بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرت کردن سنگی توی دریاست ودل کندن مثل پیدا کردن همون سنگه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزگسترده ترازآسمان است...پروفسورمجیدسمیعی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچیک است که آدم مینالد.ضربه که سهمگین باشد آدم لال میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه: انسان بدون تردید انسان نیست. قبول کنید که تو این زمونه باید به همه شک کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی را بپذیر ، حتی اگر گاهی تو را به قعر دریا ببرند . آن ماهی که آسوده بر سطح آبها می بینی مرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که مردمانش همه گرگ اند جمله ی گرگ در لباس میش رد میشود و تو باید میش باشی در لباس گرگ مبادا بدرند تو را گرگ های زمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستی که بیشتر از آن کار میکشیم، ناخن هایش سریعتر رشد می کند، صاحب دست که دیگر تکلیفش مشخص است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی راحت تر آن اســـت که با وجــــود اندوهـــی که درونتان مــــوج میزند، لبــــــــخند بــزنید، تا ایــنکه بــخواهیــد به همـــه عالــــــــم علــــــــت غــمگینی خــود را توضـــیح دهیـــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های احساساتی را باید کشت.. میدانی راست میگویم.. آدم های احساساتی به درد زندگی آهنی امروز نمیخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ارزش ترین انسان ها کسی است ک خوب بودن دیگران را بر حسب زرنگی خود بگذارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر میکنیم اگر بیاد کسی هستیم و با خاطره کسی زندگی میکنیم منتی است بر گردن او،غافل از اینکه اگر بیاد کسی هستیم این هنر اوست نه هنر ما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فکر اینده خود نباشیم و بی هدف زندگی کنیم چگونه انتظار داریم اینده و هدف دیگری باشیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتے است ، که حل کردنش سهم خداوند بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯﻫﺮﮐﺴﯽ ﺏ ﺍﻭ ﺟﺮﺃﺕ ﻗﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﺍﻣﯿﺪﻫﺪ! ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر آب روي، خسي باشي، اگر بر هوا پري، پرنده اي باشي، دل به دست آر تا كسي باشي.))خواجه عبدا... انصاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، امري كاملاً باطني و ذاتي و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتي را كه حقيقي باشند دوست نداريم، بلكه موجوداتي را دوست داريم كه خود، آنها را آفريده ايم.)) مارسل ((

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرت کردن سنگی توی دریاست ودل کندن مثل پیدا کردن همون سنگه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزگسترده ترازآسمان است...پروفسورمجیدسمیعی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچیک است که آدم مینالد.ضربه که سهمگین باشد آدم لال میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه: انسان بدون تردید انسان نیست. قبول کنید که تو این زمونه باید به همه شک کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی را بپذیر ، حتی اگر گاهی تو را به قعر دریا ببرند . آن ماهی که آسوده بر سطح آبها می بینی مرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که مردمانش همه گرگ اند جمله ی گرگ در لباس میش رد میشود و تو باید میش باشی در لباس گرگ مبادا بدرند تو را گرگ های زمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستی که بیشتر از آن کار میکشیم، ناخن هایش سریعتر رشد می کند، صاحب دست که دیگر تکلیفش مشخص است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی راحت تر آن اســـت که با وجــــود اندوهـــی که درونتان مــــوج میزند، لبــــــــخند بــزنید، تا ایــنکه بــخواهیــد به همـــه عالــــــــم علــــــــت غــمگینی خــود را توضـــیح دهیـــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های احساساتی را باید کشت.. میدانی راست میگویم.. آدم های احساساتی به درد زندگی آهنی امروز نمیخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ارزش ترین انسان ها کسی است ک خوب بودن دیگران را بر حسب زرنگی خود بگذارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر میکنیم اگر بیاد کسی هستیم و با خاطره کسی زندگی میکنیم منتی است بر گردن او،غافل از اینکه اگر بیاد کسی هستیم این هنر اوست نه هنر ما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فکر اینده خود نباشیم و بی هدف زندگی کنیم چگونه انتظار داریم اینده و هدف دیگری باشیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش هنر نپرداختن به انبوه مشکلاتے است ، که حل کردنش سهم خداوند بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯﻫﺮﮐﺴﯽ ﺏ ﺍﻭ ﺟﺮﺃﺕ ﻗﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﺍﻣﯿﺪﻫﺪ! ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر آب روي، خسي باشي، اگر بر هوا پري، پرنده اي باشي، دل به دست آر تا كسي باشي.))خواجه عبدا... انصاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، امري كاملاً باطني و ذاتي و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتي را كه حقيقي باشند دوست نداريم، بلكه موجوداتي را دوست داريم كه خود، آنها را آفريده ايم.)) مارسل ((