بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی به آرزوهام بگه داره دیر میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رابد ساخته اند............کسی را که دوستش داری دوستت ندارد..........کسی که تورا دوست دارد دوستش نداری...............وکسی را که دوست داری واو هم دوستت دارد به رسم ایین به هم نمیرسید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را گدایی نکنید............زیرا چیزی راکه به گدا میدهند با ارزش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آنجایی ست که نبودنت آه هیچکس را بلند نکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز آدم به حوا و حوا به آدم همیشگی ست... اما مراقب باشیم به هر موجودی بنام آدم و حوا اعتماد نکنیم ! علم شبیه سازی انسان غوغا کرده است این روزها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشی از نامه ی چارلی چاپلین به دخترش: مشکلات انسانهای کوچک را متلاشی و انسان های بزرگ را متعالی میسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازهمان دستي خنجرخوردم كه سرسفره ام غذاميخورد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگراززمين به خورشيدنگاه كني اندازه يه توپ واليبال ديده ميشه درحاليكه واقعيت اينطورنيست.... بانگاه كردن به آدما قضاوت نكن شايدازنظرتوكوچيك باشن امااحتمال داره ازتودورباشن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در جوار هم زندگی میکنیم پس هدف ما باید کمک به یکدیگر باشد . اگر هم نتوانیم به همدیگر کمک کنیم لا اقل موجب رنجش هم نشویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند هر چند غمگینی..... ببخش هر چند مسکینی....... و فراموش کن هر چند دلگیری اینگونه بودن زیباست هر چند آسان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز و هیچ کسِ دیگر در این جهان نیست که شایسته ی آن باشد دختری ناخن پایش را بخاطر او عریان کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اعتقادات دیگران باورهای مثبت بیاموز،اگر کسی اعتقادادت را نپذیرفت،برایش دعا کن که باورهای بهتری داشته باشد.. اما اگر کسی به اعتقادادت توهین کند و سکوت کنی،بزودی نابود میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوستی با انسان حسود بپرهیز،یا آنقدر قوی شو که وقتی از پشت به تو خنجر میزنند، فقط کمرت را بخارانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انكه در حضورت از تو بترسد در غيابت از تو نفرت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راهت ادامه بده ! اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که واق واق می کند سنگ  پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی ... "لارنس استرن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چرا تو اين دوروزمونه به هركى احترام ميذارم فكر ميكنه محتاجشم.به من اعتماد نداره يا خودشو لايق احترام نميبينه؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی به آرزوهام بگه داره دیر میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رابد ساخته اند............کسی را که دوستش داری دوستت ندارد..........کسی که تورا دوست دارد دوستش نداری...............وکسی را که دوست داری واو هم دوستت دارد به رسم ایین به هم نمیرسید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را گدایی نکنید............زیرا چیزی راکه به گدا میدهند با ارزش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آنجایی ست که نبودنت آه هیچکس را بلند نکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز آدم به حوا و حوا به آدم همیشگی ست... اما مراقب باشیم به هر موجودی بنام آدم و حوا اعتماد نکنیم ! علم شبیه سازی انسان غوغا کرده است این روزها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشی از نامه ی چارلی چاپلین به دخترش: مشکلات انسانهای کوچک را متلاشی و انسان های بزرگ را متعالی میسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازهمان دستي خنجرخوردم كه سرسفره ام غذاميخورد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگراززمين به خورشيدنگاه كني اندازه يه توپ واليبال ديده ميشه درحاليكه واقعيت اينطورنيست.... بانگاه كردن به آدما قضاوت نكن شايدازنظرتوكوچيك باشن امااحتمال داره ازتودورباشن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در جوار هم زندگی میکنیم پس هدف ما باید کمک به یکدیگر باشد . اگر هم نتوانیم به همدیگر کمک کنیم لا اقل موجب رنجش هم نشویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند هر چند غمگینی..... ببخش هر چند مسکینی....... و فراموش کن هر چند دلگیری اینگونه بودن زیباست هر چند آسان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز و هیچ کسِ دیگر در این جهان نیست که شایسته ی آن باشد دختری ناخن پایش را بخاطر او عریان کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اعتقادات دیگران باورهای مثبت بیاموز،اگر کسی اعتقادادت را نپذیرفت،برایش دعا کن که باورهای بهتری داشته باشد.. اما اگر کسی به اعتقادادت توهین کند و سکوت کنی،بزودی نابود میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوستی با انسان حسود بپرهیز،یا آنقدر قوی شو که وقتی از پشت به تو خنجر میزنند، فقط کمرت را بخارانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انكه در حضورت از تو بترسد در غيابت از تو نفرت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راهت ادامه بده ! اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که واق واق می کند سنگ  پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی ... "لارنس استرن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چرا تو اين دوروزمونه به هركى احترام ميذارم فكر ميكنه محتاجشم.به من اعتماد نداره يا خودشو لايق احترام نميبينه؟