بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن گاهی معجزه میکند تنهاییهایتان را پیش فروش نکنید فصلش که برسد به قیمت میخرند!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزهایی که در زندگی دوست دارم یا چاق کننده است! (آلفرد هیچکاک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــاکی بودن ، آســفالت شــدن را در پــی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــرگ نترسیـــد ! از ایــن بترسید که وقتی زنــــده اید چـــیزی در درون شما بمیــرد بــــنام انــــسانیـــت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــها را از آنــچه دربــاره ی دیــگران میــــگویند بهـتر مــیتوان شــناخت... تا ازآنـــچه دربــاره خــودمــیگویــند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــان قـــوی دردهـــای خـــود را مــــانند کفـــش پـــاشنه بلــند می پوشـــند ؛ مـــهم نیـــست چـــقدر اذیتـــ میـــشونـــد ، شــمافقـــط زیبــایی آنــهارا می بینید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جمع کردن پول تا آنجا بکوشید که: تندرستی شما مختل نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی انسان در ابتدا گول خور است. در پایان گول زن... به عبارت دیگر... او بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس ها در آب كوتاه ميشوند و برنج ها دراز در درازاي زندگي لباس باش و در پهناي آن برنج و اگر عمق اين پيام را نفهميدي بدان كه تنها نيستي چون منم نفهميدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی پیدا میشه هلت بده... چه نشسته باشی روی تاب.... چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه عقاب راپیر میکند غم قفس نیست،پرواز غاز بی سروپاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. غصه ها مال گذشته و آینده است. حالا که گذشته و آینده نیست، پس چه غصه ای؟ تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انتظاري از كسي ندارم و اين نشانه ي قدرت من نيست بلكه مسئله خستگي از اعتماد هاي شكسته است!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمیدانی کجا میروی، از جای دیگری سر در می آوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های ساده خطا نمیکنند سادگی میکنند ولی نمیدونن که سادگی بزرگترین خطای دنیاست ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن گاهی معجزه میکند تنهاییهایتان را پیش فروش نکنید فصلش که برسد به قیمت میخرند!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزهایی که در زندگی دوست دارم یا چاق کننده است! (آلفرد هیچکاک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــاکی بودن ، آســفالت شــدن را در پــی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــرگ نترسیـــد ! از ایــن بترسید که وقتی زنــــده اید چـــیزی در درون شما بمیــرد بــــنام انــــسانیـــت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــها را از آنــچه دربــاره ی دیــگران میــــگویند بهـتر مــیتوان شــناخت... تا ازآنـــچه دربــاره خــودمــیگویــند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــان قـــوی دردهـــای خـــود را مــــانند کفـــش پـــاشنه بلــند می پوشـــند ؛ مـــهم نیـــست چـــقدر اذیتـــ میـــشونـــد ، شــمافقـــط زیبــایی آنــهارا می بینید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جمع کردن پول تا آنجا بکوشید که: تندرستی شما مختل نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی انسان در ابتدا گول خور است. در پایان گول زن... به عبارت دیگر... او بره به دنیا می آید و روباه از دنیا می رود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس ها در آب كوتاه ميشوند و برنج ها دراز در درازاي زندگي لباس باش و در پهناي آن برنج و اگر عمق اين پيام را نفهميدي بدان كه تنها نيستي چون منم نفهميدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی پیدا میشه هلت بده... چه نشسته باشی روی تاب.... چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه عقاب راپیر میکند غم قفس نیست،پرواز غاز بی سروپاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. غصه ها مال گذشته و آینده است. حالا که گذشته و آینده نیست، پس چه غصه ای؟ تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انتظاري از كسي ندارم و اين نشانه ي قدرت من نيست بلكه مسئله خستگي از اعتماد هاي شكسته است!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمیدانی کجا میروی، از جای دیگری سر در می آوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های ساده خطا نمیکنند سادگی میکنند ولی نمیدونن که سادگی بزرگترین خطای دنیاست ...