بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کوچیک ترین چیز تورو میبره تو بزرگ ترین فکرهآ ×!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل کشیدن دو سر یک کِش میمونه که ۲ نفر دارن میکشنش اگه یکی ولش کنه دردش واسه کسی میمونه که هنوز اونو سفت نگاه داشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بذر محبت کاشتنه نه به دارایی و نه به داشتنه حاصل عمر گران مایه ی ما نامی نیک به جا گذاشتنه "آره دوسته عزیز اینجوریاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن پرنده که شب هم پرواز می کند خاطر خواه ِ آسمان است ... ، پرواز در روز فقط تفاخر ِ به زمین است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان گمشدگانتان .........  تنها چیزی که مظلوم میماند .......  گم شدن، یک لبخند صادقانه واقعی است ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبلی، عامل أکثره مشکلات و بدبختی هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوست داشتنـی هستند ٬ آدمهایی که شبیه حرفهایشان هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیگران شکایت نکن، خودت را تغییر بده  از آنجا که برای محافظت از پای خود پوشیدن یک دمپایی آسان تر از فرش کردن کل زمین است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگان خود را احترام كنيد تا مورد احترام كوچك تر ها قرار بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل دیوانه بودن از دیوانه بودن خیلی بدتره. همه میدونن دیوانه دیوانه است  ولی وای به حال دیوانه ای که اطرافیان نقاب عاقل براش زدن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خارروییده بر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمیگردد ازین بالا نشینی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی، همه چیز دادگرانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت كنار بیایید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی شان ومقامت پایین امد ، نا امید مشو ، زیرا افتاب هر روز غروب پایین میرود تا بامداد دیگر بالا میاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گیاهی حرارت میدهد که سر از خاک بیرون ورده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادمهاتورااحمق فرض می کنن تومیشوی توپ زندگیشان ازهرجاکه کم میارن یاعصبانی میشن باتمام توان بهت ضربه میزنن وزخمیت می کنن... بعدکه حالشون خوب میشه یادشون میوفته که تویک انسان بودی نه توپ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کوچیک ترین چیز تورو میبره تو بزرگ ترین فکرهآ ×!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل کشیدن دو سر یک کِش میمونه که ۲ نفر دارن میکشنش اگه یکی ولش کنه دردش واسه کسی میمونه که هنوز اونو سفت نگاه داشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بذر محبت کاشتنه نه به دارایی و نه به داشتنه حاصل عمر گران مایه ی ما نامی نیک به جا گذاشتنه "آره دوسته عزیز اینجوریاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن پرنده که شب هم پرواز می کند خاطر خواه ِ آسمان است ... ، پرواز در روز فقط تفاخر ِ به زمین است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان گمشدگانتان .........  تنها چیزی که مظلوم میماند .......  گم شدن، یک لبخند صادقانه واقعی است ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبلی، عامل أکثره مشکلات و بدبختی هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوست داشتنـی هستند ٬ آدمهایی که شبیه حرفهایشان هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیگران شکایت نکن، خودت را تغییر بده  از آنجا که برای محافظت از پای خود پوشیدن یک دمپایی آسان تر از فرش کردن کل زمین است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگان خود را احترام كنيد تا مورد احترام كوچك تر ها قرار بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل دیوانه بودن از دیوانه بودن خیلی بدتره. همه میدونن دیوانه دیوانه است  ولی وای به حال دیوانه ای که اطرافیان نقاب عاقل براش زدن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خارروییده بر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمیگردد ازین بالا نشینی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی، همه چیز دادگرانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت كنار بیایید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی شان ومقامت پایین امد ، نا امید مشو ، زیرا افتاب هر روز غروب پایین میرود تا بامداد دیگر بالا میاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گیاهی حرارت میدهد که سر از خاک بیرون ورده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ادمهاتورااحمق فرض می کنن تومیشوی توپ زندگیشان ازهرجاکه کم میارن یاعصبانی میشن باتمام توان بهت ضربه میزنن وزخمیت می کنن... بعدکه حالشون خوب میشه یادشون میوفته که تویک انسان بودی نه توپ...