بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقدر خـــوبه یـــآد بگیـــریم وقتــی کــسی بــهمــون لیمــو ترش دآد بـآهـآش مـربآ درســت کنــیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمام رو بستم و فهمیدم یه نابینا نه فیلم میبینه ، نه فوتبال ، نه غذایى که میخوره ونه حتى صورت کسانى که دوستشون داره ، بگذار یکبار هم شکر کنیم !شکر داشته هایمان حتی اگر اندک باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که ما انسانها در هر موقعیتی معمولا آن چیزی را می بینیم که دوست داریم ببینیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد ؛ فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزشِ تحمل رنج را داشته باشند ! “باب مارلی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را فریب دادی قبل از اینکه بگی چقدر احمق بود  بگو چقدر آدم بود که به من عوضی... اعتماد داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت تلف کردنی که از آن لذت برده ای، تلف نشده است! جان لنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز بالاخره باید همایشی برگزار بشه تا مرز بین روشنفکری و بی غیرتی را مشخص کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان حرف می زنند چون چیزی برای گفتن دارند.احمق ها حرف می زنند چون باید چیزی بگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پاییش بشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شیری طعمه اش را باآمدن لاشخورها رها میکند، نشان ترس نیست... بلکه باورش این است که طعمه اش دیگر ارزش خوردن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخي صليب را روي گور خود مي گذارند و برخي آن را لنگر كشتي مي سازند.))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با کسی درد و دل کنید که هم درد داشته باشد هم دل غیر از این باشد به شما میخندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست من ایینه است... وقتی من میگریم او نمیخندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها باید خندید و رد شد بگذار بگویند نمیفهمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باختم "مسیر" ر ایافتم.در بزرگراه زندگی،همواره "راهت""راحت" نخواهد بود.هر "چاله ای""چاره ای" به من آموخت.دوباره فکر کن فرصت ها "دوبار" نمیشوند.برای جلوگیری از "پس رفت" پس،باید "رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بر بستر قهرمانان ذهنی خود رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شویم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقدر خـــوبه یـــآد بگیـــریم وقتــی کــسی بــهمــون لیمــو ترش دآد بـآهـآش مـربآ درســت کنــیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمام رو بستم و فهمیدم یه نابینا نه فیلم میبینه ، نه فوتبال ، نه غذایى که میخوره ونه حتى صورت کسانى که دوستشون داره ، بگذار یکبار هم شکر کنیم !شکر داشته هایمان حتی اگر اندک باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که ما انسانها در هر موقعیتی معمولا آن چیزی را می بینیم که دوست داریم ببینیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد ؛ فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزشِ تحمل رنج را داشته باشند ! “باب مارلی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را فریب دادی قبل از اینکه بگی چقدر احمق بود  بگو چقدر آدم بود که به من عوضی... اعتماد داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت تلف کردنی که از آن لذت برده ای، تلف نشده است! جان لنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز بالاخره باید همایشی برگزار بشه تا مرز بین روشنفکری و بی غیرتی را مشخص کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان حرف می زنند چون چیزی برای گفتن دارند.احمق ها حرف می زنند چون باید چیزی بگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پاییش بشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شیری طعمه اش را باآمدن لاشخورها رها میکند، نشان ترس نیست... بلکه باورش این است که طعمه اش دیگر ارزش خوردن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخي صليب را روي گور خود مي گذارند و برخي آن را لنگر كشتي مي سازند.))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با کسی درد و دل کنید که هم درد داشته باشد هم دل غیر از این باشد به شما میخندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست من ایینه است... وقتی من میگریم او نمیخندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها باید خندید و رد شد بگذار بگویند نمیفهمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باختم "مسیر" ر ایافتم.در بزرگراه زندگی،همواره "راهت""راحت" نخواهد بود.هر "چاله ای""چاره ای" به من آموخت.دوباره فکر کن فرصت ها "دوبار" نمیشوند.برای جلوگیری از "پس رفت" پس،باید "رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بر بستر قهرمانان ذهنی خود رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شویم.