بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگراززمين به خورشيدنگاه كني اندازه يه توپ واليبال ديده ميشه درحاليكه واقعيت اينطورنيست.... بانگاه كردن به آدما قضاوت نكن شايدازنظرتوكوچيك باشن امااحتمال داره ازتودورباشن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در جوار هم زندگی میکنیم پس هدف ما باید کمک به یکدیگر باشد . اگر هم نتوانیم به همدیگر کمک کنیم لا اقل موجب رنجش هم نشویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند هر چند غمگینی..... ببخش هر چند مسکینی....... و فراموش کن هر چند دلگیری اینگونه بودن زیباست هر چند آسان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز و هیچ کسِ دیگر در این جهان نیست که شایسته ی آن باشد دختری ناخن پایش را بخاطر او عریان کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اعتقادات دیگران باورهای مثبت بیاموز،اگر کسی اعتقادادت را نپذیرفت،برایش دعا کن که باورهای بهتری داشته باشد.. اما اگر کسی به اعتقادادت توهین کند و سکوت کنی،بزودی نابود میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوستی با انسان حسود بپرهیز،یا آنقدر قوی شو که وقتی از پشت به تو خنجر میزنند، فقط کمرت را بخارانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انكه در حضورت از تو بترسد در غيابت از تو نفرت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راهت ادامه بده ! اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که واق واق می کند سنگ  پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی ... "لارنس استرن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چرا تو اين دوروزمونه به هركى احترام ميذارم فكر ميكنه محتاجشم.به من اعتماد نداره يا خودشو لايق احترام نميبينه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ زماني فراميرسد ك انسان با نگاه ب گذشته و حال خود رغبتي براي مواجهه با آينده نداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه بهترین دوست منه.....چون وقتایی که گریه میکنم هرگز بهم نمیخنده....:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین زبون دنیا زبون ِ آدم زبون نفهمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حس روییدن در تو باشد در کویر هم خواهی رویید.((خوزه مورینیو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید در واقع هزار ویک اشتباه از شما سر زده است.((ابن سینا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش یک احساس به شدّت آن نیست؛ به مدّت آن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند وقتی دِلتان میشکند  مثل کوه اُستوار باش  اما غافل ازینند که  دِل کوه را هم تونل کردن این آدمها ما که انسانیم جای خود داریم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگراززمين به خورشيدنگاه كني اندازه يه توپ واليبال ديده ميشه درحاليكه واقعيت اينطورنيست.... بانگاه كردن به آدما قضاوت نكن شايدازنظرتوكوچيك باشن امااحتمال داره ازتودورباشن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در جوار هم زندگی میکنیم پس هدف ما باید کمک به یکدیگر باشد . اگر هم نتوانیم به همدیگر کمک کنیم لا اقل موجب رنجش هم نشویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخند هر چند غمگینی..... ببخش هر چند مسکینی....... و فراموش کن هر چند دلگیری اینگونه بودن زیباست هر چند آسان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز و هیچ کسِ دیگر در این جهان نیست که شایسته ی آن باشد دختری ناخن پایش را بخاطر او عریان کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اعتقادات دیگران باورهای مثبت بیاموز،اگر کسی اعتقادادت را نپذیرفت،برایش دعا کن که باورهای بهتری داشته باشد.. اما اگر کسی به اعتقادادت توهین کند و سکوت کنی،بزودی نابود میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوستی با انسان حسود بپرهیز،یا آنقدر قوی شو که وقتی از پشت به تو خنجر میزنند، فقط کمرت را بخارانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انكه در حضورت از تو بترسد در غيابت از تو نفرت دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راهت ادامه بده ! اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که واق واق می کند سنگ  پرتاب کنی هرگز به مقصد نمی رسی ... "لارنس استرن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چرا تو اين دوروزمونه به هركى احترام ميذارم فكر ميكنه محتاجشم.به من اعتماد نداره يا خودشو لايق احترام نميبينه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ زماني فراميرسد ك انسان با نگاه ب گذشته و حال خود رغبتي براي مواجهه با آينده نداشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه بهترین دوست منه.....چون وقتایی که گریه میکنم هرگز بهم نمیخنده....:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین زبون دنیا زبون ِ آدم زبون نفهمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حس روییدن در تو باشد در کویر هم خواهی رویید.((خوزه مورینیو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید در واقع هزار ویک اشتباه از شما سر زده است.((ابن سینا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش یک احساس به شدّت آن نیست؛ به مدّت آن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند وقتی دِلتان میشکند  مثل کوه اُستوار باش  اما غافل ازینند که  دِل کوه را هم تونل کردن این آدمها ما که انسانیم جای خود داریم