بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی همان اندوه است که با شلوار پاره کله پا ایستاده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی فک میکنی همه درکت می کنن نزدیکترین کسانت هم دکت می کنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار محبت داشتم نه فراموشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از پلیدی است نه به خاطر وجود آدم های بد ، به خاطر سکوت آدم های خوب ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشیم.  این جهان، جهان تغییر است نه تقدیر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ فقط براى خواندن نيست!!! براى عبرت گرفتن هم است!!! بدانيد وبه هوش باشيد که اسلام درفقر پاگرفت و درطمع مسلمان نماها به خون نشست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهـــیزکار گذشــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضـــاوت نکن . . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای شاهایی که انقد از نرسیدن دم میزنین.....بسه...بسه...زندگی همش فاصله نیست.چشماتو بشور،اون بالا یکی هست که هواتو داره عجیییییییییییب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با طلا خیلی کارها می توان کرد،ولی نمی توان ((جوانی)) را خرید. (رایموند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه عشق و خوشبختی جذب کردن چیزهای تازه نیست بلکه حذف کردن افکار کهنه و پوچ است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی کسی است که ، نه منتظر میماند خوشبختش کنند و نه اجازه میدهد بدبختش کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چنان موضوع جالبی است که ساعت ها میتوان درباره اش حرف زد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي داني!؟من تنها گاهي اينجا مينويسم و تو گاهي ميخواني... بیهوده نمینویسم ...بیهوده نخوان................... در زندگی هیچ را بیهوده نمیبینی بیهوده نپندار........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم از هیچی نمیتونه مطمئن باشه..این تنها چیزیه که ازش مطمئنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی خوب حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هرگز با حرف های کوچک انسان های کوچک،کوچک نمیشوی.. .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی همان اندوه است که با شلوار پاره کله پا ایستاده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی فک میکنی همه درکت می کنن نزدیکترین کسانت هم دکت می کنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار محبت داشتم نه فراموشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از پلیدی است نه به خاطر وجود آدم های بد ، به خاطر سکوت آدم های خوب ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشیم.  این جهان، جهان تغییر است نه تقدیر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ فقط براى خواندن نيست!!! براى عبرت گرفتن هم است!!! بدانيد وبه هوش باشيد که اسلام درفقر پاگرفت و درطمع مسلمان نماها به خون نشست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهـــیزکار گذشــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضـــاوت نکن . . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای شاهایی که انقد از نرسیدن دم میزنین.....بسه...بسه...زندگی همش فاصله نیست.چشماتو بشور،اون بالا یکی هست که هواتو داره عجیییییییییییب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با طلا خیلی کارها می توان کرد،ولی نمی توان ((جوانی)) را خرید. (رایموند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه عشق و خوشبختی جذب کردن چیزهای تازه نیست بلکه حذف کردن افکار کهنه و پوچ است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی کسی است که ، نه منتظر میماند خوشبختش کنند و نه اجازه میدهد بدبختش کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چنان موضوع جالبی است که ساعت ها میتوان درباره اش حرف زد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي داني!؟من تنها گاهي اينجا مينويسم و تو گاهي ميخواني... بیهوده نمینویسم ...بیهوده نخوان................... در زندگی هیچ را بیهوده نمیبینی بیهوده نپندار........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم از هیچی نمیتونه مطمئن باشه..این تنها چیزیه که ازش مطمئنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی خوب حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هرگز با حرف های کوچک انسان های کوچک،کوچک نمیشوی.. .