بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست سال بعد بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!! از زندگی لذت ببر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترين افراد لزوما بهترين چيزها را ندارند.....!! ولی قطعاً بدترین چیزها را ندارند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ تند زندگی برای رقصیدن است نه برای دویدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باشید هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او هنوز شال آبی میپوشدومن هنوز سیگار فیلتر قرمز میکشم.... عجب شهرآورد بزرگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز منتظر فردای خیالی نباش سهمت را از شادی های زندگی ٬ همین امروز بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا وختی با یکی دست میدی بعدش باید انگشتاتو بشمری ببینی همه رو پس گرفتی یا نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاید آنقدر عاقلانه تصمیم بگیریم که بعدها نگویم کاش چنین می شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـــه از ضعف حافظه خــــود گلایــــه دارنـــد ولــــی کسی از ضعف قضاوت خـــود شکایــــت نمی کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ صدا هرچه ملایم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشین تر خواهد بود. جان کایزل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمــا یادتـــون نمیــاد ... مــنــم یادمـ نمیــاد ... ولی میــــگن آدمــا یه زمــانی مهــــربون بـــودن ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه از انجام کارهای کوچک برای دیگران خسته نشوید گاهی ان کارهای به ظاهر کوچک... بزرگ ترین بخش از قلب انها را اشغال میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی در نهان به آنهایی دل میبندیم که دوستمان ندارند و از وجود آنهایی که دوستمان دارند بی خبریم....... شاید دلیل تنهاییمان همین باشد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من نبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست سال بعد بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای!! از زندگی لذت ببر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترين افراد لزوما بهترين چيزها را ندارند.....!! ولی قطعاً بدترین چیزها را ندارند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ تند زندگی برای رقصیدن است نه برای دویدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باشید هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او هنوز شال آبی میپوشدومن هنوز سیگار فیلتر قرمز میکشم.... عجب شهرآورد بزرگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز منتظر فردای خیالی نباش سهمت را از شادی های زندگی ٬ همین امروز بگیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا وختی با یکی دست میدی بعدش باید انگشتاتو بشمری ببینی همه رو پس گرفتی یا نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاید آنقدر عاقلانه تصمیم بگیریم که بعدها نگویم کاش چنین می شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـــه از ضعف حافظه خــــود گلایــــه دارنـــد ولــــی کسی از ضعف قضاوت خـــود شکایــــت نمی کنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ صدا هرچه ملایم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشین تر خواهد بود. جان کایزل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمــا یادتـــون نمیــاد ... مــنــم یادمـ نمیــاد ... ولی میــــگن آدمــا یه زمــانی مهــــربون بـــودن ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه از انجام کارهای کوچک برای دیگران خسته نشوید گاهی ان کارهای به ظاهر کوچک... بزرگ ترین بخش از قلب انها را اشغال میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی در نهان به آنهایی دل میبندیم که دوستمان ندارند و از وجود آنهایی که دوستمان دارند بی خبریم....... شاید دلیل تنهاییمان همین باشد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من نبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک