بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آن قدر وقت ندارد که نیمی از عمرش را صرف نزاع و ستیزه کند . لرد آوی بوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــــــرگ نـتـرسـید از این بتـرسید کـه وقتـی زنده اید حسي درون شـــما بمــــــیـرد .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي و بدبختي براي يه مرد شجاع مثل دست راست و چپش مي مونه . اون هر دوشونو به كار مي‌بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی برای " خوب نبودن " نیز گاهی مجبور می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش فردا که از خواب بیدار میشویم زندگی یک رنگ دیگر باشد... همرنگ ارزوهایمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شان و عظمت انسان در فکر است.پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستان ها پر از افرادیست که می پنداشتند، چرخ دنیا بدون آن ها، هرگز نمی چرخد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چوپانی پرسیدند:دنیا را توصیف کن... گفت:وقتی پشم گوسفندان را چییدمّ،تنها چیزی که دیدم. یک گله گــــرگـــــ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق حقیقی ، کوتاهترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها می توان پل زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتنی رسیدن نیست ، ولی برای هر رسیدن راهی جزء رفتن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر دراز نبود ....... من از هجوم حقيقت به خاك افتادم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رنج آن دلقك دوره گرد را كه اقيانوسى از غرور در دلش موج مىزند اما سكه صدقه رهگذر خودخواهى آن را مى‎ ‎خشكاند,احساس كرده ام. نامه چاپلين به دخترش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر باش اما معطل نشو تحمل کن اما توقف نکن قاطع باش اما لجباز نباش صريح باش اما گستاخ نباش بگو آره اما نگو حتما بگو نه ولي نگو ابدا اين يعني همه چي باش و هيچي نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میمون ها در این مورد به انسان ها برتری دارند: وقتی میمون خود را در آینه می بیند، یك میمون می بیند. –

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآنچه گذشت آنچه شکست آنچه نشد آنچه ریخت حسرت نخور زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آن قدر وقت ندارد که نیمی از عمرش را صرف نزاع و ستیزه کند . لرد آوی بوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــــــرگ نـتـرسـید از این بتـرسید کـه وقتـی زنده اید حسي درون شـــما بمــــــیـرد .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي و بدبختي براي يه مرد شجاع مثل دست راست و چپش مي مونه . اون هر دوشونو به كار مي‌بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی برای " خوب نبودن " نیز گاهی مجبور می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش فردا که از خواب بیدار میشویم زندگی یک رنگ دیگر باشد... همرنگ ارزوهایمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شان و عظمت انسان در فکر است.پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستان ها پر از افرادیست که می پنداشتند، چرخ دنیا بدون آن ها، هرگز نمی چرخد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چوپانی پرسیدند:دنیا را توصیف کن... گفت:وقتی پشم گوسفندان را چییدمّ،تنها چیزی که دیدم. یک گله گــــرگـــــ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق حقیقی ، کوتاهترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها می توان پل زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتنی رسیدن نیست ، ولی برای هر رسیدن راهی جزء رفتن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر دراز نبود ....... من از هجوم حقيقت به خاك افتادم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رنج آن دلقك دوره گرد را كه اقيانوسى از غرور در دلش موج مىزند اما سكه صدقه رهگذر خودخواهى آن را مى‎ ‎خشكاند,احساس كرده ام. نامه چاپلين به دخترش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر باش اما معطل نشو تحمل کن اما توقف نکن قاطع باش اما لجباز نباش صريح باش اما گستاخ نباش بگو آره اما نگو حتما بگو نه ولي نگو ابدا اين يعني همه چي باش و هيچي نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میمون ها در این مورد به انسان ها برتری دارند: وقتی میمون خود را در آینه می بیند، یك میمون می بیند. –

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآنچه گذشت آنچه شکست آنچه نشد آنچه ریخت حسرت نخور زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . .