بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل باد یکی دیوار میسازد و دیگری آسیاب ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها بدنبال " مرد کاملند " و مردها بدنبال " زن کامل " درحالی که نمیدانند خداوند آنها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر سنم بیشتر میشود کمتر به فکر مردم در مورد خودم اهمیت میدهم. بهمین دلیل هر چه مسن تر میشوم بیشتر از زندگی لذت میبرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای بزرگ دو دل دارند: دلی که درد میکشد و پنهان است... دلی که میخندد و آشکار.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولش كن بي خيال بزار دنيا كج بره  من و تو كه صاف وايستاديم مشتي قدمونم خم نشد درداييكه ما كشيديم  هر كسي نداره جنبشو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيق دلم مدتها ست سيگاري ميخواهد تا با خود بسوزاند سنگينيه دل را... فندكش از تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه توقع داشته باشی زندگی باهات خوب باشه، چون تو باهاش خوبی ؛ مثل اینه که توقع داشته باشی یه گرگ تورو نخوره، چون توام اونو نمیخوری ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی من شاید دور و برت شلـوغ باشـه  امـا پشتت خالیه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه زن ها مثل هم هستن با یه مرد حــرف میزنن به دومــی نگــاه میکنن به سومی فکــر میکنن  کلا زن ها خیلی دل بزرگی دارن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز، موسم خوش تحول است. نگرانیهای بی موردت را به دست برگ ریزانش بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه مکانی که رویاهایت در آنجا ممکن می شود، ذهن توست. باور کن آرزوهایت دست یافتنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـبت کن شاید فردایی نباشــد این جمله ای بود که تونست دنیــای منو تکــون بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست من اونجوری زندگی کنم که دنیا دوست داره ، خب طبعا قرارم نیست دنیا اونجوری بچرخه که من دوست دارم !!!! دیوید سالینجر (نویسنده آمریکایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــَـــــر ديوانگي نـيـسـت پَس چيست ؟؟؟ وقتي در اين دُنياي بـه اين بزرگــــي . . . دلت فقط هـــــَـــــواي يک نفر را مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی نبـودن نیـست شـدن سکـوت کـردن پـآسخ ِ منـآسبی بـرای ِ خیلـی چیـزهـآست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل باد یکی دیوار میسازد و دیگری آسیاب ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها بدنبال " مرد کاملند " و مردها بدنبال " زن کامل " درحالی که نمیدانند خداوند آنها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر سنم بیشتر میشود کمتر به فکر مردم در مورد خودم اهمیت میدهم. بهمین دلیل هر چه مسن تر میشوم بیشتر از زندگی لذت میبرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای بزرگ دو دل دارند: دلی که درد میکشد و پنهان است... دلی که میخندد و آشکار.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولش كن بي خيال بزار دنيا كج بره  من و تو كه صاف وايستاديم مشتي قدمونم خم نشد درداييكه ما كشيديم  هر كسي نداره جنبشو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيق دلم مدتها ست سيگاري ميخواهد تا با خود بسوزاند سنگينيه دل را... فندكش از تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه توقع داشته باشی زندگی باهات خوب باشه، چون تو باهاش خوبی ؛ مثل اینه که توقع داشته باشی یه گرگ تورو نخوره، چون توام اونو نمیخوری ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی من شاید دور و برت شلـوغ باشـه  امـا پشتت خالیه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه زن ها مثل هم هستن با یه مرد حــرف میزنن به دومــی نگــاه میکنن به سومی فکــر میکنن  کلا زن ها خیلی دل بزرگی دارن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز، موسم خوش تحول است. نگرانیهای بی موردت را به دست برگ ریزانش بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه مکانی که رویاهایت در آنجا ممکن می شود، ذهن توست. باور کن آرزوهایت دست یافتنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـبت کن شاید فردایی نباشــد این جمله ای بود که تونست دنیــای منو تکــون بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست من اونجوری زندگی کنم که دنیا دوست داره ، خب طبعا قرارم نیست دنیا اونجوری بچرخه که من دوست دارم !!!! دیوید سالینجر (نویسنده آمریکایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــَـــــر ديوانگي نـيـسـت پَس چيست ؟؟؟ وقتي در اين دُنياي بـه اين بزرگــــي . . . دلت فقط هـــــَـــــواي يک نفر را مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی نبـودن نیـست شـدن سکـوت کـردن پـآسخ ِ منـآسبی بـرای ِ خیلـی چیـزهـآست