بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش به خیر اون روزایی که فکر میکردم، تنهایی یعنی وقتی که فقط کسی خونه نیست…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بد است ، اما بد تر از آن این است که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی آدم هایی که بود و نبودشان، به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى يك زندگی خوب: مثل سگ كار كن، مثل اسب بخور، مثل روباه فكر كن و مثل خرگوش بازى كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روزهایی هست که انسان در آن کسانی را که دوست می داشته است بیگانه می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندها بر این باورند که چوپان آنها را دوست دارد.غافل از این که چوپان صمیمی ترین دوست قصاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراژدی این نیست که تنها باشی،بلکه این است که نتوانی تنها باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما آنچه در کویر زیبا می روید , خیال است ! این تنها درختی است که در کویر خوب زندگی می کند , می نالد و گل افشاند و گل های خیال !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند  ودر اشکار از آنانی که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهاییمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش تضمینی برای رفتار خوب نیست، اما جهل ... یک تضمین بالقوه برای رفتار بد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی به آرزوهام بگه داره دیر میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رابد ساخته اند............کسی را که دوستش داری دوستت ندارد..........کسی که تورا دوست دارد دوستش نداری...............وکسی را که دوست داری واو هم دوستت دارد به رسم ایین به هم نمیرسید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را گدایی نکنید............زیرا چیزی راکه به گدا میدهند با ارزش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آنجایی ست که نبودنت آه هیچکس را بلند نکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز آدم به حوا و حوا به آدم همیشگی ست... اما مراقب باشیم به هر موجودی بنام آدم و حوا اعتماد نکنیم ! علم شبیه سازی انسان غوغا کرده است این روزها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشی از نامه ی چارلی چاپلین به دخترش: مشکلات انسانهای کوچک را متلاشی و انسان های بزرگ را متعالی میسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازهمان دستي خنجرخوردم كه سرسفره ام غذاميخورد......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش به خیر اون روزایی که فکر میکردم، تنهایی یعنی وقتی که فقط کسی خونه نیست…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی بد است ، اما بد تر از آن این است که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی آدم هایی که بود و نبودشان، به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى يك زندگی خوب: مثل سگ كار كن، مثل اسب بخور، مثل روباه فكر كن و مثل خرگوش بازى كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روزهایی هست که انسان در آن کسانی را که دوست می داشته است بیگانه می یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفندها بر این باورند که چوپان آنها را دوست دارد.غافل از این که چوپان صمیمی ترین دوست قصاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراژدی این نیست که تنها باشی،بلکه این است که نتوانی تنها باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما آنچه در کویر زیبا می روید , خیال است ! این تنها درختی است که در کویر خوب زندگی می کند , می نالد و گل افشاند و گل های خیال !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند  ودر اشکار از آنانی که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهاییمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش تضمینی برای رفتار خوب نیست، اما جهل ... یک تضمین بالقوه برای رفتار بد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی به آرزوهام بگه داره دیر میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رابد ساخته اند............کسی را که دوستش داری دوستت ندارد..........کسی که تورا دوست دارد دوستش نداری...............وکسی را که دوست داری واو هم دوستت دارد به رسم ایین به هم نمیرسید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را گدایی نکنید............زیرا چیزی راکه به گدا میدهند با ارزش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آنجایی ست که نبودنت آه هیچکس را بلند نکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز آدم به حوا و حوا به آدم همیشگی ست... اما مراقب باشیم به هر موجودی بنام آدم و حوا اعتماد نکنیم ! علم شبیه سازی انسان غوغا کرده است این روزها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشی از نامه ی چارلی چاپلین به دخترش: مشکلات انسانهای کوچک را متلاشی و انسان های بزرگ را متعالی میسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازهمان دستي خنجرخوردم كه سرسفره ام غذاميخورد......