بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودیدبه آن چیزی که هستید افتخار کنید.هرگز نمی دانید چه کسی به شما مینگریسته درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آرامشم را مدیون انتظاراتی هستم که دیگر از کسی ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک ترین کلمه "نادانی" است آن را با نور علم روشن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جـنـگ بـدتـر هـم هـسـت : کـسـی کـه چـیـزی نـدارد تـا بـرایـش بـجـنـگـد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن ماست که شر را به خیر مبدل می کند و غم و شادی وفقر وثروت می آفریند.((ادموندو اسپنر))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس با حق گلاویز شود،حق او را به زمین می افکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون طبیعت است: کسی که راحت تو رو میذاره زیر پاش و میره دو قدم جلوتر زیر پای کس دیگری له میشه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال کسی نباشید که شما را کامل کند...کسی را بیابید که شما را بطور کامل قبول کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری از آرایش قادر نیست »»» شخصیت زشت ««« را بپوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشمان خویش را بر عیب های دیگران ببندیم انگاه ان عیب ها در درون خود خواهیم یافت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری که انجام می دهید در واقع دارید وقتتان را می فروشید . آن را ارزان نفروشید .  برایان تریسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موانع چیزهای وحشتناکی هستند که هرگاه شما چشم‌هایتان را از هدف دور نگاه می‌‌دارید، آن‌ها را می‌بینید. هامیلتون مابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گلی عطر ،رنگ وزیبایی مادر را ندارد.  همینگوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن.  کانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی چیزها هستند که وقتی به دستشان می اوری دیگر برای تو نیستند . تویی که در دست انهایی .... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید  ما دیده ی دل نمیخراشیم ما خوبی او به خلق گویم تا هر دو دروغ گفته باشیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودیدبه آن چیزی که هستید افتخار کنید.هرگز نمی دانید چه کسی به شما مینگریسته درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آرامشم را مدیون انتظاراتی هستم که دیگر از کسی ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک ترین کلمه "نادانی" است آن را با نور علم روشن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جـنـگ بـدتـر هـم هـسـت : کـسـی کـه چـیـزی نـدارد تـا بـرایـش بـجـنـگـد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن ماست که شر را به خیر مبدل می کند و غم و شادی وفقر وثروت می آفریند.((ادموندو اسپنر))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس با حق گلاویز شود،حق او را به زمین می افکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون طبیعت است: کسی که راحت تو رو میذاره زیر پاش و میره دو قدم جلوتر زیر پای کس دیگری له میشه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال کسی نباشید که شما را کامل کند...کسی را بیابید که شما را بطور کامل قبول کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری از آرایش قادر نیست »»» شخصیت زشت ««« را بپوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشمان خویش را بر عیب های دیگران ببندیم انگاه ان عیب ها در درون خود خواهیم یافت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کاری که انجام می دهید در واقع دارید وقتتان را می فروشید . آن را ارزان نفروشید .  برایان تریسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موانع چیزهای وحشتناکی هستند که هرگاه شما چشم‌هایتان را از هدف دور نگاه می‌‌دارید، آن‌ها را می‌بینید. هامیلتون مابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گلی عطر ،رنگ وزیبایی مادر را ندارد.  همینگوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن.  کانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی چیزها هستند که وقتی به دستشان می اوری دیگر برای تو نیستند . تویی که در دست انهایی .... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید  ما دیده ی دل نمیخراشیم ما خوبی او به خلق گویم تا هر دو دروغ گفته باشیم