بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفای خودمونی توش نوشته میشه وقتی سکوت خدا را در برابر عبادتت دیدی، نگو خدا با من قهر است. او به تمام کائنات فرمان سکوت داده، تا حرف دل تو را بشنود. پس حـــرف دلـت را بگــــو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یا موفق میشوم یا به اهدافم میرسم راه سومی وجود ندارد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آب های دریاها هم نمیتوانند یک کشتی سالم را غرق کنند مگر اینکه بتوانند داخلش نفوذ کنند،همین طور تمام نکات نکات منفی زندگی نمیتوانند روی ما اثر بگذارند مگر اینکه ما اجازه نفوذ به آنها بدهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... کسی که ... ... به فکر ... ... آینده خودش نیست ... ... نمی تواند ... ... آینده کسی باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد ساکت،پر سر و صداترین افکار را دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلوم نیست انسان چرا همیشه عاشق کسی می شود که شایستگی عشقش را ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بودن نیست شدن است! لطفا چند بار بخونید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبران آنچه بخاطر سکوت از دست میدهی آسانتر است از جبران آنچه به سبب گفتار از دست میرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن اونقدرکامل باشی که  بزرگترین تنبیهت برای دیگران گرفتن خودت از اونها باشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بینان در هر خطری فرصتی میبینند و بدبینان در هر فرصتی خطری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگيمون هم شده مثه مار و پله زرتي ده رديف سقوط مي كنيم سرِ هيچ و پوچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان رکوع کرد خداوند به او اینهمه ستااااااااره بخشید ****** رکوعی باید تا اسمان قلبمان ستاره باران شود******

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین روانکاوها هستند ولی وقتی عاشق می شوند تبدیل می شوند به بهترین بیماران روانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بی ارزش ترین چیزیه که میتونه ادما رو با ارزش کنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفای خودمونی توش نوشته میشه وقتی سکوت خدا را در برابر عبادتت دیدی، نگو خدا با من قهر است. او به تمام کائنات فرمان سکوت داده، تا حرف دل تو را بشنود. پس حـــرف دلـت را بگــــو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یا موفق میشوم یا به اهدافم میرسم راه سومی وجود ندارد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آب های دریاها هم نمیتوانند یک کشتی سالم را غرق کنند مگر اینکه بتوانند داخلش نفوذ کنند،همین طور تمام نکات نکات منفی زندگی نمیتوانند روی ما اثر بگذارند مگر اینکه ما اجازه نفوذ به آنها بدهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... کسی که ... ... به فکر ... ... آینده خودش نیست ... ... نمی تواند ... ... آینده کسی باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد ساکت،پر سر و صداترین افکار را دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلوم نیست انسان چرا همیشه عاشق کسی می شود که شایستگی عشقش را ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بودن نیست شدن است! لطفا چند بار بخونید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبران آنچه بخاطر سکوت از دست میدهی آسانتر است از جبران آنچه به سبب گفتار از دست میرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن اونقدرکامل باشی که  بزرگترین تنبیهت برای دیگران گرفتن خودت از اونها باشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بینان در هر خطری فرصتی میبینند و بدبینان در هر فرصتی خطری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگيمون هم شده مثه مار و پله زرتي ده رديف سقوط مي كنيم سرِ هيچ و پوچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان رکوع کرد خداوند به او اینهمه ستااااااااره بخشید ****** رکوعی باید تا اسمان قلبمان ستاره باران شود******

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین روانکاوها هستند ولی وقتی عاشق می شوند تبدیل می شوند به بهترین بیماران روانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بی ارزش ترین چیزیه که میتونه ادما رو با ارزش کنه