بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان حرف می زنند چون چیزی برای گفتن دارند.احمق ها حرف می زنند چون باید چیزی بگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پاییش بشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شیری طعمه اش را باآمدن لاشخورها رها میکند، نشان ترس نیست... بلکه باورش این است که طعمه اش دیگر ارزش خوردن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخي صليب را روي گور خود مي گذارند و برخي آن را لنگر كشتي مي سازند.))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با کسی درد و دل کنید که هم درد داشته باشد هم دل غیر از این باشد به شما میخندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست من ایینه است... وقتی من میگریم او نمیخندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها باید خندید و رد شد بگذار بگویند نمیفهمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باختم "مسیر" ر ایافتم.در بزرگراه زندگی،همواره "راهت""راحت" نخواهد بود.هر "چاله ای""چاره ای" به من آموخت.دوباره فکر کن فرصت ها "دوبار" نمیشوند.برای جلوگیری از "پس رفت" پس،باید "رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بر بستر قهرمانان ذهنی خود رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم!!!!!چیزی ندیدم چه شد آن دنیایی را که میگفتی خراب میکنی اگر یک تار مویم کم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا تودلش پراز حرفه ولی میشینه پای درد ودل بقیه… میشه جای واسه آرامش …. میشه سکوت واسه لحظه ای که بغض کردی واشکات سرازیر شدن…. تو آروم میشی وآن از غصه تو مواج…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش واژه حقیقت آنقدر با زبان ما صمیمی بود که برای بیان: دوستت دارم!!! نیاز به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید ، نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است این مشابه زمانیست که بیشعور هستید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یک پیانوست همان چیزی را میشنوی که مینوازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت نیست تجربه ایست تا بدانیم حقیقت نیستیم ... خاطره ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی تا دهانش بسته باشد کسی نمی تواند آن راصید کند... رازهایت را فاش نکن؛ بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظار نشسته اند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان حرف می زنند چون چیزی برای گفتن دارند.احمق ها حرف می زنند چون باید چیزی بگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پاییش بشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شیری طعمه اش را باآمدن لاشخورها رها میکند، نشان ترس نیست... بلکه باورش این است که طعمه اش دیگر ارزش خوردن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخي صليب را روي گور خود مي گذارند و برخي آن را لنگر كشتي مي سازند.))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با کسی درد و دل کنید که هم درد داشته باشد هم دل غیر از این باشد به شما میخندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست من ایینه است... وقتی من میگریم او نمیخندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها باید خندید و رد شد بگذار بگویند نمیفهمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باختم "مسیر" ر ایافتم.در بزرگراه زندگی،همواره "راهت""راحت" نخواهد بود.هر "چاله ای""چاره ای" به من آموخت.دوباره فکر کن فرصت ها "دوبار" نمیشوند.برای جلوگیری از "پس رفت" پس،باید "رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بر بستر قهرمانان ذهنی خود رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم!!!!!چیزی ندیدم چه شد آن دنیایی را که میگفتی خراب میکنی اگر یک تار مویم کم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا تودلش پراز حرفه ولی میشینه پای درد ودل بقیه… میشه جای واسه آرامش …. میشه سکوت واسه لحظه ای که بغض کردی واشکات سرازیر شدن…. تو آروم میشی وآن از غصه تو مواج…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش واژه حقیقت آنقدر با زبان ما صمیمی بود که برای بیان: دوستت دارم!!! نیاز به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید ، نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است این مشابه زمانیست که بیشعور هستید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یک پیانوست همان چیزی را میشنوی که مینوازی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت نیست تجربه ایست تا بدانیم حقیقت نیستیم ... خاطره ایم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی تا دهانش بسته باشد کسی نمی تواند آن راصید کند... رازهایت را فاش نکن؛ بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظار نشسته اند