بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی ک پشت سر شما حرف میزنند اهمیت ندهید ب خاطر این که جایگاه آنها همان جاست یعنی پشت سر شما فل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.(ولز هربرت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حداکثــــری وجود نداره ، بهتره آدم حداقل از حداقــل ها لذت ببره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقتی برای محبوبیت و پیروی دیگران چیزهای زیادی را قربانی کنید، شخصیتتان گم خواهد شد."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك جمله ي فوق العاده كه در هر ايستگاه اتوبوس ژاپني نوشته شده است: اتوبوس متوقف خواهد شد اما شما پياده روي به سوي هدف را ادامه دهيد!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین جایی است که مردمش هر چه را نمی فهمند مسخره می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکه های پول همیـــشه صدا دارند.. اما اسکناسها بی صدا هستند... پس وقتی ارزشت بالا رفت بیشتر آرام و بی سروصدا باش.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز عشق را گدايي نکنيد . معمولا چيز با ارزشي به گدا داده نمي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاید سعی کنیم تا وقتی خودمون کامل نیستیم دیگرانو قضاوت نکنیم...همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کردن خوب است ومداومت در دعا بهتر است.چون میخ هرگز با اولین ضربه چکش فرو نمیرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت یعنی صداقت داشتن با کسی که سیاست دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایعه توسط ادمهای حسود ساخته... توسط ادمهای بیکار پخش... توسط ادمهای ساده لوح باور میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کاری را تا فردا کنار بگذار که حاضری بمیری بدون اینکه انجامش داده باشی. پیکاسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی به بودا گفت “من خوشبختی می خواهم” بودا پاسخ داد : نخست “من” را حذف کن که حکایت از نفس دارد ؛ سپس “میخواهم” را حذف کن که حکایت از میل و خواسته دارد… اکنون آنچه که با تو باقی می ماند خوشبختی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمندترين مردمان اناني اند كه با انديشه خود جاده هايي بسازند كه فرزندانشان در انتهاي ان به سعادت برسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان خواهی انسانها مستلزم صبر بر رنج هاست.پس برادر خوبم!برای جانبازی در راه آرمانها یادبگیر که در این سیاره رنج صبورترین انسانها باشی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی ک پشت سر شما حرف میزنند اهمیت ندهید ب خاطر این که جایگاه آنها همان جاست یعنی پشت سر شما فل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.(ولز هربرت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حداکثــــری وجود نداره ، بهتره آدم حداقل از حداقــل ها لذت ببره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقتی برای محبوبیت و پیروی دیگران چیزهای زیادی را قربانی کنید، شخصیتتان گم خواهد شد."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك جمله ي فوق العاده كه در هر ايستگاه اتوبوس ژاپني نوشته شده است: اتوبوس متوقف خواهد شد اما شما پياده روي به سوي هدف را ادامه دهيد!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین جایی است که مردمش هر چه را نمی فهمند مسخره می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکه های پول همیـــشه صدا دارند.. اما اسکناسها بی صدا هستند... پس وقتی ارزشت بالا رفت بیشتر آرام و بی سروصدا باش.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز عشق را گدايي نکنيد . معمولا چيز با ارزشي به گدا داده نمي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاید سعی کنیم تا وقتی خودمون کامل نیستیم دیگرانو قضاوت نکنیم...همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کردن خوب است ومداومت در دعا بهتر است.چون میخ هرگز با اولین ضربه چکش فرو نمیرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت یعنی صداقت داشتن با کسی که سیاست دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایعه توسط ادمهای حسود ساخته... توسط ادمهای بیکار پخش... توسط ادمهای ساده لوح باور میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کاری را تا فردا کنار بگذار که حاضری بمیری بدون اینکه انجامش داده باشی. پیکاسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی به بودا گفت “من خوشبختی می خواهم” بودا پاسخ داد : نخست “من” را حذف کن که حکایت از نفس دارد ؛ سپس “میخواهم” را حذف کن که حکایت از میل و خواسته دارد… اکنون آنچه که با تو باقی می ماند خوشبختی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمندترين مردمان اناني اند كه با انديشه خود جاده هايي بسازند كه فرزندانشان در انتهاي ان به سعادت برسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان خواهی انسانها مستلزم صبر بر رنج هاست.پس برادر خوبم!برای جانبازی در راه آرمانها یادبگیر که در این سیاره رنج صبورترین انسانها باشی...