بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی دنیا را به جایی بهتر تبدیل کنی نگاهی به خودت بنداز و خود را تغییر بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که با صدای بلند حرف میزنه چیزی واسه گفتن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی اینقدتنهایی وبی کس واسه داشتن کسیکه نمیدونی دوسش داری واون دوست داره ی نه هرکاری میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كن سهراب...قايقت جا دارد؟من هم از همهمه ي روي زمين بيزارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به حریفم فرصت میدهم! یا کنار میرود.. یا کنارش میزنم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفم را حتی در مرکز زمین بگذارند،برای بدست آوردنش ! زمین را متلاشی میکنم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین ما آنقدر خوبی هست  و در بهترین ما آنقدر بدی هست که هیچ یک از ما شایستگی آن را نداریم که از دیگران عیب جویی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوب همه باش معشوق يكي. مهرت را به همه هديه كن عشقت را به يكي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی چرا باختی؟ چون وقتی میخواستی من ببازم من یارت بودم نه حریفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن "یادت باشد که یوسف به طرف درهای بسته دوید خدای تو و یوسف یکی است"  خدای منو یو سف یکیست اما من کجا و یوسف بودن کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با کشیش ها بود گالیله....!!!! زمین آنقدر ها هم گرد نیست........ هرکس میرود.... دیگر باز نمیگردد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برواز واقعی برادران رایت . گذشتن از مرز محال بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنجاندن کسانی که دوسشان داریم چند ثانیه طول میکشد ولی جبرانش سالها.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن گذشته یعنی افکارتان را بشناسید اگر میبینید که مدام درگیر گذشته هستید .با ملایمت افکارتان را به زمان حال برگردانید. سعی کنید این عادت را کنار بگذارید که مدام به اشتباهات گذشته فکر کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها، اندوه هایی که در دل خدا انبوه شد بادها آه های اویند خورشید،چشم راست او ماه،چشم چپش و افق پلک های خونینش.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی دنیا را به جایی بهتر تبدیل کنی نگاهی به خودت بنداز و خود را تغییر بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که با صدای بلند حرف میزنه چیزی واسه گفتن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی اینقدتنهایی وبی کس واسه داشتن کسیکه نمیدونی دوسش داری واون دوست داره ی نه هرکاری میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كن سهراب...قايقت جا دارد؟من هم از همهمه ي روي زمين بيزارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به حریفم فرصت میدهم! یا کنار میرود.. یا کنارش میزنم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفم را حتی در مرکز زمین بگذارند،برای بدست آوردنش ! زمین را متلاشی میکنم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین ما آنقدر خوبی هست  و در بهترین ما آنقدر بدی هست که هیچ یک از ما شایستگی آن را نداریم که از دیگران عیب جویی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوب همه باش معشوق يكي. مهرت را به همه هديه كن عشقت را به يكي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی چرا باختی؟ چون وقتی میخواستی من ببازم من یارت بودم نه حریفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن "یادت باشد که یوسف به طرف درهای بسته دوید خدای تو و یوسف یکی است"  خدای منو یو سف یکیست اما من کجا و یوسف بودن کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با کشیش ها بود گالیله....!!!! زمین آنقدر ها هم گرد نیست........ هرکس میرود.... دیگر باز نمیگردد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برواز واقعی برادران رایت . گذشتن از مرز محال بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنجاندن کسانی که دوسشان داریم چند ثانیه طول میکشد ولی جبرانش سالها.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن گذشته یعنی افکارتان را بشناسید اگر میبینید که مدام درگیر گذشته هستید .با ملایمت افکارتان را به زمان حال برگردانید. سعی کنید این عادت را کنار بگذارید که مدام به اشتباهات گذشته فکر کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه ها، اندوه هایی که در دل خدا انبوه شد بادها آه های اویند خورشید،چشم راست او ماه،چشم چپش و افق پلک های خونینش.