بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميتواني خورشيد رادرون خود بيابي كافيست در تكاپوي يافتن آن باشي....... بچه ها فكر كنيد روي حرفم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونم علت هر شكست عمل كردن بدون فكر كردنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان اول جایی است که عکاسانش برای جایزه ازگرسنگان جهان سوم عکس میگیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصول همانند قطب نما عمل می کنند اگر شما به یک سری اصول پایبند باشیدهرگز راه زندگی را گم نخواهید کردو همواره راه را از بیراهه باز می شناسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی‌ها با لایک زدن، یا اشتراک یک مطلب تصور می‌کنند که گام بزرگی برای کمک به دیگران یا پیشبرد یک مأموریت برداشته‌اند، در صورتی که: دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقر ، ذهن ها را مبتلا میكند ..... فقر ، بشكه های نفت را ، تا ته سر میكشد ..... فقر ، همان گرد و خاكی است كه بر كتابهای فروش نرفتهء یك كتابفروشی مینشیند ... ادامه دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه کردن، به تنهائی کافی نیست، تجربه را باید سنجید و در جایگاه خویش قرار داده و آن را تجزیه و تحلیل نمود تا بتوان به نتایج آن دست یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا چشم را براي چشم و همچشمي نيافريده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي هديه خوب خداوند است.اما زياد مغرور نباشيد گاهي خداوند آن را به آدم هاي بد هم ميدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان خودت بیفت! خودت خودت را بساز! وگرنه «دیگران» به تو «شکل» می‌دهند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرد موفق کسی است که بتواند از آجرهایی که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند ساختمانی محکم بنا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

• سکوت همیشه به معنای “رضایت” نیست. گاهی یعنی، “خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند، توضیح دهم.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم را به گناه و دروغ می کشاند !!!! همان طوری که چوپان تنها را دروغگو کرد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش سهم کسانی است که بی منت می بخشند...... بی کینه می خندند......ودر نهایت با سخاوت محبتشان را اکرام می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی در عشق شکست میخورند شاعر میشوند...............................و زن ها عاقل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميتواني خورشيد رادرون خود بيابي كافيست در تكاپوي يافتن آن باشي....... بچه ها فكر كنيد روي حرفم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونم علت هر شكست عمل كردن بدون فكر كردنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان اول جایی است که عکاسانش برای جایزه ازگرسنگان جهان سوم عکس میگیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصول همانند قطب نما عمل می کنند اگر شما به یک سری اصول پایبند باشیدهرگز راه زندگی را گم نخواهید کردو همواره راه را از بیراهه باز می شناسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی‌ها با لایک زدن، یا اشتراک یک مطلب تصور می‌کنند که گام بزرگی برای کمک به دیگران یا پیشبرد یک مأموریت برداشته‌اند، در صورتی که: دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقر ، ذهن ها را مبتلا میكند ..... فقر ، بشكه های نفت را ، تا ته سر میكشد ..... فقر ، همان گرد و خاكی است كه بر كتابهای فروش نرفتهء یك كتابفروشی مینشیند ... ادامه دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه کردن، به تنهائی کافی نیست، تجربه را باید سنجید و در جایگاه خویش قرار داده و آن را تجزیه و تحلیل نمود تا بتوان به نتایج آن دست یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا چشم را براي چشم و همچشمي نيافريده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي هديه خوب خداوند است.اما زياد مغرور نباشيد گاهي خداوند آن را به آدم هاي بد هم ميدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان خودت بیفت! خودت خودت را بساز! وگرنه «دیگران» به تو «شکل» می‌دهند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرد موفق کسی است که بتواند از آجرهایی که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند ساختمانی محکم بنا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

• سکوت همیشه به معنای “رضایت” نیست. گاهی یعنی، “خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند، توضیح دهم.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم را به گناه و دروغ می کشاند !!!! همان طوری که چوپان تنها را دروغگو کرد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش سهم کسانی است که بی منت می بخشند...... بی کینه می خندند......ودر نهایت با سخاوت محبتشان را اکرام می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی در عشق شکست میخورند شاعر میشوند...............................و زن ها عاقل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی