بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فهماندن چیزی به کسی که  در قبال نفهمیدنش پول می گیرد.  "احمد شاملو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد. دفعه بعدی که احساس بی حوصلگی و ناراحتی کردید، لبخند بزنید. لبخند به بدن حقه می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند مسری است. لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می کنید و اطرافیان را مانند آهن ربا به سمت خود می کشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زدن استرس را از بین می برد. وقتی استرس دارید، لبخند بزنید. با اینکار استرستان کمتر می شود و می توانید برای بهبود اوضاع وارد عمل شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز داشت خوب پیش میرفت که بزرگ شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... هر چقدر ... ... عينکم را تميزتر ميکنم ... ... دنيا ... ... کثيف تر ميشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش طوری زندگی بکنیم که قبل از اینکه بمیریم ، آدمها به خاطرمون دوره هم جمع بشن و باهم بخندیم نه وقتی مردیم تو مسجد با هم دیگه و به ما بخندن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد رنگی ها با تمام وجود رنگ امیزی کردند بی خبر از این که کاغذ رنگی شان سیاه و سفید چاپ می شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کف بینی نکن  دستی که بسویت دراز شده...طالعش تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفای خودمونی توش نوشته میشه وقتی سکوت خدا را در برابر عبادتت دیدی، نگو خدا با من قهر است. او به تمام کائنات فرمان سکوت داده، تا حرف دل تو را بشنود. پس حـــرف دلـت را بگــــو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یا موفق میشوم یا به اهدافم میرسم راه سومی وجود ندارد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آب های دریاها هم نمیتوانند یک کشتی سالم را غرق کنند مگر اینکه بتوانند داخلش نفوذ کنند،همین طور تمام نکات نکات منفی زندگی نمیتوانند روی ما اثر بگذارند مگر اینکه ما اجازه نفوذ به آنها بدهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... کسی که ... ... به فکر ... ... آینده خودش نیست ... ... نمی تواند ... ... آینده کسی باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد ساکت،پر سر و صداترین افکار را دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلوم نیست انسان چرا همیشه عاشق کسی می شود که شایستگی عشقش را ندارد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است فهماندن چیزی به کسی که  در قبال نفهمیدنش پول می گیرد.  "احمد شاملو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد. دفعه بعدی که احساس بی حوصلگی و ناراحتی کردید، لبخند بزنید. لبخند به بدن حقه می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند مسری است. لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می کنید و اطرافیان را مانند آهن ربا به سمت خود می کشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زدن استرس را از بین می برد. وقتی استرس دارید، لبخند بزنید. با اینکار استرستان کمتر می شود و می توانید برای بهبود اوضاع وارد عمل شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز داشت خوب پیش میرفت که بزرگ شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... هر چقدر ... ... عينکم را تميزتر ميکنم ... ... دنيا ... ... کثيف تر ميشود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش طوری زندگی بکنیم که قبل از اینکه بمیریم ، آدمها به خاطرمون دوره هم جمع بشن و باهم بخندیم نه وقتی مردیم تو مسجد با هم دیگه و به ما بخندن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد رنگی ها با تمام وجود رنگ امیزی کردند بی خبر از این که کاغذ رنگی شان سیاه و سفید چاپ می شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کف بینی نکن  دستی که بسویت دراز شده...طالعش تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفای خودمونی توش نوشته میشه وقتی سکوت خدا را در برابر عبادتت دیدی، نگو خدا با من قهر است. او به تمام کائنات فرمان سکوت داده، تا حرف دل تو را بشنود. پس حـــرف دلـت را بگــــو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یا موفق میشوم یا به اهدافم میرسم راه سومی وجود ندارد .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آب های دریاها هم نمیتوانند یک کشتی سالم را غرق کنند مگر اینکه بتوانند داخلش نفوذ کنند،همین طور تمام نکات نکات منفی زندگی نمیتوانند روی ما اثر بگذارند مگر اینکه ما اجازه نفوذ به آنها بدهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... کسی که ... ... به فکر ... ... آینده خودش نیست ... ... نمی تواند ... ... آینده کسی باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد ساکت،پر سر و صداترین افکار را دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلوم نیست انسان چرا همیشه عاشق کسی می شود که شایستگی عشقش را ندارد!