بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه توقع داشته باشی زندگی باهات خوب باشه، چون تو باهاش خوبی ؛ مثل اینه که توقع داشته باشی یه گرگ تورو نخوره، چون توام اونو نمیخوری ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی من شاید دور و برت شلـوغ باشـه  امـا پشتت خالیه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه زن ها مثل هم هستن با یه مرد حــرف میزنن به دومــی نگــاه میکنن به سومی فکــر میکنن  کلا زن ها خیلی دل بزرگی دارن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز، موسم خوش تحول است. نگرانیهای بی موردت را به دست برگ ریزانش بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه مکانی که رویاهایت در آنجا ممکن می شود، ذهن توست. باور کن آرزوهایت دست یافتنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـبت کن شاید فردایی نباشــد این جمله ای بود که تونست دنیــای منو تکــون بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست من اونجوری زندگی کنم که دنیا دوست داره ، خب طبعا قرارم نیست دنیا اونجوری بچرخه که من دوست دارم !!!! دیوید سالینجر (نویسنده آمریکایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــَـــــر ديوانگي نـيـسـت پَس چيست ؟؟؟ وقتي در اين دُنياي بـه اين بزرگــــي . . . دلت فقط هـــــَـــــواي يک نفر را مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی نبـودن نیـست شـدن سکـوت کـردن پـآسخ ِ منـآسبی بـرای ِ خیلـی چیـزهـآست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم این روزا حالِ خوبی نیست، مثل حالِ عقاب، بی‌پرواز شکلِ حالِ «ژوکوند» بی‌لبخند، مثل احوالِ تار بی‌«شهناز»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی تو زندگی اهمیت بدی، اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی... به. همین راحتی. ..!؟ لاوتسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد وارد Menu زندگی بشیم و بعد تو قسمت Game setting بریم و Difficulty رو روی Easy تنظیم کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رو میفرستم دیگه برین داخل عرفان: در این دنیای وانفسا چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شوی آخر خوراک مور میگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی قشنگی منظره رو میبینه یکی کثیفی پنجره رو این تویی که تصمیم میگیری چطور ببینی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نه یک مسیر روان و صیقل یافته است و نه بستری از گلهای سرخ  به یاد داشته باشید که گلهای سرخ هم پر از تیغ های تیز و برنده است(کیم وو چونگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی بده اینکه هنوز هیچ کار مهمی نکرده باشی که خودتو راضی کرده باشی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه توقع داشته باشی زندگی باهات خوب باشه، چون تو باهاش خوبی ؛ مثل اینه که توقع داشته باشی یه گرگ تورو نخوره، چون توام اونو نمیخوری ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی من شاید دور و برت شلـوغ باشـه  امـا پشتت خالیه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه زن ها مثل هم هستن با یه مرد حــرف میزنن به دومــی نگــاه میکنن به سومی فکــر میکنن  کلا زن ها خیلی دل بزرگی دارن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز، موسم خوش تحول است. نگرانیهای بی موردت را به دست برگ ریزانش بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه مکانی که رویاهایت در آنجا ممکن می شود، ذهن توست. باور کن آرزوهایت دست یافتنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـبت کن شاید فردایی نباشــد این جمله ای بود که تونست دنیــای منو تکــون بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست من اونجوری زندگی کنم که دنیا دوست داره ، خب طبعا قرارم نیست دنیا اونجوری بچرخه که من دوست دارم !!!! دیوید سالینجر (نویسنده آمریکایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــَـــــر ديوانگي نـيـسـت پَس چيست ؟؟؟ وقتي در اين دُنياي بـه اين بزرگــــي . . . دلت فقط هـــــَـــــواي يک نفر را مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی نبـودن نیـست شـدن سکـوت کـردن پـآسخ ِ منـآسبی بـرای ِ خیلـی چیـزهـآست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم این روزا حالِ خوبی نیست، مثل حالِ عقاب، بی‌پرواز شکلِ حالِ «ژوکوند» بی‌لبخند، مثل احوالِ تار بی‌«شهناز»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به یکی زیادی تو زندگی اهمیت بدی، اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی... به. همین راحتی. ..!؟ لاوتسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد وارد Menu زندگی بشیم و بعد تو قسمت Game setting بریم و Difficulty رو روی Easy تنظیم کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رو میفرستم دیگه برین داخل عرفان: در این دنیای وانفسا چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شوی آخر خوراک مور میگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی قشنگی منظره رو میبینه یکی کثیفی پنجره رو این تویی که تصمیم میگیری چطور ببینی!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نه یک مسیر روان و صیقل یافته است و نه بستری از گلهای سرخ  به یاد داشته باشید که گلهای سرخ هم پر از تیغ های تیز و برنده است(کیم وو چونگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چی بده اینکه هنوز هیچ کار مهمی نکرده باشی که خودتو راضی کرده باشی...