بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه های امروزی نخواستن هم دیگه نیست خواستن یکی دیگه هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردای بهتری نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسپنس : تـا حالا کسـی رو کشتـی؟ سم : یه بار احساسات یه نفر رو جریحــه دار کردم ! "بهترین دیـالـوگی که از یکــ فیلم شنیدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را هم که تقصیر من بیندازی عاشق شدن من تقصیر توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زخــم باید ساخت طول میکشه ولــی خوب میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسد ورزیدن،علامت بارز بی لیاقتی ست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زندگیِ انسان امروز در این جمله خلاصه می شود : فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه آدمهای بدی که در زندگیم بوده اند سپاسگزارم آنها دقیقاً به من نشان داده اند که چه کسی نمی‌خواهم باشم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهلول را گفتند : سنگینی خواب را سبب چه باشد؟ گفت: " سبک بودن اندیشه "، هر چه اندیشه سبک باشد، " خواب سنگین گردد"...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در داوری در مورد دیگران ، عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری می کنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست داری باید زیبایی هایش را بیرون بکشی و تلخی هایش را صبر کنی چون هیچکس کامل نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجامعه اى كه ارزش زن به زيبايى وارزش مردبه دارايى اوست به دنبال انديشه ودانايى نباش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﻪ زمانی ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آسوده زیستن کافی است اندکی به گذشته خود به اندیشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان ، آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو معجزه ی شیرینی است که رویای بهشت را در دل آدم زنده می کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه های امروزی نخواستن هم دیگه نیست خواستن یکی دیگه هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردای بهتری نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسپنس : تـا حالا کسـی رو کشتـی؟ سم : یه بار احساسات یه نفر رو جریحــه دار کردم ! "بهترین دیـالـوگی که از یکــ فیلم شنیدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را هم که تقصیر من بیندازی عاشق شدن من تقصیر توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زخــم باید ساخت طول میکشه ولــی خوب میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسد ورزیدن،علامت بارز بی لیاقتی ست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زندگیِ انسان امروز در این جمله خلاصه می شود : فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه آدمهای بدی که در زندگیم بوده اند سپاسگزارم آنها دقیقاً به من نشان داده اند که چه کسی نمی‌خواهم باشم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهلول را گفتند : سنگینی خواب را سبب چه باشد؟ گفت: " سبک بودن اندیشه "، هر چه اندیشه سبک باشد، " خواب سنگین گردد"...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در داوری در مورد دیگران ، عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری می کنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست داری باید زیبایی هایش را بیرون بکشی و تلخی هایش را صبر کنی چون هیچکس کامل نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجامعه اى كه ارزش زن به زيبايى وارزش مردبه دارايى اوست به دنبال انديشه ودانايى نباش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﻪ زمانی ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آسوده زیستن کافی است اندکی به گذشته خود به اندیشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان ، آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو معجزه ی شیرینی است که رویای بهشت را در دل آدم زنده می کند