بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم!!!!!چیزی ندیدم چه شد آن دنیایی را که میگفتی خراب میکنی اگر یک تار مویم کم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا تودلش پراز حرفه ولی میشینه پای درد ودل بقیه… میشه جای واسه آرامش …. میشه سکوت واسه لحظه ای که بغض کردی واشکات سرازیر شدن…. تو آروم میشی وآن از غصه تو مواج…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش واژه حقیقت آنقدر با زبان ما صمیمی بود که برای بیان: دوستت دارم!!! نیاز به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید ، نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است این مشابه زمانیست که بیشعور هستید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یک پیانوست همان چیزی را میشنوی که مینوازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت نیست تجربه ایست تا بدانیم حقیقت نیستیم ... خاطره ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی تا دهانش بسته باشد کسی نمی تواند آن راصید کند... رازهایت را فاش نکن؛ بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظار نشسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست سال بعد بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!! از زندگی لذت ببر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترين افراد لزوما بهترين چيزها را ندارند.....!! ولی قطعاً بدترین چیزها را ندارند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ تند زندگی برای رقصیدن است نه برای دویدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باشید هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او هنوز شال آبی میپوشدومن هنوز سیگار فیلتر قرمز میکشم.... عجب شهرآورد بزرگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز منتظر فردای خیالی نباش سهمت را از شادی های زندگی ٬ همین امروز بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا وختی با یکی دست میدی بعدش باید انگشتاتو بشمری ببینی همه رو پس گرفتی یا نه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم!!!!!چیزی ندیدم چه شد آن دنیایی را که میگفتی خراب میکنی اگر یک تار مویم کم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا تودلش پراز حرفه ولی میشینه پای درد ودل بقیه… میشه جای واسه آرامش …. میشه سکوت واسه لحظه ای که بغض کردی واشکات سرازیر شدن…. تو آروم میشی وآن از غصه تو مواج…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش واژه حقیقت آنقدر با زبان ما صمیمی بود که برای بیان: دوستت دارم!!! نیاز به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید ، نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است این مشابه زمانیست که بیشعور هستید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یک پیانوست همان چیزی را میشنوی که مینوازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت نیست تجربه ایست تا بدانیم حقیقت نیستیم ... خاطره ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی تا دهانش بسته باشد کسی نمی تواند آن راصید کند... رازهایت را فاش نکن؛ بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظار نشسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست سال بعد بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!! از زندگی لذت ببر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترين افراد لزوما بهترين چيزها را ندارند.....!! ولی قطعاً بدترین چیزها را ندارند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ تند زندگی برای رقصیدن است نه برای دویدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باشید هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او هنوز شال آبی میپوشدومن هنوز سیگار فیلتر قرمز میکشم.... عجب شهرآورد بزرگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز منتظر فردای خیالی نباش سهمت را از شادی های زندگی ٬ همین امروز بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا وختی با یکی دست میدی بعدش باید انگشتاتو بشمری ببینی همه رو پس گرفتی یا نه!