بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم این روزا حالِ خوبی نیست، مثل حالِ عقاب، بی‌پرواز شکلِ حالِ «ژوکوند» بی‌لبخند، مثل احوالِ تار بی‌«شهناز»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی تو زندگی اهمیت بدی، اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی... به. همین راحتی. ..!؟ لاوتسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد وارد Menu زندگی بشیم و بعد تو قسمت Game setting بریم و Difficulty رو روی Easy تنظیم کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رو میفرستم دیگه برین داخل عرفان: در این دنیای وانفسا چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شوی آخر خوراک مور میگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی قشنگی منظره رو میبینه یکی کثیفی پنجره رو این تویی که تصمیم میگیری چطور ببینی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نه یک مسیر روان و صیقل یافته است و نه بستری از گلهای سرخ  به یاد داشته باشید که گلهای سرخ هم پر از تیغ های تیز و برنده است(کیم وو چونگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی بده اینکه هنوز هیچ کار مهمی نکرده باشی که خودتو راضی کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه های امروزی نخواستن هم دیگه نیست خواستن یکی دیگه هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردای بهتری نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسپنس : تـا حالا کسـی رو کشتـی؟ سم : یه بار احساسات یه نفر رو جریحــه دار کردم ! "بهترین دیـالـوگی که از یکــ فیلم شنیدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را هم که تقصیر من بیندازی عاشق شدن من تقصیر توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زخــم باید ساخت طول میکشه ولــی خوب میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسد ورزیدن،علامت بارز بی لیاقتی ست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زندگیِ انسان امروز در این جمله خلاصه می شود : فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه آدمهای بدی که در زندگیم بوده اند سپاسگزارم آنها دقیقاً به من نشان داده اند که چه کسی نمی‌خواهم باشم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهلول را گفتند : سنگینی خواب را سبب چه باشد؟ گفت: " سبک بودن اندیشه "، هر چه اندیشه سبک باشد، " خواب سنگین گردد"...!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم این روزا حالِ خوبی نیست، مثل حالِ عقاب، بی‌پرواز شکلِ حالِ «ژوکوند» بی‌لبخند، مثل احوالِ تار بی‌«شهناز»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی تو زندگی اهمیت بدی، اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی... به. همین راحتی. ..!؟ لاوتسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد وارد Menu زندگی بشیم و بعد تو قسمت Game setting بریم و Difficulty رو روی Easy تنظیم کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رو میفرستم دیگه برین داخل عرفان: در این دنیای وانفسا چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شوی آخر خوراک مور میگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی قشنگی منظره رو میبینه یکی کثیفی پنجره رو این تویی که تصمیم میگیری چطور ببینی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نه یک مسیر روان و صیقل یافته است و نه بستری از گلهای سرخ  به یاد داشته باشید که گلهای سرخ هم پر از تیغ های تیز و برنده است(کیم وو چونگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی بده اینکه هنوز هیچ کار مهمی نکرده باشی که خودتو راضی کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه های امروزی نخواستن هم دیگه نیست خواستن یکی دیگه هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردای بهتری نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسپنس : تـا حالا کسـی رو کشتـی؟ سم : یه بار احساسات یه نفر رو جریحــه دار کردم ! "بهترین دیـالـوگی که از یکــ فیلم شنیدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را هم که تقصیر من بیندازی عاشق شدن من تقصیر توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زخــم باید ساخت طول میکشه ولــی خوب میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسد ورزیدن،علامت بارز بی لیاقتی ست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه زندگیِ انسان امروز در این جمله خلاصه می شود : فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه آدمهای بدی که در زندگیم بوده اند سپاسگزارم آنها دقیقاً به من نشان داده اند که چه کسی نمی‌خواهم باشم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهلول را گفتند : سنگینی خواب را سبب چه باشد؟ گفت: " سبک بودن اندیشه "، هر چه اندیشه سبک باشد، " خواب سنگین گردد"...!!!!