بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کردن خوب است ومداومت در دعا بهتر است.چون میخ هرگز با اولین ضربه چکش فرو نمیرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت یعنی صداقت داشتن با کسی که سیاست دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایعه توسط ادمهای حسود ساخته... توسط ادمهای بیکار پخش... توسط ادمهای ساده لوح باور میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کاری را تا فردا کنار بگذار که حاضری بمیری بدون اینکه انجامش داده باشی. پیکاسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی به بودا گفت “من خوشبختی می خواهم” بودا پاسخ داد : نخست “من” را حذف کن که حکایت از نفس دارد ؛ سپس “میخواهم” را حذف کن که حکایت از میل و خواسته دارد… اکنون آنچه که با تو باقی می ماند خوشبختی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمندترين مردمان اناني اند كه با انديشه خود جاده هايي بسازند كه فرزندانشان در انتهاي ان به سعادت برسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان خواهی انسانها مستلزم صبر بر رنج هاست.پس برادر خوبم!برای جانبازی در راه آرمانها یادبگیر که در این سیاره رنج صبورترین انسانها باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمینی زندگی می کنیم که خودش رو(جو)گرفته دیگه تکلیف آدماش معلومه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روییدن گل در مرداب یعنی در بد ترین شرایط هم میتوان زیبا زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد كردن به بعضيا تو اين دنيا مثل فتح كردن قله ي اورست با دمپايي ابري ميمونه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس ﺑﺮ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﻨﺸﯿﻨﺪ! ﯾﺎ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺖ، ﯾﺎ ﯾﺎﺩ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه گذشته رو اگه به دوش بكشي كمرت خم ميشه،ولي اگه بذاري زيرپات قدت بلند ميشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شکست لا اقل این فایده را دارد که انسان یکی از راه هایی را که به شکست منتهی می شود می شناسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی یک درد داری ولی وقتی میخندی هزار و یک درد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردم اناني اند كه هنوز دستت را به سويشان دراز ننموده اي دستانشان را به تو هديه مي دهنا تا إز زمين بلند شوي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک بار جوان هستی اما میتوانی برای همه عمر خام بمانی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کردن خوب است ومداومت در دعا بهتر است.چون میخ هرگز با اولین ضربه چکش فرو نمیرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت یعنی صداقت داشتن با کسی که سیاست دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایعه توسط ادمهای حسود ساخته... توسط ادمهای بیکار پخش... توسط ادمهای ساده لوح باور میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کاری را تا فردا کنار بگذار که حاضری بمیری بدون اینکه انجامش داده باشی. پیکاسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی به بودا گفت “من خوشبختی می خواهم” بودا پاسخ داد : نخست “من” را حذف کن که حکایت از نفس دارد ؛ سپس “میخواهم” را حذف کن که حکایت از میل و خواسته دارد… اکنون آنچه که با تو باقی می ماند خوشبختی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمندترين مردمان اناني اند كه با انديشه خود جاده هايي بسازند كه فرزندانشان در انتهاي ان به سعادت برسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان خواهی انسانها مستلزم صبر بر رنج هاست.پس برادر خوبم!برای جانبازی در راه آرمانها یادبگیر که در این سیاره رنج صبورترین انسانها باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمینی زندگی می کنیم که خودش رو(جو)گرفته دیگه تکلیف آدماش معلومه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روییدن گل در مرداب یعنی در بد ترین شرایط هم میتوان زیبا زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد كردن به بعضيا تو اين دنيا مثل فتح كردن قله ي اورست با دمپايي ابري ميمونه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس ﺑﺮ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﻨﺸﯿﻨﺪ! ﯾﺎ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺖ، ﯾﺎ ﯾﺎﺩ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه گذشته رو اگه به دوش بكشي كمرت خم ميشه،ولي اگه بذاري زيرپات قدت بلند ميشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شکست لا اقل این فایده را دارد که انسان یکی از راه هایی را که به شکست منتهی می شود می شناسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی یک درد داری ولی وقتی میخندی هزار و یک درد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردم اناني اند كه هنوز دستت را به سويشان دراز ننموده اي دستانشان را به تو هديه مي دهنا تا إز زمين بلند شوي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک بار جوان هستی اما میتوانی برای همه عمر خام بمانی...