بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست گفتم خلاصه کن انسانیت را ... گفت : روبه رو چک بزن تو گوشم پشت سر خوبی هایم را هم نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در برخی از امتحاناتم مردود شدم، اما دوستم تمام درسهایش را با موفقیت گذراند. اکنون او یک مهندس در شرکت مایکروسافت است و من فقط مالک مایکروسافت هستم. "بیل گیتس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیتلر آدم خطرناکیست چون به هر چه میگوید ، "" اعتقاد دارد "".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرد بسیارموفقی آموختم ، که ابتدا هدفم رابنویسم وسپس هیچ گاه نگاهم رااز روی انچه نوشته ام برندارم ، مگر آنکه گام مثبتی درجهت رسیدن به آن بردارم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند.  "ریشتر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است. این ماییم که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه ی غمگین شادی ها میرویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کسی نباشید که همه مشکلات شما را حل کند، دنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی با آن مشکلات روبرو شوید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫــﺎﯾﻢ ﻫﻤــﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺘـــ ﺧـــﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺑﻪ ﺷﺮﻃـــﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﺁﺭﺯﻭﯾﻪ ﺧﻮﯾــــﺶ ﻧﮕــــﺬﺍﺭﯼ... ﺯﻧﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﻧﺎﺻــﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻬﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملات الهام بخش‏↳‏ همیشه حقیقت رابگویید‏ ↳‏ حتی ‏
اگرصدایتان ‏
بلرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بيشتر بربار حافظه بيفزائيد حافظه تان قويتر ميگردد و هرچه بيشتر به آن اعتماد کنيد قابل اعتمادتر ميگردد. توماس دوکوئين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری مانع از عشق است اما عشق تا حدی مانع از پیری است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهايی كه آنقدر ديوانه اند كه فكر ميكنند ميتوانند دنيا را تغيير دهند؛ آنها همان كسانی هستند كه دنيا را تغيير ميدهند. استيو جابز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر نان داند ان فقیری که نمی داند چگونه نویسد پنیر همی در عجبم از خلقت ای روزگار با انصاف  که اینگونه اند این دو: یکی جیب به دستو یکی دست به جیب؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادما شبیه گیاه میشن!!دلبستگی مثل شیره ی خام خیلی راحت واردمون میشه اما وقتی خوب پرورده شد شته هایی پیدا میشن که اماده از وجودمون میمکنش...مواظب شته ها باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ شنیدن درد دارد........... دروغ گفتن از نگفتن حقیقت بدتر است، وقتی دروغ میگوئید یک امید واهی میسازید و این بیشتر درد دارد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست گفتم خلاصه کن انسانیت را ... گفت : روبه رو چک بزن تو گوشم پشت سر خوبی هایم را هم نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در برخی از امتحاناتم مردود شدم، اما دوستم تمام درسهایش را با موفقیت گذراند. اکنون او یک مهندس در شرکت مایکروسافت است و من فقط مالک مایکروسافت هستم. "بیل گیتس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیتلر آدم خطرناکیست چون به هر چه میگوید ، "" اعتقاد دارد "".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرد بسیارموفقی آموختم ، که ابتدا هدفم رابنویسم وسپس هیچ گاه نگاهم رااز روی انچه نوشته ام برندارم ، مگر آنکه گام مثبتی درجهت رسیدن به آن بردارم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند.  "ریشتر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است. این ماییم که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه ی غمگین شادی ها میرویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کسی نباشید که همه مشکلات شما را حل کند، دنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی با آن مشکلات روبرو شوید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫــﺎﯾﻢ ﻫﻤــﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺘـــ ﺧـــﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺑﻪ ﺷﺮﻃـــﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﺁﺭﺯﻭﯾﻪ ﺧﻮﯾــــﺶ ﻧﮕــــﺬﺍﺭﯼ... ﺯﻧﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﻧﺎﺻــﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻬﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملات الهام بخش‏↳‏ همیشه حقیقت رابگویید‏ ↳‏ حتی ‏
اگرصدایتان ‏
بلرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بيشتر بربار حافظه بيفزائيد حافظه تان قويتر ميگردد و هرچه بيشتر به آن اعتماد کنيد قابل اعتمادتر ميگردد. توماس دوکوئين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری مانع از عشق است اما عشق تا حدی مانع از پیری است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهايی كه آنقدر ديوانه اند كه فكر ميكنند ميتوانند دنيا را تغيير دهند؛ آنها همان كسانی هستند كه دنيا را تغيير ميدهند. استيو جابز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر نان داند ان فقیری که نمی داند چگونه نویسد پنیر همی در عجبم از خلقت ای روزگار با انصاف  که اینگونه اند این دو: یکی جیب به دستو یکی دست به جیب؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادما شبیه گیاه میشن!!دلبستگی مثل شیره ی خام خیلی راحت واردمون میشه اما وقتی خوب پرورده شد شته هایی پیدا میشن که اماده از وجودمون میمکنش...مواظب شته ها باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ شنیدن درد دارد........... دروغ گفتن از نگفتن حقیقت بدتر است، وقتی دروغ میگوئید یک امید واهی میسازید و این بیشتر درد دارد.