بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی راحت تر آن اســـت که با وجــــود اندوهـــی که درونتان مــــوج میزند، لبــــــــخند بــزنید، تا ایــنکه بــخواهیــد به همـــه عالــــــــم علــــــــت غــمگینی خــود را توضـــیح دهیـــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های احساساتی را باید کشت.. میدانی راست میگویم.. آدم های احساساتی به درد زندگی آهنی امروز نمیخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ارزش ترین انسان ها کسی است ک خوب بودن دیگران را بر حسب زرنگی خود بگذارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر میکنیم اگر بیاد کسی هستیم و با خاطره کسی زندگی میکنیم منتی است بر گردن او،غافل از اینکه اگر بیاد کسی هستیم این هنر اوست نه هنر ما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فکر اینده خود نباشیم و بی هدف زندگی کنیم چگونه انتظار داریم اینده و هدف دیگری باشیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتے است ، که حل کردنش سهم خداوند بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯﻫﺮﮐﺴﯽ ﺏ ﺍﻭ ﺟﺮﺃﺕ ﻗﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﺍﻣﯿﺪﻫﺪ! ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر آب روي، خسي باشي، اگر بر هوا پري، پرنده اي باشي، دل به دست آر تا كسي باشي.))خواجه عبدا... انصاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، امري كاملاً باطني و ذاتي و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتي را كه حقيقي باشند دوست نداريم، بلكه موجوداتي را دوست داريم كه خود، آنها را آفريده ايم.)) مارسل ((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقدر خـــوبه یـــآد بگیـــریم وقتــی کــسی بــهمــون لیمــو ترش دآد بـآهـآش مـربآ درســت کنــیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمام رو بستم و فهمیدم یه نابینا نه فیلم میبینه ، نه فوتبال ، نه غذایى که میخوره ونه حتى صورت کسانى که دوستشون داره ، بگذار یکبار هم شکر کنیم !شکر داشته هایمان حتی اگر اندک باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که ما انسانها در هر موقعیتی معمولا آن چیزی را می بینیم که دوست داریم ببینیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد ؛ فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزشِ تحمل رنج را داشته باشند ! “باب مارلی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را فریب دادی قبل از اینکه بگی چقدر احمق بود  بگو چقدر آدم بود که به من عوضی... اعتماد داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت تلف کردنی که از آن لذت برده ای، تلف نشده است! جان لنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز بالاخره باید همایشی برگزار بشه تا مرز بین روشنفکری و بی غیرتی را مشخص کنیم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی راحت تر آن اســـت که با وجــــود اندوهـــی که درونتان مــــوج میزند، لبــــــــخند بــزنید، تا ایــنکه بــخواهیــد به همـــه عالــــــــم علــــــــت غــمگینی خــود را توضـــیح دهیـــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های احساساتی را باید کشت.. میدانی راست میگویم.. آدم های احساساتی به درد زندگی آهنی امروز نمیخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ارزش ترین انسان ها کسی است ک خوب بودن دیگران را بر حسب زرنگی خود بگذارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر میکنیم اگر بیاد کسی هستیم و با خاطره کسی زندگی میکنیم منتی است بر گردن او،غافل از اینکه اگر بیاد کسی هستیم این هنر اوست نه هنر ما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فکر اینده خود نباشیم و بی هدف زندگی کنیم چگونه انتظار داریم اینده و هدف دیگری باشیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتے است ، که حل کردنش سهم خداوند بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯﻫﺮﮐﺴﯽ ﺏ ﺍﻭ ﺟﺮﺃﺕ ﻗﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﺍﻣﯿﺪﻫﺪ! ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر آب روي، خسي باشي، اگر بر هوا پري، پرنده اي باشي، دل به دست آر تا كسي باشي.))خواجه عبدا... انصاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، امري كاملاً باطني و ذاتي و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتي را كه حقيقي باشند دوست نداريم، بلكه موجوداتي را دوست داريم كه خود، آنها را آفريده ايم.)) مارسل ((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقدر خـــوبه یـــآد بگیـــریم وقتــی کــسی بــهمــون لیمــو ترش دآد بـآهـآش مـربآ درســت کنــیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمام رو بستم و فهمیدم یه نابینا نه فیلم میبینه ، نه فوتبال ، نه غذایى که میخوره ونه حتى صورت کسانى که دوستشون داره ، بگذار یکبار هم شکر کنیم !شکر داشته هایمان حتی اگر اندک باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که ما انسانها در هر موقعیتی معمولا آن چیزی را می بینیم که دوست داریم ببینیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد ؛ فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزشِ تحمل رنج را داشته باشند ! “باب مارلی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را فریب دادی قبل از اینکه بگی چقدر احمق بود  بگو چقدر آدم بود که به من عوضی... اعتماد داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت تلف کردنی که از آن لذت برده ای، تلف نشده است! جان لنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز بالاخره باید همایشی برگزار بشه تا مرز بین روشنفکری و بی غیرتی را مشخص کنیم!