بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس ها در آب كوتاه ميشوند و برنج ها دراز در درازاي زندگي لباس باش و در پهناي آن برنج و اگر عمق اين پيام را نفهميدي بدان كه تنها نيستي چون منم نفهميدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی پیدا میشه هلت بده... چه نشسته باشی روی تاب.... چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه عقاب راپیر میکند غم قفس نیست،پرواز غاز بی سروپاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. غصه ها مال گذشته و آینده است. حالا که گذشته و آینده نیست، پس چه غصه ای؟ تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انتظاري از كسي ندارم و اين نشانه ي قدرت من نيست بلكه مسئله خستگي از اعتماد هاي شكسته است!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمیدانی کجا میروی، از جای دیگری سر در می آوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های ساده خطا نمیکنند سادگی میکنند ولی نمیدونن که سادگی بزرگترین خطای دنیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودیدبه آن چیزی که هستید افتخار کنید.هرگز نمی دانید چه کسی به شما مینگریسته درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آرامشم را مدیون انتظاراتی هستم که دیگر از کسی ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک ترین کلمه "نادانی" است آن را با نور علم روشن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جـنـگ بـدتـر هـم هـسـت : کـسـی کـه چـیـزی نـدارد تـا بـرایـش بـجـنـگـد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن ماست که شر را به خیر مبدل می کند و غم و شادی وفقر وثروت می آفریند.((ادموندو اسپنر))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس با حق گلاویز شود،حق او را به زمین می افکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون طبیعت است: کسی که راحت تو رو میذاره زیر پاش و میره دو قدم جلوتر زیر پای کس دیگری له میشه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال کسی نباشید که شما را کامل کند...کسی را بیابید که شما را بطور کامل قبول کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری از آرایش قادر نیست »»» شخصیت زشت ««« را بپوشاند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس ها در آب كوتاه ميشوند و برنج ها دراز در درازاي زندگي لباس باش و در پهناي آن برنج و اگر عمق اين پيام را نفهميدي بدان كه تنها نيستي چون منم نفهميدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی پیدا میشه هلت بده... چه نشسته باشی روی تاب.... چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه عقاب راپیر میکند غم قفس نیست،پرواز غاز بی سروپاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. غصه ها مال گذشته و آینده است. حالا که گذشته و آینده نیست، پس چه غصه ای؟ تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انتظاري از كسي ندارم و اين نشانه ي قدرت من نيست بلكه مسئله خستگي از اعتماد هاي شكسته است!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمیدانی کجا میروی، از جای دیگری سر در می آوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های ساده خطا نمیکنند سادگی میکنند ولی نمیدونن که سادگی بزرگترین خطای دنیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودیدبه آن چیزی که هستید افتخار کنید.هرگز نمی دانید چه کسی به شما مینگریسته درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آرامشم را مدیون انتظاراتی هستم که دیگر از کسی ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک ترین کلمه "نادانی" است آن را با نور علم روشن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جـنـگ بـدتـر هـم هـسـت : کـسـی کـه چـیـزی نـدارد تـا بـرایـش بـجـنـگـد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن ماست که شر را به خیر مبدل می کند و غم و شادی وفقر وثروت می آفریند.((ادموندو اسپنر))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس با حق گلاویز شود،حق او را به زمین می افکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون طبیعت است: کسی که راحت تو رو میذاره زیر پاش و میره دو قدم جلوتر زیر پای کس دیگری له میشه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال کسی نباشید که شما را کامل کند...کسی را بیابید که شما را بطور کامل قبول کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری از آرایش قادر نیست »»» شخصیت زشت ««« را بپوشاند