بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی دارکوب نیز موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود "کولمن کاکس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت گرفتن،یک درس جهانی است برای تمام آدمها;درسی که در جای دیگری جزجهان نمی توان ان راآموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک چیز است که برآورده شدن رویا را ناممکن می‌سازد و آن، ترس از شکست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریتـهای سـوخته هـمـ ، روزی درختـ های شـادابی بـوده اند! مثل مـا ، که روزگـاری می خنـدیدیـمـ قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« چیزهایی هست خیلی بدتر از تنهایی. اما سال‌ها طول می‌کشد تا این را بفهمی. وقتی هم که آخر سر می‌فهمی‌اش دیگر خیلی دیر شده. و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر نیست.» چارلز بوکفسکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها ؛ هرچه بیرونشان ساکت تر باشد، فریاد درونشان بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــاطـــره یــعـنــی گــذشتـــه هـــا ؛ نــگـذشـتـه انــــد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حباب ها همیشه قربانی هوای درونشان میشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باشید : برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست گفتم خلاصه کن انسانیت را ... گفت : روبه رو چک بزن تو گوشم پشت سر خوبی هایم را هم نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در برخی از امتحاناتم مردود شدم، اما دوستم تمام درسهایش را با موفقیت گذراند. اکنون او یک مهندس در شرکت مایکروسافت است و من فقط مالک مایکروسافت هستم. "بیل گیتس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیتلر آدم خطرناکیست چون به هر چه میگوید ، "" اعتقاد دارد "".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرد بسیارموفقی آموختم ، که ابتدا هدفم رابنویسم وسپس هیچ گاه نگاهم رااز روی انچه نوشته ام برندارم ، مگر آنکه گام مثبتی درجهت رسیدن به آن بردارم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند.  "ریشتر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است. این ماییم که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه ی غمگین شادی ها میرویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کسی نباشید که همه مشکلات شما را حل کند، دنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی با آن مشکلات روبرو شوید!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی دارکوب نیز موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود "کولمن کاکس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت گرفتن،یک درس جهانی است برای تمام آدمها;درسی که در جای دیگری جزجهان نمی توان ان راآموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک چیز است که برآورده شدن رویا را ناممکن می‌سازد و آن، ترس از شکست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبریتـهای سـوخته هـمـ ، روزی درختـ های شـادابی بـوده اند! مثل مـا ، که روزگـاری می خنـدیدیـمـ قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« چیزهایی هست خیلی بدتر از تنهایی. اما سال‌ها طول می‌کشد تا این را بفهمی. وقتی هم که آخر سر می‌فهمی‌اش دیگر خیلی دیر شده. و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر نیست.» چارلز بوکفسکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها ؛ هرچه بیرونشان ساکت تر باشد، فریاد درونشان بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــاطـــره یــعـنــی گــذشتـــه هـــا ؛ نــگـذشـتـه انــــد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حباب ها همیشه قربانی هوای درونشان میشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باشید : برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست گفتم خلاصه کن انسانیت را ... گفت : روبه رو چک بزن تو گوشم پشت سر خوبی هایم را هم نگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در برخی از امتحاناتم مردود شدم، اما دوستم تمام درسهایش را با موفقیت گذراند. اکنون او یک مهندس در شرکت مایکروسافت است و من فقط مالک مایکروسافت هستم. "بیل گیتس"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیتلر آدم خطرناکیست چون به هر چه میگوید ، "" اعتقاد دارد "".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرد بسیارموفقی آموختم ، که ابتدا هدفم رابنویسم وسپس هیچ گاه نگاهم رااز روی انچه نوشته ام برندارم ، مگر آنکه گام مثبتی درجهت رسیدن به آن بردارم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند.  "ریشتر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است. این ماییم که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه ی غمگین شادی ها میرویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کسی نباشید که همه مشکلات شما را حل کند، دنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی با آن مشکلات روبرو شوید!