بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر کسـی کــاری کــه بــرایش انجــام مـی دهید وظیفـه تـان مــی داند نه لطفتـان بایـد به آن کـار خاتمـه دهید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هوایت دق مینم...برایم بادکنکی باد کن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دیگری وامگذار... روزی میبینمان،تاب نمی اوری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهدافم را که مرور میکنم! درونم انگیزه ای به وسعت هشت ریشتر، حتی یک شهر را نابود میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـتـش داری ؟ یــادت بـاشــه فــقــط دوســت داشـتـن کــافـی نـیـسـت . عـشــق مـراقــبــتــــــــــــ مــی خــواد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه و سوسك هر دو حشره اند اما يكي به زيبايي رسيد و ديگري به نكبت... بله اينگونه لقمه غذا سرنوشت را تعين مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایامن راببخش،اگرهمیشه به فکر رضای همه ی هیچ ها هستم ،ولی به فکر رضای توکه همه هستی نیستم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همون طور که وقتی میخواییم کارای مربوط به فارغ التحصیلی رو انجام بدیم باید مطمئن باشیم که با همه جا تسویه حساب کردیم کاش موقع مردن هم همینطور بود تا وقتی که مردین حق کسی به گردنمون نباشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش کوه به کوه میرسید ولی ادم به ادم نه! دیدن دوباره قیافه بعضی ادما درد رو تازه میکنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پسرک فقیری پرسیدند بزرگ ترین دروغی که گفتی چی بوده؟گفت: دروغ های من از آن جا شروع شد که موضوع انشایم این بود...تابستان خود را چگونه گذراندید؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی وارد جمعی می شوی لباسهایت معرف توست .... و وقتی خارج می شوی حرفهایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر و دیدگاه شخص مهم نیست مهم اینه که چقدر اونو باور داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شكل حكمراني سلطنت برقلبهاست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر کسی به چیزیه که، داره تو آرزوش می سوزه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر کسـی کــاری کــه بــرایش انجــام مـی دهید وظیفـه تـان مــی داند نه لطفتـان بایـد به آن کـار خاتمـه دهید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون هوایت دق مینم...برایم بادکنکی باد کن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دیگری وامگذار... روزی میبینمان،تاب نمی اوری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهدافم را که مرور میکنم! درونم انگیزه ای به وسعت هشت ریشتر، حتی یک شهر را نابود میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـتـش داری ؟ یــادت بـاشــه فــقــط دوســت داشـتـن کــافـی نـیـسـت . عـشــق مـراقــبــتــــــــــــ مــی خــواد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه و سوسك هر دو حشره اند اما يكي به زيبايي رسيد و ديگري به نكبت... بله اينگونه لقمه غذا سرنوشت را تعين مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایامن راببخش،اگرهمیشه به فکر رضای همه ی هیچ ها هستم ،ولی به فکر رضای توکه همه هستی نیستم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همون طور که وقتی میخواییم کارای مربوط به فارغ التحصیلی رو انجام بدیم باید مطمئن باشیم که با همه جا تسویه حساب کردیم کاش موقع مردن هم همینطور بود تا وقتی که مردین حق کسی به گردنمون نباشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش کوه به کوه میرسید ولی ادم به ادم نه! دیدن دوباره قیافه بعضی ادما درد رو تازه میکنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پسرک فقیری پرسیدند بزرگ ترین دروغی که گفتی چی بوده؟گفت: دروغ های من از آن جا شروع شد که موضوع انشایم این بود...تابستان خود را چگونه گذراندید؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی وارد جمعی می شوی لباسهایت معرف توست .... و وقتی خارج می شوی حرفهایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظر و دیدگاه شخص مهم نیست مهم اینه که چقدر اونو باور داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شكل حكمراني سلطنت برقلبهاست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر کسی به چیزیه که، داره تو آرزوش می سوزه