بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫــﺎﯾﻢ ﻫﻤــﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺘـــ ﺧـــﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺑﻪ ﺷﺮﻃـــﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﺁﺭﺯﻭﯾﻪ ﺧﻮﯾــــﺶ ﻧﮕــــﺬﺍﺭﯼ... ﺯﻧﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﻧﺎﺻــﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻬﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملات الهام بخش‏↳‏ همیشه حقیقت رابگویید‏ ↳‏ حتی ‏
اگرصدایتان ‏
بلرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بيشتر بربار حافظه بيفزائيد حافظه تان قويتر ميگردد و هرچه بيشتر به آن اعتماد کنيد قابل اعتمادتر ميگردد. توماس دوکوئين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری مانع از عشق است اما عشق تا حدی مانع از پیری است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهايی كه آنقدر ديوانه اند كه فكر ميكنند ميتوانند دنيا را تغيير دهند؛ آنها همان كسانی هستند كه دنيا را تغيير ميدهند. استيو جابز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر نان داند ان فقیری که نمی داند چگونه نویسد پنیر همی در عجبم از خلقت ای روزگار با انصاف  که اینگونه اند این دو: یکی جیب به دستو یکی دست به جیب؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادما شبیه گیاه میشن!!دلبستگی مثل شیره ی خام خیلی راحت واردمون میشه اما وقتی خوب پرورده شد شته هایی پیدا میشن که اماده از وجودمون میمکنش...مواظب شته ها باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ شنیدن درد دارد........... دروغ گفتن از نگفتن حقیقت بدتر است، وقتی دروغ میگوئید یک امید واهی میسازید و این بیشتر درد دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــثــــل ترکی: عاقل انچه را که نمی داند نمی گوید.نادان نمی داند که چه می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب را ترک کن و علم را بدست بیاور چرا که هرکسی هدف و مقصد را شناخت آنچه را که از دست میدهد برایش ناچیز است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ عبارت است از.............. جنگ دوسرباز که هم همدیگر را نمیشناسند و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و با هم نمیجنگند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در یک مرداب متعفن گل رز نمی روید. ( ژوزف استالین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آدمای گوشه گیر مردمکای ناامید دنیا کم و زیاد داره اما قشنگش میشه دید ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که با کنایه هایشان خاطرت را آزرده و مسموم میکنند ، خرده نگیر . آنها خود نیز زخمی اند و با مسموم کردن ذهنت ، قصد آرام کردن دل خویش را دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مقابله با استرس های روحی دو قدم برداریم: ۱- با مسایل جزئی خود را درگیر نکنیم . ۲- بدانیم که تقریبا تمام مسایل جزیی هستند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫــﺎﯾﻢ ﻫﻤــﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺘـــ ﺧـــﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺑﻪ ﺷﺮﻃـــﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﺁﺭﺯﻭﯾﻪ ﺧﻮﯾــــﺶ ﻧﮕــــﺬﺍﺭﯼ... ﺯﻧﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﻧﺎﺻــﺮﻋﺒﺪﺍﻟﻬﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملات الهام بخش‏↳‏ همیشه حقیقت رابگویید‏ ↳‏ حتی ‏
اگرصدایتان ‏
بلرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بيشتر بربار حافظه بيفزائيد حافظه تان قويتر ميگردد و هرچه بيشتر به آن اعتماد کنيد قابل اعتمادتر ميگردد. توماس دوکوئين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری مانع از عشق است اما عشق تا حدی مانع از پیری است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهايی كه آنقدر ديوانه اند كه فكر ميكنند ميتوانند دنيا را تغيير دهند؛ آنها همان كسانی هستند كه دنيا را تغيير ميدهند. استيو جابز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر نان داند ان فقیری که نمی داند چگونه نویسد پنیر همی در عجبم از خلقت ای روزگار با انصاف  که اینگونه اند این دو: یکی جیب به دستو یکی دست به جیب؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادما شبیه گیاه میشن!!دلبستگی مثل شیره ی خام خیلی راحت واردمون میشه اما وقتی خوب پرورده شد شته هایی پیدا میشن که اماده از وجودمون میمکنش...مواظب شته ها باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ شنیدن درد دارد........... دروغ گفتن از نگفتن حقیقت بدتر است، وقتی دروغ میگوئید یک امید واهی میسازید و این بیشتر درد دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــثــــل ترکی: عاقل انچه را که نمی داند نمی گوید.نادان نمی داند که چه می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب را ترک کن و علم را بدست بیاور چرا که هرکسی هدف و مقصد را شناخت آنچه را که از دست میدهد برایش ناچیز است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ عبارت است از.............. جنگ دوسرباز که هم همدیگر را نمیشناسند و با هم میجنگند برای دو نفر که همدیگر را میشناسند و با هم نمیجنگند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در یک مرداب متعفن گل رز نمی روید. ( ژوزف استالین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آدمای گوشه گیر مردمکای ناامید دنیا کم و زیاد داره اما قشنگش میشه دید ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که با کنایه هایشان خاطرت را آزرده و مسموم میکنند ، خرده نگیر . آنها خود نیز زخمی اند و با مسموم کردن ذهنت ، قصد آرام کردن دل خویش را دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مقابله با استرس های روحی دو قدم برداریم: ۱- با مسایل جزئی خود را درگیر نکنیم . ۲- بدانیم که تقریبا تمام مسایل جزیی هستند.