بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چيزي كه هميشه بوده و خواهد ماند حماقت انسان است  و از دروغ شنيدن لذت مي برد  چرا كه حقيقت خدا را چندين هزار سال در لابلاي بت و امثال آن پنهان نمي كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اداره کردن خودت از عقلت استفاده کن و براي اداره کردن ديگران از قلبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه بمانيد اما مانند عاقلان رفتار کنيد. خطر متفاوت بودن را بپذيريد، اما بياموزيد بدون جلب توجه متفاوت باشيد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که اراده قوی نداشته باشد، به زودی در مقابل مشکلات مغلوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا چیزی وجود ندارد که ارزش ناراحت شدن را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی بلند حرف می زند صدایش را می شنوند ، اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش می دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا به اندازه آرزوهات تلاش کن یا به اندازه تلاشات آرزو کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات خود را با مداد بنویس و پاک کن را در اختیار خدا بگذار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بازیگر زندگی خود نباشی بازیچه ی آن خواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت به خودت مغرور نشو ....... برگ ها هميشه وفتي مي ريزن که فکر مي کنن طلا شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که اراده و استقامت دارد، هرگز روی شکست را نمی بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدم را دانشمند می کند، مطالبی نیست که می خواند،   بلکه چیزهای است که یاد می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم، شبیه به ماهی است . گرفتنش آسان است و نگاه داشتنش ، دشوار. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا کردت در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیدها به همان سادگی که درها را باز می کنند به همان آسانی هم قفل می کنند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چيزي كه هميشه بوده و خواهد ماند حماقت انسان است  و از دروغ شنيدن لذت مي برد  چرا كه حقيقت خدا را چندين هزار سال در لابلاي بت و امثال آن پنهان نمي كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اداره کردن خودت از عقلت استفاده کن و براي اداره کردن ديگران از قلبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه بمانيد اما مانند عاقلان رفتار کنيد. خطر متفاوت بودن را بپذيريد، اما بياموزيد بدون جلب توجه متفاوت باشيد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که اراده قوی نداشته باشد، به زودی در مقابل مشکلات مغلوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا چیزی وجود ندارد که ارزش ناراحت شدن را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی بلند حرف می زند صدایش را می شنوند ، اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش می دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا به اندازه آرزوهات تلاش کن یا به اندازه تلاشات آرزو کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات خود را با مداد بنویس و پاک کن را در اختیار خدا بگذار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بازیگر زندگی خود نباشی بازیچه ی آن خواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت به خودت مغرور نشو ....... برگ ها هميشه وفتي مي ريزن که فکر مي کنن طلا شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که اراده و استقامت دارد، هرگز روی شکست را نمی بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدم را دانشمند می کند، مطالبی نیست که می خواند،   بلکه چیزهای است که یاد می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم، شبیه به ماهی است . گرفتنش آسان است و نگاه داشتنش ، دشوار. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا کردت در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیدها به همان سادگی که درها را باز می کنند به همان آسانی هم قفل می کنند