بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافی فقط از ته دلت خدا رو بخوای می بینی کاراتون خود ب خود حل میشه.. اعتقاد داشته باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را سنگي نگه مي دارد/خودم را گوري... و يادم را...نمي دانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق ِ متفکر و متعصّب این است که اولی پُر است از سوال های بی جواب ... ، دومّی پُر است از جواب های بی سوال ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــهــا ، نــمـی فـهمـنـت …. تـرجـمـه ات مـیـکـنـنـد ؛ آن هـم بـه زبـان خـودشــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو دنیا ما آدما یه حالتی هست به نام کم آوردن تو که خدایی و نمی تونی تجربش کنی هر کی کم آورد نزار خیلی اذیت بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنی باید در عشق چند باری در زندگی اش شکست بخورد تا قدر عاشق واقعی اش را بداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین وسیله برای فراموشی،دیدار دوباره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلی هستیم که هرگز در آینده نخواهیم گفت: کجایی جوانی که یادش بخیر!!! هیچ یاد خیری نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت ها همیشه در اوج اعتماد ها توسط نزدیک ترین دوستان اتفاق می افتد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

»درســـــــــــت بودن« بسیار ارزشـــــــــمندتر از »زرنــــــــــگ بودن«است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز خفت آورتر از این نیست که ببینی ابلهی در آنچه تو شکست خورده ای موفق شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی 2 نفر باش.یکی واسه خودت ، یکی واسه دیگران... واسه خودت زندگی کن ، واسه دیگران زندگی باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادی که یک "نه‏"‏ مقدس دارند پیشرفت میکنند‏.‏↳‏ ناشناس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الكساندر دوما ميگه...هيچ وقت قول يك پسر بچه را جدي نگير اما هميشه از تهديدات يك دختر بچه بترس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نام .... نه چهره .... نه اثر انگشت ....!!! آدم ها را از طرز " آه " کشیدن شان بشناسید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیـلی احمقیـم اگه فکر کنیـم آدمـا، تـوی شوخـی دلشـون نمی شکنـه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافی فقط از ته دلت خدا رو بخوای می بینی کاراتون خود ب خود حل میشه.. اعتقاد داشته باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را سنگي نگه مي دارد/خودم را گوري... و يادم را...نمي دانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق ِ متفکر و متعصّب این است که اولی پُر است از سوال های بی جواب ... ، دومّی پُر است از جواب های بی سوال ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــهــا ، نــمـی فـهمـنـت …. تـرجـمـه ات مـیـکـنـنـد ؛ آن هـم بـه زبـان خـودشــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو دنیا ما آدما یه حالتی هست به نام کم آوردن تو که خدایی و نمی تونی تجربش کنی هر کی کم آورد نزار خیلی اذیت بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنی باید در عشق چند باری در زندگی اش شکست بخورد تا قدر عاشق واقعی اش را بداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین وسیله برای فراموشی،دیدار دوباره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلی هستیم که هرگز در آینده نخواهیم گفت: کجایی جوانی که یادش بخیر!!! هیچ یاد خیری نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت ها همیشه در اوج اعتماد ها توسط نزدیک ترین دوستان اتفاق می افتد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

»درســـــــــــت بودن« بسیار ارزشـــــــــمندتر از »زرنــــــــــگ بودن«است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز خفت آورتر از این نیست که ببینی ابلهی در آنچه تو شکست خورده ای موفق شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی 2 نفر باش.یکی واسه خودت ، یکی واسه دیگران... واسه خودت زندگی کن ، واسه دیگران زندگی باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادی که یک "نه‏"‏ مقدس دارند پیشرفت میکنند‏.‏↳‏ ناشناس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الكساندر دوما ميگه...هيچ وقت قول يك پسر بچه را جدي نگير اما هميشه از تهديدات يك دختر بچه بترس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه نام .... نه چهره .... نه اثر انگشت ....!!! آدم ها را از طرز " آه " کشیدن شان بشناسید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیـلی احمقیـم اگه فکر کنیـم آدمـا، تـوی شوخـی دلشـون نمی شکنـه