بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... ما ... ... موجودات خاكی نيستيم كه به بهشت می رويم ... ... ما ... ... موجودات بهشتی هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس فرشتگان را مى پوشند ،  آدم ها ؛ هنگام قضاوت يكديگر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از به دست اوردن انچه حقیقتا میخواهی نا امید نشو... کسی که ارزوهای بزرگ دارد بسیار قویتر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شتابی است به راه شاید ان نقطه ی نورانی راه چشم گرگان بیابان باشد . (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـل آفـتـابـگـردان رو بـه نـور مـیـچـرخـد و آدمـی رو بـه خـدا ... مـا هـمـه آفـتـابـگـردانـیـم ... آفـتـابـگـردان بـدون نـور مـیـمـیـرد ... آدمـی بـدون ایـمـان ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــــــاش همه به جایی برسیــــــــم که هر روز بگوئیــــــــم : ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم های امروزت را محکم تر از دیروز بردار زیرا آینده سختر از گذشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فهماندن چیزی به کسی که  در قبال نفهمیدنش پول می گیرد.  "احمد شاملو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد. دفعه بعدی که احساس بی حوصلگی و ناراحتی کردید، لبخند بزنید. لبخند به بدن حقه می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند مسری است. لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می کنید و اطرافیان را مانند آهن ربا به سمت خود می کشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زدن استرس را از بین می برد. وقتی استرس دارید، لبخند بزنید. با اینکار استرستان کمتر می شود و می توانید برای بهبود اوضاع وارد عمل شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز داشت خوب پیش میرفت که بزرگ شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... هر چقدر ... ... عينکم را تميزتر ميکنم ... ... دنيا ... ... کثيف تر ميشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش طوری زندگی بکنیم که قبل از اینکه بمیریم ، آدمها به خاطرمون دوره هم جمع بشن و باهم بخندیم نه وقتی مردیم تو مسجد با هم دیگه و به ما بخندن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد رنگی ها با تمام وجود رنگ امیزی کردند بی خبر از این که کاغذ رنگی شان سیاه و سفید چاپ می شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کف بینی نکن  دستی که بسویت دراز شده...طالعش تویی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... ما ... ... موجودات خاكی نيستيم كه به بهشت می رويم ... ... ما ... ... موجودات بهشتی هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس فرشتگان را مى پوشند ،  آدم ها ؛ هنگام قضاوت يكديگر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از به دست اوردن انچه حقیقتا میخواهی نا امید نشو... کسی که ارزوهای بزرگ دارد بسیار قویتر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شتابی است به راه شاید ان نقطه ی نورانی راه چشم گرگان بیابان باشد . (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـل آفـتـابـگـردان رو بـه نـور مـیـچـرخـد و آدمـی رو بـه خـدا ... مـا هـمـه آفـتـابـگـردانـیـم ... آفـتـابـگـردان بـدون نـور مـیـمـیـرد ... آدمـی بـدون ایـمـان ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــــــاش همه به جایی برسیــــــــم که هر روز بگوئیــــــــم : ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم های امروزت را محکم تر از دیروز بردار زیرا آینده سختر از گذشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فهماندن چیزی به کسی که  در قبال نفهمیدنش پول می گیرد.  "احمد شاملو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد. دفعه بعدی که احساس بی حوصلگی و ناراحتی کردید، لبخند بزنید. لبخند به بدن حقه می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند مسری است. لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می کنید و اطرافیان را مانند آهن ربا به سمت خود می کشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زدن استرس را از بین می برد. وقتی استرس دارید، لبخند بزنید. با اینکار استرستان کمتر می شود و می توانید برای بهبود اوضاع وارد عمل شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز داشت خوب پیش میرفت که بزرگ شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... هر چقدر ... ... عينکم را تميزتر ميکنم ... ... دنيا ... ... کثيف تر ميشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش طوری زندگی بکنیم که قبل از اینکه بمیریم ، آدمها به خاطرمون دوره هم جمع بشن و باهم بخندیم نه وقتی مردیم تو مسجد با هم دیگه و به ما بخندن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد رنگی ها با تمام وجود رنگ امیزی کردند بی خبر از این که کاغذ رنگی شان سیاه و سفید چاپ می شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کف بینی نکن  دستی که بسویت دراز شده...طالعش تویی...