بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ،   درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفهوم تمرکز این است که ذهن، پیوسته متوجه یک موضوع واحد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا كردن يك كار انساني است، اما تكرار آن يك كار حيواني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فیلمی است که کارگردانی اش به دست ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان می تواند همان کار معجزه را انجام دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پرنده ی کوچک که زیر برگها آواز می خواند برای اثبات خدا کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آن قدر وقت ندارد که نیمی از عمرش را صرف نزاع و ستیزه کند . لرد آوی بوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــــــرگ نـتـرسـید از این بتـرسید کـه وقتـی زنده اید حسي درون شـــما بمــــــیـرد .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي و بدبختي براي يه مرد شجاع مثل دست راست و چپش مي مونه . اون هر دوشونو به كار مي‌بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی برای " خوب نبودن " نیز گاهی مجبور می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش فردا که از خواب بیدار میشویم زندگی یک رنگ دیگر باشد... همرنگ ارزوهایمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شان و عظمت انسان در فکر است.پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستان ها پر از افرادیست که می پنداشتند، چرخ دنیا بدون آن ها، هرگز نمی چرخد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چوپانی پرسیدند:دنیا را توصیف کن... گفت:وقتی پشم گوسفندان را چییدمّ،تنها چیزی که دیدم. یک گله گــــرگـــــ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق حقیقی ، کوتاهترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها می توان پل زد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ،   درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفهوم تمرکز این است که ذهن، پیوسته متوجه یک موضوع واحد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا كردن يك كار انساني است، اما تكرار آن يك كار حيواني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فیلمی است که کارگردانی اش به دست ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان می تواند همان کار معجزه را انجام دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پرنده ی کوچک که زیر برگها آواز می خواند برای اثبات خدا کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آن قدر وقت ندارد که نیمی از عمرش را صرف نزاع و ستیزه کند . لرد آوی بوری 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــــــرگ نـتـرسـید از این بتـرسید کـه وقتـی زنده اید حسي درون شـــما بمــــــیـرد .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي و بدبختي براي يه مرد شجاع مثل دست راست و چپش مي مونه . اون هر دوشونو به كار مي‌بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی برای " خوب نبودن " نیز گاهی مجبور می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش فردا که از خواب بیدار میشویم زندگی یک رنگ دیگر باشد... همرنگ ارزوهایمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شان و عظمت انسان در فکر است.پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گورستان ها پر از افرادیست که می پنداشتند، چرخ دنیا بدون آن ها، هرگز نمی چرخد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چوپانی پرسیدند:دنیا را توصیف کن... گفت:وقتی پشم گوسفندان را چییدمّ،تنها چیزی که دیدم. یک گله گــــرگـــــ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق حقیقی ، کوتاهترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها می توان پل زد