بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای شاهایی که انقد از نرسیدن دم میزنین.....بسه...بسه...زندگی همش فاصله نیست.چشماتو بشور،اون بالا یکی هست که هواتو داره عجیییییییییییب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با طلا خیلی کارها می توان کرد،ولی نمی توان ((جوانی)) را خرید. (رایموند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه عشق و خوشبختی جذب کردن چیزهای تازه نیست بلکه حذف کردن افکار کهنه و پوچ است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی کسی است که ، نه منتظر میماند خوشبختش کنند و نه اجازه میدهد بدبختش کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چنان موضوع جالبی است که ساعت ها میتوان درباره اش حرف زد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي داني!؟من تنها گاهي اينجا مينويسم و تو گاهي ميخواني... بیهوده نمینویسم ...بیهوده نخوان................... در زندگی هیچ را بیهوده نمیبینی بیهوده نپندار........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم از هیچی نمیتونه مطمئن باشه..این تنها چیزیه که ازش مطمئنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی خوب حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هرگز با حرف های کوچک انسان های کوچک،کوچک نمیشوی.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل باد یکی دیوار میسازد و دیگری آسیاب ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها بدنبال " مرد کاملند " و مردها بدنبال " زن کامل " درحالی که نمیدانند خداوند آنها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر سنم بیشتر میشود کمتر به فکر مردم در مورد خودم اهمیت میدهم. بهمین دلیل هر چه مسن تر میشوم بیشتر از زندگی لذت میبرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای بزرگ دو دل دارند: دلی که درد میکشد و پنهان است... دلی که میخندد و آشکار.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولش كن بي خيال بزار دنيا كج بره  من و تو كه صاف وايستاديم مشتي قدمونم خم نشد درداييكه ما كشيديم  هر كسي نداره جنبشو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيق دلم مدتها ست سيگاري ميخواهد تا با خود بسوزاند سنگينيه دل را... فندكش از تو....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای شاهایی که انقد از نرسیدن دم میزنین.....بسه...بسه...زندگی همش فاصله نیست.چشماتو بشور،اون بالا یکی هست که هواتو داره عجیییییییییییب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با طلا خیلی کارها می توان کرد،ولی نمی توان ((جوانی)) را خرید. (رایموند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه عشق و خوشبختی جذب کردن چیزهای تازه نیست بلکه حذف کردن افکار کهنه و پوچ است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوی کسی است که ، نه منتظر میماند خوشبختش کنند و نه اجازه میدهد بدبختش کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چنان موضوع جالبی است که ساعت ها میتوان درباره اش حرف زد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي داني!؟من تنها گاهي اينجا مينويسم و تو گاهي ميخواني... بیهوده نمینویسم ...بیهوده نخوان................... در زندگی هیچ را بیهوده نمیبینی بیهوده نپندار........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم از هیچی نمیتونه مطمئن باشه..این تنها چیزیه که ازش مطمئنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی خوب حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هرگز با حرف های کوچک انسان های کوچک،کوچک نمیشوی.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل باد یکی دیوار میسازد و دیگری آسیاب ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها بدنبال " مرد کاملند " و مردها بدنبال " زن کامل " درحالی که نمیدانند خداوند آنها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر سنم بیشتر میشود کمتر به فکر مردم در مورد خودم اهمیت میدهم. بهمین دلیل هر چه مسن تر میشوم بیشتر از زندگی لذت میبرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای بزرگ دو دل دارند: دلی که درد میکشد و پنهان است... دلی که میخندد و آشکار.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولش كن بي خيال بزار دنيا كج بره  من و تو كه صاف وايستاديم مشتي قدمونم خم نشد درداييكه ما كشيديم  هر كسي نداره جنبشو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيق دلم مدتها ست سيگاري ميخواهد تا با خود بسوزاند سنگينيه دل را... فندكش از تو....