بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها در دو صورت چهره ي واقعي خودشان را نشان ميدهند آول آن كه بدانند كامل به خواسته هايشان رسيده اند يا اينكه بدانند هرگز به خواسته هايشان نميرسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای دلم را هیچ وقت کس نفهمید .فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید!روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا آرزویی در دلت انداخت،بدان که توانایی رسیدن به آنرا در تو دیده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحن صحبت کردن ما باعث بیشتر مشکلات زندگی میشه اصلا موضوع این نیست که ما چی مگیم موضوع چگونه گفتنه؛ این مشکلات رو به وجود میاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند هستند حتی برای یک بار هم منفی فکر نمی کردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترین مردم لزوما بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را می کنند از هر چه سر راهشان قرار میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد، ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست... "برتولت برشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مانند پله برقی است رو به پایین و تو پایین مانده ای! اگر سرعتت بیشتر از پله برقی بود پیشرفت می کنی... و اگر این سرعت را حفظ کردی به سرانجام می رسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود. نه با دوست، نه با دشمن، که با خودت!! و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميتواني خورشيد رادرون خود بيابي كافيست در تكاپوي يافتن آن باشي....... بچه ها فكر كنيد روي حرفم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونم علت هر شكست عمل كردن بدون فكر كردنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان اول جایی است که عکاسانش برای جایزه ازگرسنگان جهان سوم عکس میگیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصول همانند قطب نما عمل می کنند اگر شما به یک سری اصول پایبند باشیدهرگز راه زندگی را گم نخواهید کردو همواره راه را از بیراهه باز می شناسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی‌ها با لایک زدن، یا اشتراک یک مطلب تصور می‌کنند که گام بزرگی برای کمک به دیگران یا پیشبرد یک مأموریت برداشته‌اند، در صورتی که: دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقر ، ذهن ها را مبتلا میكند ..... فقر ، بشكه های نفت را ، تا ته سر میكشد ..... فقر ، همان گرد و خاكی است كه بر كتابهای فروش نرفتهء یك كتابفروشی مینشیند ... ادامه دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه کردن، به تنهائی کافی نیست، تجربه را باید سنجید و در جایگاه خویش قرار داده و آن را تجزیه و تحلیل نمود تا بتوان به نتایج آن دست یافت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها در دو صورت چهره ي واقعي خودشان را نشان ميدهند آول آن كه بدانند كامل به خواسته هايشان رسيده اند يا اينكه بدانند هرگز به خواسته هايشان نميرسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای دلم را هیچ وقت کس نفهمید .فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید!روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا آرزویی در دلت انداخت،بدان که توانایی رسیدن به آنرا در تو دیده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحن صحبت کردن ما باعث بیشتر مشکلات زندگی میشه اصلا موضوع این نیست که ما چی مگیم موضوع چگونه گفتنه؛ این مشکلات رو به وجود میاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند هستند حتی برای یک بار هم منفی فکر نمی کردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترین مردم لزوما بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را می کنند از هر چه سر راهشان قرار میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد، ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست... "برتولت برشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مانند پله برقی است رو به پایین و تو پایین مانده ای! اگر سرعتت بیشتر از پله برقی بود پیشرفت می کنی... و اگر این سرعت را حفظ کردی به سرانجام می رسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود. نه با دوست، نه با دشمن، که با خودت!! و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ميتواني خورشيد رادرون خود بيابي كافيست در تكاپوي يافتن آن باشي....... بچه ها فكر كنيد روي حرفم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونم علت هر شكست عمل كردن بدون فكر كردنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان اول جایی است که عکاسانش برای جایزه ازگرسنگان جهان سوم عکس میگیرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصول همانند قطب نما عمل می کنند اگر شما به یک سری اصول پایبند باشیدهرگز راه زندگی را گم نخواهید کردو همواره راه را از بیراهه باز می شناسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی‌ها با لایک زدن، یا اشتراک یک مطلب تصور می‌کنند که گام بزرگی برای کمک به دیگران یا پیشبرد یک مأموریت برداشته‌اند، در صورتی که: دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقر ، ذهن ها را مبتلا میكند ..... فقر ، بشكه های نفت را ، تا ته سر میكشد ..... فقر ، همان گرد و خاكی است كه بر كتابهای فروش نرفتهء یك كتابفروشی مینشیند ... ادامه دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه کردن، به تنهائی کافی نیست، تجربه را باید سنجید و در جایگاه خویش قرار داده و آن را تجزیه و تحلیل نمود تا بتوان به نتایج آن دست یافت.