بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است ، هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزان انسانیت یک فرد از نحوه برخورد او با دیگرانی که برای وی هیچ کاری نکرده اند، مشخص می شود! آن لندرز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی همیشه سعی کن مثل توپ باشی، که وقتی زمین میخوری بیشتری بری بالا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«همیشه اون تغییری باش که می خوای تو دنیا ببینی» مایکل اسکافیلد/فرار از زندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونين چرا وقتي ادما بزرگ ميشن با خوكار مينويسن؟تا ياد بگيرن هر اشتباهي پاك شدني نيست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ آدم ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ، ﺑﺰرگ ﺷﺪ ، در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب در ﺣﺎل ﻏﺮوب اﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین تراژدی انسان وقتی است که تا زنده است چیزی در درونش بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن گاهی معجزه میکند تنهاییهایتان را پیش فروش نکنید فصلش که برسد به قیمت میخرند!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزهایی که در زندگی دوست دارم یا چاق کننده است! (آلفرد هیچکاک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــاکی بودن ، آســفالت شــدن را در پــی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــرگ نترسیـــد ! از ایــن بترسید که وقتی زنــــده اید چـــیزی در درون شما بمیــرد بــــنام انــــسانیـــت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــها را از آنــچه دربــاره ی دیــگران میــــگویند بهـتر مــیتوان شــناخت... تا ازآنـــچه دربــاره خــودمــیگویــند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــان قـــوی دردهـــای خـــود را مــــانند کفـــش پـــاشنه بلــند می پوشـــند ؛ مـــهم نیـــست چـــقدر اذیتـــ میـــشونـــد ، شــمافقـــط زیبــایی آنــهارا می بینید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جمع کردن پول تا آنجا بکوشید که: تندرستی شما مختل نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی انسان در ابتدا گول خور است. در پایان گول زن... به عبارت دیگر... او بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است ، هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزان انسانیت یک فرد از نحوه برخورد او با دیگرانی که برای وی هیچ کاری نکرده اند، مشخص می شود! آن لندرز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی همیشه سعی کن مثل توپ باشی، که وقتی زمین میخوری بیشتری بری بالا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«همیشه اون تغییری باش که می خوای تو دنیا ببینی» مایکل اسکافیلد/فرار از زندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونين چرا وقتي ادما بزرگ ميشن با خوكار مينويسن؟تا ياد بگيرن هر اشتباهي پاك شدني نيست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ آدم ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ، ﺑﺰرگ ﺷﺪ ، در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب در ﺣﺎل ﻏﺮوب اﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین تراژدی انسان وقتی است که تا زنده است چیزی در درونش بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن گاهی معجزه میکند تنهاییهایتان را پیش فروش نکنید فصلش که برسد به قیمت میخرند!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزهایی که در زندگی دوست دارم یا چاق کننده است! (آلفرد هیچکاک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــاکی بودن ، آســفالت شــدن را در پــی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــرگ نترسیـــد ! از ایــن بترسید که وقتی زنــــده اید چـــیزی در درون شما بمیــرد بــــنام انــــسانیـــت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــها را از آنــچه دربــاره ی دیــگران میــــگویند بهـتر مــیتوان شــناخت... تا ازآنـــچه دربــاره خــودمــیگویــند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــان قـــوی دردهـــای خـــود را مــــانند کفـــش پـــاشنه بلــند می پوشـــند ؛ مـــهم نیـــست چـــقدر اذیتـــ میـــشونـــد ، شــمافقـــط زیبــایی آنــهارا می بینید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جمع کردن پول تا آنجا بکوشید که: تندرستی شما مختل نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی انسان در ابتدا گول خور است. در پایان گول زن... به عبارت دیگر... او بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود...