بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی چرا باختی؟ چون وقتی میخواستی من ببازم من یارت بودم نه حریفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن "یادت باشد که یوسف به طرف درهای بسته دوید خدای تو و یوسف یکی است"  خدای منو یو سف یکیست اما من کجا و یوسف بودن کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با کشیش ها بود گالیله....!!!! زمین آنقدر ها هم گرد نیست........ هرکس میرود.... دیگر باز نمیگردد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برواز واقعی برادران رایت . گذشتن از مرز محال بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنجاندن کسانی که دوسشان داریم چند ثانیه طول میکشد ولی جبرانش سالها.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن گذشته یعنی افکارتان را بشناسید اگر میبینید که مدام درگیر گذشته هستید .با ملایمت افکارتان را به زمان حال برگردانید. سعی کنید این عادت را کنار بگذارید که مدام به اشتباهات گذشته فکر کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها، اندوه هایی که در دل خدا انبوه شد بادها آه های اویند خورشید،چشم راست او ماه،چشم چپش و افق پلک های خونینش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک "فهم‏"‏ است..‏!! فکر "زنجیر‏" کنی یا‏"پرواز‏" در همان خواهی ماند!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم،دل درد را به یک زبان ناله میکردیم، همه میفهمیدند!!عجیب است بزرگ که شدیم درد دل را به صد زبان میگوئیم کسی نمیفهمد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته جای خوبی برای سرزدن هست . . اما... قطعا جای خوبی برای اقامت نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‫یک رابطه خوب زمانی است که... کسی پذیرای گذشته، پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عينک سبزی است که با آن انسان کاه را يونجه می بيند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده مردن خیلی بهتر است . . .  . . . بهتر از روی دوزانو زندگی کردن است ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقه شکستن ، قانون طوفان است..... تو نسیم باش و نوازشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر بسپار ! حفظ دروغ نیاز به انرژی دارد ؛ و ترس از برملا شدن آن تولید اضطراب می کند ، و پوشاندن آن تلف کردن وقت است . . . !!! یه بار مرد و مردونه راستش رو بگو خلاص ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پیش ، زمانی توانستم بپذریم باور های اشتباه زیادی در من وجود دارد ، که اعتقاداتم مرا به هدفم نمیرساندند .. .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی چرا باختی؟ چون وقتی میخواستی من ببازم من یارت بودم نه حریفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن "یادت باشد که یوسف به طرف درهای بسته دوید خدای تو و یوسف یکی است"  خدای منو یو سف یکیست اما من کجا و یوسف بودن کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با کشیش ها بود گالیله....!!!! زمین آنقدر ها هم گرد نیست........ هرکس میرود.... دیگر باز نمیگردد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برواز واقعی برادران رایت . گذشتن از مرز محال بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنجاندن کسانی که دوسشان داریم چند ثانیه طول میکشد ولی جبرانش سالها.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن گذشته یعنی افکارتان را بشناسید اگر میبینید که مدام درگیر گذشته هستید .با ملایمت افکارتان را به زمان حال برگردانید. سعی کنید این عادت را کنار بگذارید که مدام به اشتباهات گذشته فکر کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها، اندوه هایی که در دل خدا انبوه شد بادها آه های اویند خورشید،چشم راست او ماه،چشم چپش و افق پلک های خونینش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک "فهم‏"‏ است..‏!! فکر "زنجیر‏" کنی یا‏"پرواز‏" در همان خواهی ماند!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم،دل درد را به یک زبان ناله میکردیم، همه میفهمیدند!!عجیب است بزرگ که شدیم درد دل را به صد زبان میگوئیم کسی نمیفهمد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته جای خوبی برای سرزدن هست . . اما... قطعا جای خوبی برای اقامت نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‫یک رابطه خوب زمانی است که... کسی پذیرای گذشته، پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عينک سبزی است که با آن انسان کاه را يونجه می بيند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده مردن خیلی بهتر است . . .  . . . بهتر از روی دوزانو زندگی کردن است ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقه شکستن ، قانون طوفان است..... تو نسیم باش و نوازشکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر بسپار ! حفظ دروغ نیاز به انرژی دارد ؛ و ترس از برملا شدن آن تولید اضطراب می کند ، و پوشاندن آن تلف کردن وقت است . . . !!! یه بار مرد و مردونه راستش رو بگو خلاص ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتها پیش ، زمانی توانستم بپذریم باور های اشتباه زیادی در من وجود دارد ، که اعتقاداتم مرا به هدفم نمیرساندند .. .