بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آنهایی که به زندگی شما وارد میشوند دلیلی دارند.... یا شما به آنها برای تغییر نیاز دارید یا خود کسی هستید که زندگی آنها را تغییر خواهید داد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بگویید؛ آن وقت لازم نیست چیزی را به خاطر بیاورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ک بارون میاد همه پرنده ها دنبال سرپناه اند... اماعقاب بالاتر از ابرها پرواز میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخطار! مردي و مردانگي هيچ ربطي به هم ندارند گول شباهت ظاهري کلمات را نخوريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره ی خود را به سمت خورشيد بگردان. آنگاه تمام سايه های جهان پشت سرت خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو زنـدگـي حـــــقــــايـــقـــي هـسـت كـه مـيـشـه فـهـمـيـد ، ولي نمـيـشه فــهـــــمونــــــد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد... و بعضی اوقات هم یک حرف یک عمر آدم را سرد می کند! حرف ها چه کارها که نمی کنند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــا از همان کودکی ... بازیچــــه ی دســـت روزگار شدیم وگـــرنه کدوم روبـــاهی پنیــر میــخورد ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر مي رسد كه زندگي مشكل نيست، بلكه مشكلات، زندگي اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه آنان دانستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز خوب پرهزینه است گسترش شخصیت یکی از پرهزینه ترین چیزهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـضیـها به هــر قـیـمـتـی حـرف مـیزنن و بـعـضـیها حـرفـهای قـیـمـتـی مـیزنن ... یــــعنی بـرو تـو قـعـر جـمـله بـیـرون نیــــا... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جای آزمایش است نه آسایش. خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی ک پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است ک غرور بیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه ی هم درمی آيند ... بيشترهايشان را به رخ کمترهای ديگری نمی کشند ، دوستان واقعی هم اندازه اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي ها خود را يكرنگ مي پنـدارند آري به راسـتي يك رنگنـد ! اما سپـيـد را كافيست يكـبار با منشـور گـذر زمـان ديدشان تا فهميــد كــه همه رنـــگهـاي عــالم را بلـدنـد.................

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آنهایی که به زندگی شما وارد میشوند دلیلی دارند.... یا شما به آنها برای تغییر نیاز دارید یا خود کسی هستید که زندگی آنها را تغییر خواهید داد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بگویید؛ آن وقت لازم نیست چیزی را به خاطر بیاورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ک بارون میاد همه پرنده ها دنبال سرپناه اند... اماعقاب بالاتر از ابرها پرواز میکند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخطار! مردي و مردانگي هيچ ربطي به هم ندارند گول شباهت ظاهري کلمات را نخوريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره ی خود را به سمت خورشيد بگردان. آنگاه تمام سايه های جهان پشت سرت خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو زنـدگـي حـــــقــــايـــقـــي هـسـت كـه مـيـشـه فـهـمـيـد ، ولي نمـيـشه فــهـــــمونــــــد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد... و بعضی اوقات هم یک حرف یک عمر آدم را سرد می کند! حرف ها چه کارها که نمی کنند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــا از همان کودکی ... بازیچــــه ی دســـت روزگار شدیم وگـــرنه کدوم روبـــاهی پنیــر میــخورد ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر مي رسد كه زندگي مشكل نيست، بلكه مشكلات، زندگي اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه آنان دانستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز خوب پرهزینه است گسترش شخصیت یکی از پرهزینه ترین چیزهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـضیـها به هــر قـیـمـتـی حـرف مـیزنن و بـعـضـیها حـرفـهای قـیـمـتـی مـیزنن ... یــــعنی بـرو تـو قـعـر جـمـله بـیـرون نیــــا... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جای آزمایش است نه آسایش. خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی ک پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است ک غرور بیاورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه ی هم درمی آيند ... بيشترهايشان را به رخ کمترهای ديگری نمی کشند ، دوستان واقعی هم اندازه اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي ها خود را يكرنگ مي پنـدارند آري به راسـتي يك رنگنـد ! اما سپـيـد را كافيست يكـبار با منشـور گـذر زمـان ديدشان تا فهميــد كــه همه رنـــگهـاي عــالم را بلـدنـد.................