بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمینی زندگی می کنیم که خودش رو(جو)گرفته دیگه تکلیف آدماش معلومه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روییدن گل در مرداب یعنی در بد ترین شرایط هم میتوان زیبا زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد كردن به بعضيا تو اين دنيا مثل فتح كردن قله ي اورست با دمپايي ابري ميمونه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس ﺑﺮ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﻨﺸﯿﻨﺪ! ﯾﺎ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺖ، ﯾﺎ ﯾﺎﺩ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه گذشته رو اگه به دوش بكشي كمرت خم ميشه،ولي اگه بذاري زيرپات قدت بلند ميشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شکست لا اقل این فایده را دارد که انسان یکی از راه هایی را که به شکست منتهی می شود می شناسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی یک درد داری ولی وقتی میخندی هزار و یک درد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردم اناني اند كه هنوز دستت را به سويشان دراز ننموده اي دستانشان را به تو هديه مي دهنا تا إز زمين بلند شوي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک بار جوان هستی اما میتوانی برای همه عمر خام بمانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قدرت شما بستگی به این دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تصمیم های شماست نه شرایط که سرنوشت تان را می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که نادیدنی بود از مردمان دنیا دیدم اکنون میفهمم آرامش نابینا چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم به یک دلیل ساده : آنها به اینده مان تعلق ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم می گویند : ” آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید . ” اما باید اینگونه باشد ، ” خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید . ” هیچکس کامل نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم قفس به کنار آنچه عقاب را پیر می کند پرواز زاغ بی سروپاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب جامعه این است که همه می خواهند فرد ((مهمی)) باشند ،ولی هیچ کس نم یخواهد انسان ((مفیدی))باشد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمینی زندگی می کنیم که خودش رو(جو)گرفته دیگه تکلیف آدماش معلومه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روییدن گل در مرداب یعنی در بد ترین شرایط هم میتوان زیبا زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد كردن به بعضيا تو اين دنيا مثل فتح كردن قله ي اورست با دمپايي ابري ميمونه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس ﺑﺮ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﻨﺸﯿﻨﺪ! ﯾﺎ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺖ، ﯾﺎ ﯾﺎﺩ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه گذشته رو اگه به دوش بكشي كمرت خم ميشه،ولي اگه بذاري زيرپات قدت بلند ميشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شکست لا اقل این فایده را دارد که انسان یکی از راه هایی را که به شکست منتهی می شود می شناسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی یک درد داری ولی وقتی میخندی هزار و یک درد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردم اناني اند كه هنوز دستت را به سويشان دراز ننموده اي دستانشان را به تو هديه مي دهنا تا إز زمين بلند شوي .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک بار جوان هستی اما میتوانی برای همه عمر خام بمانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قدرت شما بستگی به این دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تصمیم های شماست نه شرایط که سرنوشت تان را می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که نادیدنی بود از مردمان دنیا دیدم اکنون میفهمم آرامش نابینا چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم به یک دلیل ساده : آنها به اینده مان تعلق ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم می گویند : ” آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید . ” اما باید اینگونه باشد ، ” خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید . ” هیچکس کامل نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم قفس به کنار آنچه عقاب را پیر می کند پرواز زاغ بی سروپاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب جامعه این است که همه می خواهند فرد ((مهمی)) باشند ،ولی هیچ کس نم یخواهد انسان ((مفیدی))باشد.