بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در داوری در مورد دیگران ، عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری می کنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست داری باید زیبایی هایش را بیرون بکشی و تلخی هایش را صبر کنی چون هیچکس کامل نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجامعه اى كه ارزش زن به زيبايى وارزش مردبه دارايى اوست به دنبال انديشه ودانايى نباش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﻪ زمانی ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آسوده زیستن کافی است اندکی به گذشته خود به اندیشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان ، آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو معجزه ی شیرینی است که رویای بهشت را در دل آدم زنده می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر کسـی کــاری کــه بــرایش انجــام مـی دهید وظیفـه تـان مــی داند نه لطفتـان بایـد به آن کـار خاتمـه دهید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هوایت دق مینم...برایم بادکنکی باد کن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دیگری وامگذار... روزی میبینمان،تاب نمی اوری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهدافم را که مرور میکنم! درونم انگیزه ای به وسعت هشت ریشتر، حتی یک شهر را نابود میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـتـش داری ؟ یــادت بـاشــه فــقــط دوســت داشـتـن کــافـی نـیـسـت . عـشــق مـراقــبــتــــــــــــ مــی خــواد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه و سوسك هر دو حشره اند اما يكي به زيبايي رسيد و ديگري به نكبت... بله اينگونه لقمه غذا سرنوشت را تعين مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایامن راببخش،اگرهمیشه به فکر رضای همه ی هیچ ها هستم ،ولی به فکر رضای توکه همه هستی نیستم......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در داوری در مورد دیگران ، عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری می کنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست داری باید زیبایی هایش را بیرون بکشی و تلخی هایش را صبر کنی چون هیچکس کامل نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجامعه اى كه ارزش زن به زيبايى وارزش مردبه دارايى اوست به دنبال انديشه ودانايى نباش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﻪ زمانی ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آسوده زیستن کافی است اندکی به گذشته خود به اندیشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان ، آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو معجزه ی شیرینی است که رویای بهشت را در دل آدم زنده می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر کسـی کــاری کــه بــرایش انجــام مـی دهید وظیفـه تـان مــی داند نه لطفتـان بایـد به آن کـار خاتمـه دهید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هوایت دق مینم...برایم بادکنکی باد کن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دیگری وامگذار... روزی میبینمان،تاب نمی اوری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهدافم را که مرور میکنم! درونم انگیزه ای به وسعت هشت ریشتر، حتی یک شهر را نابود میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـتـش داری ؟ یــادت بـاشــه فــقــط دوســت داشـتـن کــافـی نـیـسـت . عـشــق مـراقــبــتــــــــــــ مــی خــواد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه و سوسك هر دو حشره اند اما يكي به زيبايي رسيد و ديگري به نكبت... بله اينگونه لقمه غذا سرنوشت را تعين مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایامن راببخش،اگرهمیشه به فکر رضای همه ی هیچ ها هستم ،ولی به فکر رضای توکه همه هستی نیستم......