بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همون طور که وقتی میخواییم کارای مربوط به فارغ التحصیلی رو انجام بدیم باید مطمئن باشیم که با همه جا تسویه حساب کردیم کاش موقع مردن هم همینطور بود تا وقتی که مردین حق کسی به گردنمون نباشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش کوه به کوه میرسید ولی ادم به ادم نه! دیدن دوباره قیافه بعضی ادما درد رو تازه میکنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پسرک فقیری پرسیدند بزرگ ترین دروغی که گفتی چی بوده؟گفت: دروغ های من از آن جا شروع شد که موضوع انشایم این بود...تابستان خود را چگونه گذراندید؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی وارد جمعی می شوی لباسهایت معرف توست .... و وقتی خارج می شوی حرفهایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر و دیدگاه شخص مهم نیست مهم اینه که چقدر اونو باور داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شكل حكمراني سلطنت برقلبهاست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر کسی به چیزیه که، داره تو آرزوش می سوزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پشیمانی ام ، ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرش همه زیر این خاکها ارام خواهیم گرفت, مایی که روی این خاکها ارامش را از هم میگیریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بهترین ها نباش بهترین باش تا بهترینها عاشق تو باشند.حضرت علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرقه‌ای که در آغاز نادیده گرفته شود، چه سهل به خرمنی از آتش مبدل گردد که رودخانه‌ها را یارای مقابله با آن نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـا سـه اصـل داره : 1- خـاطـرات 2- غــم 3- عـشـق بـا اولـی زنـدگـی کـن... دومـی رو بـه خـاطـر سـومـی تـحمـّـل کـن ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرنده گــوش می دهــد بازنــده فقط منتظر رسیدن نوبت خود برای حــرف زدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چراغ هایمان نیک استفاده کنیم،، باشد ک فردایی خورشید غروب نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی دارد تمام می شود چیزی دارد آغاز می شود ترک عادتهای کهنه و خو گرفتن به عادتهای نو این احساس چنان آشناست که گویی هزاران بار زندگیش کرده ام می دانم و نمی دانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همون طور که وقتی میخواییم کارای مربوط به فارغ التحصیلی رو انجام بدیم باید مطمئن باشیم که با همه جا تسویه حساب کردیم کاش موقع مردن هم همینطور بود تا وقتی که مردین حق کسی به گردنمون نباشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش کوه به کوه میرسید ولی ادم به ادم نه! دیدن دوباره قیافه بعضی ادما درد رو تازه میکنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پسرک فقیری پرسیدند بزرگ ترین دروغی که گفتی چی بوده؟گفت: دروغ های من از آن جا شروع شد که موضوع انشایم این بود...تابستان خود را چگونه گذراندید؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی وارد جمعی می شوی لباسهایت معرف توست .... و وقتی خارج می شوی حرفهایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر و دیدگاه شخص مهم نیست مهم اینه که چقدر اونو باور داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شكل حكمراني سلطنت برقلبهاست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر کسی به چیزیه که، داره تو آرزوش می سوزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پشیمانی ام ، ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرش همه زیر این خاکها ارام خواهیم گرفت, مایی که روی این خاکها ارامش را از هم میگیریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بهترین ها نباش بهترین باش تا بهترینها عاشق تو باشند.حضرت علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرقه‌ای که در آغاز نادیده گرفته شود، چه سهل به خرمنی از آتش مبدل گردد که رودخانه‌ها را یارای مقابله با آن نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـا سـه اصـل داره : 1- خـاطـرات 2- غــم 3- عـشـق بـا اولـی زنـدگـی کـن... دومـی رو بـه خـاطـر سـومـی تـحمـّـل کـن ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرنده گــوش می دهــد بازنــده فقط منتظر رسیدن نوبت خود برای حــرف زدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چراغ هایمان نیک استفاده کنیم،، باشد ک فردایی خورشید غروب نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی دارد تمام می شود چیزی دارد آغاز می شود ترک عادتهای کهنه و خو گرفتن به عادتهای نو این احساس چنان آشناست که گویی هزاران بار زندگیش کرده ام می دانم و نمی دانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای . . .