بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا به اندازه آرزوهات تلاش کن یا به اندازه تلاشات آرزو کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات خود را با مداد بنویس و پاک کن را در اختیار خدا بگذار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بازیگر زندگی خود نباشی بازیچه ی آن خواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت به خودت مغرور نشو ....... برگ ها هميشه وفتي مي ريزن که فکر مي کنن طلا شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که اراده و استقامت دارد، هرگز روی شکست را نمی بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدم را دانشمند می کند، مطالبی نیست که می خواند،   بلکه چیزهای است که یاد می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم، شبیه به ماهی است . گرفتنش آسان است و نگاه داشتنش ، دشوار. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا کردت در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیدها به همان سادگی که درها را باز می کنند به همان آسانی هم قفل می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ،   درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفهوم تمرکز این است که ذهن، پیوسته متوجه یک موضوع واحد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا كردن يك كار انساني است، اما تكرار آن يك كار حيواني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فیلمی است که کارگردانی اش به دست ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان می تواند همان کار معجزه را انجام دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پرنده ی کوچک که زیر برگها آواز می خواند برای اثبات خدا کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکین 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا به اندازه آرزوهات تلاش کن یا به اندازه تلاشات آرزو کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات خود را با مداد بنویس و پاک کن را در اختیار خدا بگذار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بازیگر زندگی خود نباشی بازیچه ی آن خواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت به خودت مغرور نشو ....... برگ ها هميشه وفتي مي ريزن که فکر مي کنن طلا شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که اراده و استقامت دارد، هرگز روی شکست را نمی بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدم را دانشمند می کند، مطالبی نیست که می خواند،   بلکه چیزهای است که یاد می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم، شبیه به ماهی است . گرفتنش آسان است و نگاه داشتنش ، دشوار. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا کردت در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیدها به همان سادگی که درها را باز می کنند به همان آسانی هم قفل می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ،   درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفهوم تمرکز این است که ذهن، پیوسته متوجه یک موضوع واحد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا كردن يك كار انساني است، اما تكرار آن يك كار حيواني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فیلمی است که کارگردانی اش به دست ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان می تواند همان کار معجزه را انجام دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پرنده ی کوچک که زیر برگها آواز می خواند برای اثبات خدا کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکین