بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن یک سفر دائمی است نه یک مقصد معین و برای شاد بودن هیچ زمانی بهتر از اکنون و هیچ دلیلی برتر از بودن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برکت پروردگار مثل باران است . اگر میبینی خیس نمیشوی جایت را عوض کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن را براي زندگي دوست دارم ،  نه زندگي را براي زنده بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر انسان مانند یک چتر نجات می باشد  یعنی تنها زمانی می تواند کار کند که باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که شما به بدبینی عادت کنید ، بدبینی به اندازۀ خوشبینی مطلوب و دوست داشتنی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است و هنگامیکه برتر از همه ای ، بیشتر منفوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت ذهن های بزرگ, متوسط و کوچک : ذهن های بزرگ راجع به ایده ها و نظرات بحث می کنند ذهن های متوسط راجع با اتفاقات و حوادث بحث می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو مرا بد خواهی و خود را نیک ، نه مرا بد آید و نه تو را نیک .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم که روی متورسیکلتم باشم و  به خدا فکر کنم تا توی مسجد باشم و به متورسیکلتم فکر کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چيزي كه هميشه بوده و خواهد ماند حماقت انسان است  و از دروغ شنيدن لذت مي برد  چرا كه حقيقت خدا را چندين هزار سال در لابلاي بت و امثال آن پنهان نمي كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اداره کردن خودت از عقلت استفاده کن و براي اداره کردن ديگران از قلبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه بمانيد اما مانند عاقلان رفتار کنيد. خطر متفاوت بودن را بپذيريد، اما بياموزيد بدون جلب توجه متفاوت باشيد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که اراده قوی نداشته باشد، به زودی در مقابل مشکلات مغلوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا چیزی وجود ندارد که ارزش ناراحت شدن را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی بلند حرف می زند صدایش را می شنوند ، اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش می دهند .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن یک سفر دائمی است نه یک مقصد معین و برای شاد بودن هیچ زمانی بهتر از اکنون و هیچ دلیلی برتر از بودن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برکت پروردگار مثل باران است . اگر میبینی خیس نمیشوی جایت را عوض کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن را براي زندگي دوست دارم ،  نه زندگي را براي زنده بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر انسان مانند یک چتر نجات می باشد  یعنی تنها زمانی می تواند کار کند که باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که شما به بدبینی عادت کنید ، بدبینی به اندازۀ خوشبینی مطلوب و دوست داشتنی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتری همیشه منفور بوده است و هنگامیکه برتر از همه ای ، بیشتر منفوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت ذهن های بزرگ, متوسط و کوچک : ذهن های بزرگ راجع به ایده ها و نظرات بحث می کنند ذهن های متوسط راجع با اتفاقات و حوادث بحث می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو مرا بد خواهی و خود را نیک ، نه مرا بد آید و نه تو را نیک .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم که روی متورسیکلتم باشم و  به خدا فکر کنم تا توی مسجد باشم و به متورسیکلتم فکر کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چيزي كه هميشه بوده و خواهد ماند حماقت انسان است  و از دروغ شنيدن لذت مي برد  چرا كه حقيقت خدا را چندين هزار سال در لابلاي بت و امثال آن پنهان نمي كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اداره کردن خودت از عقلت استفاده کن و براي اداره کردن ديگران از قلبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه بمانيد اما مانند عاقلان رفتار کنيد. خطر متفاوت بودن را بپذيريد، اما بياموزيد بدون جلب توجه متفاوت باشيد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که اراده قوی نداشته باشد، به زودی در مقابل مشکلات مغلوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا چیزی وجود ندارد که ارزش ناراحت شدن را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان وقتی بلند حرف می زند صدایش را می شنوند ، اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش می دهند .