بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلها انقدر پاک بود که برای گفتن "دوستت دارم" نیازی به قسم خوردن نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر همچون گوسپند سلیم  در قفا همچو گرگ مردم خوار هرکه عیب دگران پیش تو اورد شمرد بی گمان عیب تو نزد دگران خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دروغ نمی گن اگر چیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست … نباید روش حساب کرد … 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجه كه آينده بود حال است وآنجه كه حال است كذشته ميشود،بس نكراني جرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتوانید جواب درستی پیدا کنید  سکوت بهترین گزینه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراز یک کلمه دلگرم کننده به یک فرد درمانده ارزشش بیشتر از ساعتها تعریف و تمجید بعد از رسیدن به کامیابی است؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همواره به یک "آن" بسته است; همیشه گذشته رو از دست داده، و هیچوقت به آینده نمی رسه..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواید چهره ی واقعی کسی رو ببیند، راهی نیست جز اینکه پاتونو رو دمش بذارید.. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است.... گر به تلخی گذرد، نیم نفس دشوار است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشت تلخ بشر هرگز میوه ای شیرین به بار نمی آورد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند و آن دنیای درونی وجود خود است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت و پیش داوری درباره ی یک شخص، مشخص نمی کند که او کیست،، مشخص می کند که شما کیستید!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه آدم ها درد دارند … درد پول درد عشق درد تنهایی این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به راستی ایمان داری که حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو .((النور روزولت))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلها انقدر پاک بود که برای گفتن "دوستت دارم" نیازی به قسم خوردن نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر همچون گوسپند سلیم  در قفا همچو گرگ مردم خوار هرکه عیب دگران پیش تو اورد شمرد بی گمان عیب تو نزد دگران خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دروغ نمی گن اگر چیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست … نباید روش حساب کرد … 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجه كه آينده بود حال است وآنجه كه حال است كذشته ميشود،بس نكراني جرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتوانید جواب درستی پیدا کنید  سکوت بهترین گزینه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراز یک کلمه دلگرم کننده به یک فرد درمانده ارزشش بیشتر از ساعتها تعریف و تمجید بعد از رسیدن به کامیابی است؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همواره به یک "آن" بسته است; همیشه گذشته رو از دست داده، و هیچوقت به آینده نمی رسه..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواید چهره ی واقعی کسی رو ببیند، راهی نیست جز اینکه پاتونو رو دمش بذارید.. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است.... گر به تلخی گذرد، نیم نفس دشوار است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشت تلخ بشر هرگز میوه ای شیرین به بار نمی آورد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند و آن دنیای درونی وجود خود است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت و پیش داوری درباره ی یک شخص، مشخص نمی کند که او کیست،، مشخص می کند که شما کیستید!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه آدم ها درد دارند … درد پول درد عشق درد تنهایی این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به راستی ایمان داری که حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو .((النور روزولت))