بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچـــه آدم هــا را بیشتـــر بشناســــی دوست داشتنشــان سخت تـــر خواهـــد شــــد! اوریانا فالاچی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان خود را به بهتر کردن خود ، با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید... بنابراین شما به سادگی آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گرفتاری های زمانه بگویید سراغ آن هایی برود که از افتادن ریزه سنگی به زیر پایشان هراسانند! نه سراغ ما که سالهاست زیر بارانی از تخته سنگ زنده مانده وزندگی  می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى بخيل سه نشانه است از گرسنگى هراس دارد و از فقيرى كه رو به او می ‏آورد بيم دارد و با زبان به برادرانى كه چيزى انفاق ميكنند مرحبا ميگويد ،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن محدود است.‏ تازماني كه ذهن اين واقعيت را متصور شود كه مي توانيد كاري انجام دهيد،‏ بس مي توانيد انجامش دهيد،‏ تا زماني كه ‏100‏ درصد به آن باور داشته باشيد آرنولد شواتزنكر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیالـــوگــهای فیلم"تــــکیه بر بــاد" دو چــــیز باعــث نابــودی انسان میـــشه:اولیش تــکیه بر آرزوهای پـــوچ که میدونی هیــــچوقت بهش نمیرسی دومیش رفـــتن به دنبال هـــوا و هـــوس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت آدمی نهفته در چیزی است که از اظهار آن عاجز است........ پس اگر خواستی کسی را بشناسی به نگفته های او گوش کن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها در دو صورت چهره ي واقعي خودشان را نشان ميدهند آول آن كه بدانند كامل به خواسته هايشان رسيده اند يا اينكه بدانند هرگز به خواسته هايشان نميرسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای دلم را هیچ وقت کس نفهمید .فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید!روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا آرزویی در دلت انداخت،بدان که توانایی رسیدن به آنرا در تو دیده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحن صحبت کردن ما باعث بیشتر مشکلات زندگی میشه اصلا موضوع این نیست که ما چی مگیم موضوع چگونه گفتنه؛ این مشکلات رو به وجود میاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند هستند حتی برای یک بار هم منفی فکر نمی کردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترین مردم لزوما بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را می کنند از هر چه سر راهشان قرار میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد، ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست... "برتولت برشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مانند پله برقی است رو به پایین و تو پایین مانده ای! اگر سرعتت بیشتر از پله برقی بود پیشرفت می کنی... و اگر این سرعت را حفظ کردی به سرانجام می رسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود. نه با دوست، نه با دشمن، که با خودت!! و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچـــه آدم هــا را بیشتـــر بشناســــی دوست داشتنشــان سخت تـــر خواهـــد شــــد! اوریانا فالاچی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان خود را به بهتر کردن خود ، با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید... بنابراین شما به سادگی آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گرفتاری های زمانه بگویید سراغ آن هایی برود که از افتادن ریزه سنگی به زیر پایشان هراسانند! نه سراغ ما که سالهاست زیر بارانی از تخته سنگ زنده مانده وزندگی  می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى بخيل سه نشانه است از گرسنگى هراس دارد و از فقيرى كه رو به او می ‏آورد بيم دارد و با زبان به برادرانى كه چيزى انفاق ميكنند مرحبا ميگويد ،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن محدود است.‏ تازماني كه ذهن اين واقعيت را متصور شود كه مي توانيد كاري انجام دهيد،‏ بس مي توانيد انجامش دهيد،‏ تا زماني كه ‏100‏ درصد به آن باور داشته باشيد آرنولد شواتزنكر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیالـــوگــهای فیلم"تــــکیه بر بــاد" دو چــــیز باعــث نابــودی انسان میـــشه:اولیش تــکیه بر آرزوهای پـــوچ که میدونی هیــــچوقت بهش نمیرسی دومیش رفـــتن به دنبال هـــوا و هـــوس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت آدمی نهفته در چیزی است که از اظهار آن عاجز است........ پس اگر خواستی کسی را بشناسی به نگفته های او گوش کن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها در دو صورت چهره ي واقعي خودشان را نشان ميدهند آول آن كه بدانند كامل به خواسته هايشان رسيده اند يا اينكه بدانند هرگز به خواسته هايشان نميرسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای دلم را هیچ وقت کس نفهمید .فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید!روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا آرزویی در دلت انداخت،بدان که توانایی رسیدن به آنرا در تو دیده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحن صحبت کردن ما باعث بیشتر مشکلات زندگی میشه اصلا موضوع این نیست که ما چی مگیم موضوع چگونه گفتنه؛ این مشکلات رو به وجود میاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند هستند حتی برای یک بار هم منفی فکر نمی کردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترین مردم لزوما بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را می کنند از هر چه سر راهشان قرار میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد، ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست... "برتولت برشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مانند پله برقی است رو به پایین و تو پایین مانده ای! اگر سرعتت بیشتر از پله برقی بود پیشرفت می کنی... و اگر این سرعت را حفظ کردی به سرانجام می رسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بی رحم بود. نه با دوست، نه با دشمن، که با خودت!! و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت...