بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بودن نیست شدن است! لطفا چند بار بخونید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبران آنچه بخاطر سکوت از دست میدهی آسانتر است از جبران آنچه به سبب گفتار از دست میرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن اونقدرکامل باشی که  بزرگترین تنبیهت برای دیگران گرفتن خودت از اونها باشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بینان در هر خطری فرصتی میبینند و بدبینان در هر فرصتی خطری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگيمون هم شده مثه مار و پله زرتي ده رديف سقوط مي كنيم سرِ هيچ و پوچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان رکوع کرد خداوند به او اینهمه ستااااااااره بخشید ****** رکوعی باید تا اسمان قلبمان ستاره باران شود******

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین روانکاوها هستند ولی وقتی عاشق می شوند تبدیل می شوند به بهترین بیماران روانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بی ارزش ترین چیزیه که میتونه ادما رو با ارزش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافی فقط از ته دلت خدا رو بخوای می بینی کاراتون خود ب خود حل میشه.. اعتقاد داشته باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را سنگي نگه مي دارد/خودم را گوري... و يادم را...نمي دانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق ِ متفکر و متعصّب این است که اولی پُر است از سوال های بی جواب ... ، دومّی پُر است از جواب های بی سوال ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــهــا ، نــمـی فـهمـنـت …. تـرجـمـه ات مـیـکـنـنـد ؛ آن هـم بـه زبـان خـودشــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو دنیا ما آدما یه حالتی هست به نام کم آوردن تو که خدایی و نمی تونی تجربش کنی هر کی کم آورد نزار خیلی اذیت بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنی باید در عشق چند باری در زندگی اش شکست بخورد تا قدر عاشق واقعی اش را بداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین وسیله برای فراموشی،دیدار دوباره است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بودن نیست شدن است! لطفا چند بار بخونید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبران آنچه بخاطر سکوت از دست میدهی آسانتر است از جبران آنچه به سبب گفتار از دست میرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن اونقدرکامل باشی که  بزرگترین تنبیهت برای دیگران گرفتن خودت از اونها باشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بینان در هر خطری فرصتی میبینند و بدبینان در هر فرصتی خطری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگيمون هم شده مثه مار و پله زرتي ده رديف سقوط مي كنيم سرِ هيچ و پوچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان رکوع کرد خداوند به او اینهمه ستااااااااره بخشید ****** رکوعی باید تا اسمان قلبمان ستاره باران شود******

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین روانکاوها هستند ولی وقتی عاشق می شوند تبدیل می شوند به بهترین بیماران روانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول بی ارزش ترین چیزیه که میتونه ادما رو با ارزش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافی فقط از ته دلت خدا رو بخوای می بینی کاراتون خود ب خود حل میشه.. اعتقاد داشته باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را سنگي نگه مي دارد/خودم را گوري... و يادم را...نمي دانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق ِ متفکر و متعصّب این است که اولی پُر است از سوال های بی جواب ... ، دومّی پُر است از جواب های بی سوال ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــهــا ، نــمـی فـهمـنـت …. تـرجـمـه ات مـیـکـنـنـد ؛ آن هـم بـه زبـان خـودشــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو دنیا ما آدما یه حالتی هست به نام کم آوردن تو که خدایی و نمی تونی تجربش کنی هر کی کم آورد نزار خیلی اذیت بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زنی باید در عشق چند باری در زندگی اش شکست بخورد تا قدر عاشق واقعی اش را بداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بهترین وسیله برای فراموشی،دیدار دوباره است.