بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پشیمانی ام ، ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرش همه زیر این خاکها ارام خواهیم گرفت, مایی که روی این خاکها ارامش را از هم میگیریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بهترین ها نباش بهترین باش تا بهترینها عاشق تو باشند.حضرت علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرقه‌ای که در آغاز نادیده گرفته شود، چه سهل به خرمنی از آتش مبدل گردد که رودخانه‌ها را یارای مقابله با آن نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـا سـه اصـل داره : 1- خـاطـرات 2- غــم 3- عـشـق بـا اولـی زنـدگـی کـن... دومـی رو بـه خـاطـر سـومـی تـحمـّـل کـن ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرنده گــوش می دهــد بازنــده فقط منتظر رسیدن نوبت خود برای حــرف زدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چراغ هایمان نیک استفاده کنیم،، باشد ک فردایی خورشید غروب نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی دارد تمام می شود چیزی دارد آغاز می شود ترک عادتهای کهنه و خو گرفتن به عادتهای نو این احساس چنان آشناست که گویی هزاران بار زندگیش کرده ام می دانم و نمی دانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچـــه آدم هــا را بیشتـــر بشناســــی دوست داشتنشــان سخت تـــر خواهـــد شــــد! اوریانا فالاچی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان خود را به بهتر کردن خود ، با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید... بنابراین شما به سادگی آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گرفتاری های زمانه بگویید سراغ آن هایی برود که از افتادن ریزه سنگی به زیر پایشان هراسانند! نه سراغ ما که سالهاست زیر بارانی از تخته سنگ زنده مانده وزندگی  می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى بخيل سه نشانه است از گرسنگى هراس دارد و از فقيرى كه رو به او می ‏آورد بيم دارد و با زبان به برادرانى كه چيزى انفاق ميكنند مرحبا ميگويد ،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن محدود است.‏ تازماني كه ذهن اين واقعيت را متصور شود كه مي توانيد كاري انجام دهيد،‏ بس مي توانيد انجامش دهيد،‏ تا زماني كه ‏100‏ درصد به آن باور داشته باشيد آرنولد شواتزنكر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیالـــوگــهای فیلم"تــــکیه بر بــاد" دو چــــیز باعــث نابــودی انسان میـــشه:اولیش تــکیه بر آرزوهای پـــوچ که میدونی هیــــچوقت بهش نمیرسی دومیش رفـــتن به دنبال هـــوا و هـــوس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت آدمی نهفته در چیزی است که از اظهار آن عاجز است........ پس اگر خواستی کسی را بشناسی به نگفته های او گوش کن......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پشیمانی ام ، ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرش همه زیر این خاکها ارام خواهیم گرفت, مایی که روی این خاکها ارامش را از هم میگیریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بهترین ها نباش بهترین باش تا بهترینها عاشق تو باشند.حضرت علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرقه‌ای که در آغاز نادیده گرفته شود، چه سهل به خرمنی از آتش مبدل گردد که رودخانه‌ها را یارای مقابله با آن نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـا سـه اصـل داره : 1- خـاطـرات 2- غــم 3- عـشـق بـا اولـی زنـدگـی کـن... دومـی رو بـه خـاطـر سـومـی تـحمـّـل کـن ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــرنده گــوش می دهــد بازنــده فقط منتظر رسیدن نوبت خود برای حــرف زدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چراغ هایمان نیک استفاده کنیم،، باشد ک فردایی خورشید غروب نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی دارد تمام می شود چیزی دارد آغاز می شود ترک عادتهای کهنه و خو گرفتن به عادتهای نو این احساس چنان آشناست که گویی هزاران بار زندگیش کرده ام می دانم و نمی دانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچـــه آدم هــا را بیشتـــر بشناســــی دوست داشتنشــان سخت تـــر خواهـــد شــــد! اوریانا فالاچی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان خود را به بهتر کردن خود ، با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید... بنابراین شما به سادگی آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گرفتاری های زمانه بگویید سراغ آن هایی برود که از افتادن ریزه سنگی به زیر پایشان هراسانند! نه سراغ ما که سالهاست زیر بارانی از تخته سنگ زنده مانده وزندگی  می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى بخيل سه نشانه است از گرسنگى هراس دارد و از فقيرى كه رو به او می ‏آورد بيم دارد و با زبان به برادرانى كه چيزى انفاق ميكنند مرحبا ميگويد ،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن محدود است.‏ تازماني كه ذهن اين واقعيت را متصور شود كه مي توانيد كاري انجام دهيد،‏ بس مي توانيد انجامش دهيد،‏ تا زماني كه ‏100‏ درصد به آن باور داشته باشيد آرنولد شواتزنكر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیالـــوگــهای فیلم"تــــکیه بر بــاد" دو چــــیز باعــث نابــودی انسان میـــشه:اولیش تــکیه بر آرزوهای پـــوچ که میدونی هیــــچوقت بهش نمیرسی دومیش رفـــتن به دنبال هـــوا و هـــوس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت آدمی نهفته در چیزی است که از اظهار آن عاجز است........ پس اگر خواستی کسی را بشناسی به نگفته های او گوش کن......