بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ زماني فراميرسد ك انسان با نگاه ب گذشته و حال خود رغبتي براي مواجهه با آينده نداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه بهترین دوست منه.....چون وقتایی که گریه میکنم هرگز بهم نمیخنده....:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین زبون دنیا زبون ِ آدم زبون نفهمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حس روییدن در تو باشد در کویر هم خواهی رویید.((خوزه مورینیو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید در واقع هزار ویک اشتباه از شما سر زده است.((ابن سینا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش یک احساس به شدّت آن نیست؛ به مدّت آن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند وقتی دِلتان میشکند  مثل کوه اُستوار باش  اما غافل ازینند که  دِل کوه را هم تونل کردن این آدمها ما که انسانیم جای خود داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی دنیا را به جایی بهتر تبدیل کنی نگاهی به خودت بنداز و خود را تغییر بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که با صدای بلند حرف میزنه چیزی واسه گفتن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی اینقدتنهایی وبی کس واسه داشتن کسیکه نمیدونی دوسش داری واون دوست داره ی نه هرکاری میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كن سهراب...قايقت جا دارد؟من هم از همهمه ي روي زمين بيزارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به حریفم فرصت میدهم! یا کنار میرود.. یا کنارش میزنم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفم را حتی در مرکز زمین بگذارند،برای بدست آوردنش ! زمین را متلاشی میکنم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین ما آنقدر خوبی هست  و در بهترین ما آنقدر بدی هست که هیچ یک از ما شایستگی آن را نداریم که از دیگران عیب جویی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوب همه باش معشوق يكي. مهرت را به همه هديه كن عشقت را به يكي.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ زماني فراميرسد ك انسان با نگاه ب گذشته و حال خود رغبتي براي مواجهه با آينده نداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه بهترین دوست منه.....چون وقتایی که گریه میکنم هرگز بهم نمیخنده....:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین زبون دنیا زبون ِ آدم زبون نفهمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حس روییدن در تو باشد در کویر هم خواهی رویید.((خوزه مورینیو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید در واقع هزار ویک اشتباه از شما سر زده است.((ابن سینا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش یک احساس به شدّت آن نیست؛ به مدّت آن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند وقتی دِلتان میشکند  مثل کوه اُستوار باش  اما غافل ازینند که  دِل کوه را هم تونل کردن این آدمها ما که انسانیم جای خود داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی دنیا را به جایی بهتر تبدیل کنی نگاهی به خودت بنداز و خود را تغییر بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که با صدای بلند حرف میزنه چیزی واسه گفتن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی اینقدتنهایی وبی کس واسه داشتن کسیکه نمیدونی دوسش داری واون دوست داره ی نه هرکاری میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كن سهراب...قايقت جا دارد؟من هم از همهمه ي روي زمين بيزارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به حریفم فرصت میدهم! یا کنار میرود.. یا کنارش میزنم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفم را حتی در مرکز زمین بگذارند،برای بدست آوردنش ! زمین را متلاشی میکنم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین ما آنقدر خوبی هست  و در بهترین ما آنقدر بدی هست که هیچ یک از ما شایستگی آن را نداریم که از دیگران عیب جویی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوب همه باش معشوق يكي. مهرت را به همه هديه كن عشقت را به يكي.