نگیر . آنها خود نیز زخمی اند و با مسموم کردن ذهنت ، قصد آرام کردن دل خویش را دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مقابله با استرس های روحی دو قدم برداریم: ۱- با مسایل جزئی خود را درگیر نکنیم . ۲- بدانیم که تقریبا تمام مسایل جزیی هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که دماغ آدم بلای چشمای آدم باشه!!!! چون پتو رو میندازی روی چشا و دماغت بالای پتو نفس میکشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفند ها میدانند که چوپان دوستشان دارد اما نمیدانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام "خداوند"ي كه همه رو با يه چشم ميبينه و حسابو كتابش با حسابو كتابه ما آدما كلي فرق ميكنه و هميشه "يكي يه دونه" هست و يكي يه دونه ميمونه بخاطر اينكه "آدم" نيست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش هايم را سوزاندم بوي (تو) برخواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیداد را به امید دادگری داد بزن... شاید هنوز هم باشند کسانی که شکم هایشان از حرام خالی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاربزرگی وجود ندارد مگر اینکه آن کار از تقسیم کارهای کوچک بوجود بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص نابینایی از سِنت آنتونی پرسید : ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه ؟ او جواب داد : بله ، از دست دادن بصیرت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز گذشت ، از فردا هم کسی خبر ندارد،پس امروزت را قدر بدان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش های سنگین بهانه اند ، حرف های ما شنیدنی نیست گاهی…