بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا چشم را براي چشم و همچشمي نيافريده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي هديه خوب خداوند است.اما زياد مغرور نباشيد گاهي خداوند آن را به آدم هاي بد هم ميدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان خودت بیفت! خودت خودت را بساز! وگرنه «دیگران» به تو «شکل» می‌دهند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرد موفق کسی است که بتواند از آجرهایی که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند ساختمانی محکم بنا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

• سکوت همیشه به معنای “رضایت” نیست. گاهی یعنی، “خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند، توضیح دهم.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم را به گناه و دروغ می کشاند !!!! همان طوری که چوپان تنها را دروغگو کرد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش سهم کسانی است که بی منت می بخشند...... بی کینه می خندند......ودر نهایت با سخاوت محبتشان را اکرام می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی در عشق شکست میخورند شاعر میشوند...............................و زن ها عاقل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرت کردن سنگی توی دریاست ودل کندن مثل پیدا کردن همون سنگه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزگسترده ترازآسمان است...پروفسورمجیدسمیعی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچیک است که آدم مینالد.ضربه که سهمگین باشد آدم لال میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه: انسان بدون تردید انسان نیست. قبول کنید که تو این زمونه باید به همه شک کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی را بپذیر ، حتی اگر گاهی تو را به قعر دریا ببرند . آن ماهی که آسوده بر سطح آبها می بینی مرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که مردمانش همه گرگ اند جمله ی گرگ در لباس میش رد میشود و تو باید میش باشی در لباس گرگ مبادا بدرند تو را گرگ های زمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستی که بیشتر از آن کار میکشیم، ناخن هایش سریعتر رشد می کند، صاحب دست که دیگر تکلیفش مشخص است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا چشم را براي چشم و همچشمي نيافريده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيبايي هديه خوب خداوند است.اما زياد مغرور نباشيد گاهي خداوند آن را به آدم هاي بد هم ميدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان خودت بیفت! خودت خودت را بساز! وگرنه «دیگران» به تو «شکل» می‌دهند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرد موفق کسی است که بتواند از آجرهایی که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند ساختمانی محکم بنا کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

• سکوت همیشه به معنای “رضایت” نیست. گاهی یعنی، “خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند، توضیح دهم.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم را به گناه و دروغ می کشاند !!!! همان طوری که چوپان تنها را دروغگو کرد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش سهم کسانی است که بی منت می بخشند...... بی کینه می خندند......ودر نهایت با سخاوت محبتشان را اکرام می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی در عشق شکست میخورند شاعر میشوند...............................و زن ها عاقل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرت کردن سنگی توی دریاست ودل کندن مثل پیدا کردن همون سنگه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزگسترده ترازآسمان است...پروفسورمجیدسمیعی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دردهای کوچیک است که آدم مینالد.ضربه که سهمگین باشد آدم لال میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه: انسان بدون تردید انسان نیست. قبول کنید که تو این زمونه باید به همه شک کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج زندگی را بپذیر ، حتی اگر گاهی تو را به قعر دریا ببرند . آن ماهی که آسوده بر سطح آبها می بینی مرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که مردمانش همه گرگ اند جمله ی گرگ در لباس میش رد میشود و تو باید میش باشی در لباس گرگ مبادا بدرند تو را گرگ های زمانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستی که بیشتر از آن کار میکشیم، ناخن هایش سریعتر رشد می کند، صاحب دست که دیگر تکلیفش مشخص است.