بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیگران شکایت نکن، خودت را تغییر بده  از آنجا که برای محافظت از پای خود پوشیدن یک دمپایی آسان تر از فرش کردن کل زمین است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگان خود را احترام كنيد تا مورد احترام كوچك تر ها قرار بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل دیوانه بودن از دیوانه بودن خیلی بدتره. همه میدونن دیوانه دیوانه است  ولی وای به حال دیوانه ای که اطرافیان نقاب عاقل براش زدن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خارروییده بر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمیگردد ازین بالا نشینی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی، همه چیز دادگرانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت كنار بیایید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی شان ومقامت پایین امد ، نا امید مشو ، زیرا افتاب هر روز غروب پایین میرود تا بامداد دیگر بالا میاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گیاهی حرارت میدهد که سر از خاک بیرون ورده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادمهاتورااحمق فرض می کنن تومیشوی توپ زندگیشان ازهرجاکه کم میارن یاعصبانی میشن باتمام توان بهت ضربه میزنن وزخمیت می کنن... بعدکه حالشون خوب میشه یادشون میوفته که تویک انسان بودی نه توپ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلها انقدر پاک بود که برای گفتن "دوستت دارم" نیازی به قسم خوردن نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر همچون گوسپند سلیم  در قفا همچو گرگ مردم خوار هرکه عیب دگران پیش تو اورد شمرد بی گمان عیب تو نزد دگران خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دروغ نمی گن اگر چیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست … نباید روش حساب کرد … 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجه كه آينده بود حال است وآنجه كه حال است كذشته ميشود،بس نكراني جرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتوانید جواب درستی پیدا کنید  سکوت بهترین گزینه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراز یک کلمه دلگرم کننده به یک فرد درمانده ارزشش بیشتر از ساعتها تعریف و تمجید بعد از رسیدن به کامیابی است؛

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیگران شکایت نکن، خودت را تغییر بده  از آنجا که برای محافظت از پای خود پوشیدن یک دمپایی آسان تر از فرش کردن کل زمین است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگان خود را احترام كنيد تا مورد احترام كوچك تر ها قرار بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل دیوانه بودن از دیوانه بودن خیلی بدتره. همه میدونن دیوانه دیوانه است  ولی وای به حال دیوانه ای که اطرافیان نقاب عاقل براش زدن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خارروییده بر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمیگردد ازین بالا نشینی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی، همه چیز دادگرانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت كنار بیایید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی شان ومقامت پایین امد ، نا امید مشو ، زیرا افتاب هر روز غروب پایین میرود تا بامداد دیگر بالا میاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گیاهی حرارت میدهد که سر از خاک بیرون ورده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادمهاتورااحمق فرض می کنن تومیشوی توپ زندگیشان ازهرجاکه کم میارن یاعصبانی میشن باتمام توان بهت ضربه میزنن وزخمیت می کنن... بعدکه حالشون خوب میشه یادشون میوفته که تویک انسان بودی نه توپ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلها انقدر پاک بود که برای گفتن "دوستت دارم" نیازی به قسم خوردن نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر همچون گوسپند سلیم  در قفا همچو گرگ مردم خوار هرکه عیب دگران پیش تو اورد شمرد بی گمان عیب تو نزد دگران خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دروغ نمی گن اگر چیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست … نباید روش حساب کرد … 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجه كه آينده بود حال است وآنجه كه حال است كذشته ميشود،بس نكراني جرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتوانید جواب درستی پیدا کنید  سکوت بهترین گزینه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراز یک کلمه دلگرم کننده به یک فرد درمانده ارزشش بیشتر از ساعتها تعریف و تمجید بعد از رسیدن به کامیابی است؛