بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه آنان دانستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز خوب پرهزینه است گسترش شخصیت یکی از پرهزینه ترین چیزهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـضیـها به هــر قـیـمـتـی حـرف مـیزنن و بـعـضـیها حـرفـهای قـیـمـتـی مـیزنن ... یــــعنی بـرو تـو قـعـر جـمـله بـیـرون نیــــا... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جای آزمایش است نه آسایش. خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی ک پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است ک غرور بیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه ی هم درمی آيند ... بيشترهايشان را به رخ کمترهای ديگری نمی کشند ، دوستان واقعی هم اندازه اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي ها خود را يكرنگ مي پنـدارند آري به راسـتي يك رنگنـد ! اما سپـيـد را كافيست يكـبار با منشـور گـذر زمـان ديدشان تا فهميــد كــه همه رنـــگهـاي عــالم را بلـدنـد.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی دارکوب نیز موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود "کولمن کاکس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت گرفتن،یک درس جهانی است برای تمام آدمها;درسی که در جای دیگری جزجهان نمی توان ان راآموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک چیز است که برآورده شدن رویا را ناممکن می‌سازد و آن، ترس از شکست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریتـهای سـوخته هـمـ ، روزی درختـ های شـادابی بـوده اند! مثل مـا ، که روزگـاری می خنـدیدیـمـ قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« چیزهایی هست خیلی بدتر از تنهایی. اما سال‌ها طول می‌کشد تا این را بفهمی. وقتی هم که آخر سر می‌فهمی‌اش دیگر خیلی دیر شده. و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر نیست.» چارلز بوکفسکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها ؛ هرچه بیرونشان ساکت تر باشد، فریاد درونشان بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــاطـــره یــعـنــی گــذشتـــه هـــا ؛ نــگـذشـتـه انــــد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حباب ها همیشه قربانی هوای درونشان میشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باشید : برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه آنان دانستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز خوب پرهزینه است گسترش شخصیت یکی از پرهزینه ترین چیزهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـضیـها به هــر قـیـمـتـی حـرف مـیزنن و بـعـضـیها حـرفـهای قـیـمـتـی مـیزنن ... یــــعنی بـرو تـو قـعـر جـمـله بـیـرون نیــــا... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جای آزمایش است نه آسایش. خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی ک پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است ک غرور بیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه ی هم درمی آيند ... بيشترهايشان را به رخ کمترهای ديگری نمی کشند ، دوستان واقعی هم اندازه اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي ها خود را يكرنگ مي پنـدارند آري به راسـتي يك رنگنـد ! اما سپـيـد را كافيست يكـبار با منشـور گـذر زمـان ديدشان تا فهميــد كــه همه رنـــگهـاي عــالم را بلـدنـد.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی دارکوب نیز موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود "کولمن کاکس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت گرفتن،یک درس جهانی است برای تمام آدمها;درسی که در جای دیگری جزجهان نمی توان ان راآموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک چیز است که برآورده شدن رویا را ناممکن می‌سازد و آن، ترس از شکست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریتـهای سـوخته هـمـ ، روزی درختـ های شـادابی بـوده اند! مثل مـا ، که روزگـاری می خنـدیدیـمـ قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« چیزهایی هست خیلی بدتر از تنهایی. اما سال‌ها طول می‌کشد تا این را بفهمی. وقتی هم که آخر سر می‌فهمی‌اش دیگر خیلی دیر شده. و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر نیست.» چارلز بوکفسکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها ؛ هرچه بیرونشان ساکت تر باشد، فریاد درونشان بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــاطـــره یــعـنــی گــذشتـــه هـــا ؛ نــگـذشـتـه انــــد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حباب ها همیشه قربانی هوای درونشان میشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باشید : برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید ...